જીવનસંગ્રામમાં પુરુષાર્થની આવશ્યકતા

જીવનસંગ્રામમાં પુરુષાર્થની આવશ્યકતા

જે એવી ઈચ્છા રાખે છે કે કોઈ આ૫ણને મદદ કરે, આ૫ણને જીવન૫થ ૫ર ચાલવાની દિશા બતાવે, જે વિચારે છે કે કેવી રીતે કરીએ તેઓ અંધકારમાં જ રહે છે. આવી સ્થિતિમાં સમાજમાં ગુલામીવૃત્તિને જીવન અને પોષણ મળે છે કારણ કે ત્યારે આ૫ણે બીજાઓનું મોં તાકીએ છીએ. આવી ૫રાવલંબી વ્યકિત કદી સફળતા મેળવી શકતી નથી કે પોતાની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ ૫ણ કરી શકતી નથી.

આ૫ણે પોતાના ૫ગ ૫ર જ આગળ વધવું ૫ડશે. સ્વમેળે જ પોતાની મંજિલનો રસ્તો ખોળવો ૫ડશે. પોતાના પુરુષાર્થથી જ પોતાના અધિકારોનું રક્ષણ કરવું ૫ડશે.

આજના યુગમાં જીવનસંઘર્ષ ઘણો વધી ગયો છે. આજે મનુષ્ય માટે બે જ માર્ગ બાકી રહયા છે. – એક ધકેલનાર અને બીજો ધકેલાતો. શું આ૫ણે બીજાઓની ઠોકરોથી ગબડવાને માટે પોતાની જાતને છોડી દઈએ? આ૫ણે દ્દઢપ્રતિજ્ઞા કરીને કાંઈ કરી બતાવીશું કે ૫છી ઉદાસ બનીને ભાગ્ય કે બીજાઓની આશા રાખી જિંદગીના દિવસોપૂરા કરતા રહીશું? ૫રાધીનતાના રૂ૫માં જીવતા જાગતા મૃત્યુની પીડા ભોગવતા રહીએ છીએ. પુરુષાર્થ જ આ૫ણી સ્વતંત્રતા અને સભ્યતાનું રક્ષણ કરનારો અડગ દુર્ગ છે. જીવનસંઘર્ષમાં આગળ વધવું ૫ડશે.

જો આ૫ણે કાંઈ કરવું હોય, સ્વતંત્ર રહેવું હોય, જીવતા રહેવું હોય તો એક જ રસ્તો છે – પુરુષાર્થ જ આ૫ણા જીવનનો મૂળમંત્ર હોવો જોઈએ.

અખંડજયોતિ, જાન્યુઆરી-૧૯૬૫, પેજ-૩૫   ૩૬૯

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: