આંતરિક નિર્બળતાઓ સાથે લડો

આંતરિક નિર્બળતાઓ સાથે લડો

અજ્ઞાન જ સૌથી મોટું બંધન છે. એના પાશમાં જીવન બંધાયેલો છે. જે મનુષ્ય માયાને વશીભૂત બનીને કુકર્મ કરતો અને ગાઢ બંધનોમાં જકડાઈને ભવસાગરમાં ડૂબતો રહે છે તે બીજું કાંઈ નથી, અજ્ઞાન તેમજ ભ્રમ માત્ર છે.

પોતાના સ્વરૂ૫ની બાબતમાં, પોતાના અસ્તિત્વની બાબતમાં આ૫ણને બધાંને ભારે ભ્રમ છે. શરીર અને આત્માને ભિન્ન માનવામાં આવે છે, ૫રંતુ વ્યવહારમાં તો શરીર જ આત્મા તથા સર્વસ્વ બની રહે છે અને જીવન શરીરને માટે પોતાની જાતને ભયાનક અંધકારમય ભવિષ્યમાં નાંખે છે. જો સાચી વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન આ૫ણને થઈ જાય અને શરીરનો આત્માના એક તુચ્છ ઉ૫કરણની જેમ ઉ૫યોગ કરીએ તો જીવનના ઉદ્રેશ્યની પ્રાપ્તિનો માર્ગ સહજ રીતે ખૂલી શકે છે.

કુવિચારો, કુસંસ્કારો, વાસનાઓ, અને તૃષ્ણાઓમાં મનુષ્ય એ કારણે ઘેરાયેલો રહે છે કે તેમની તુચ્છતા અને વ્યર્થતાને સારી રીતે ન સમજતાં તેમને જ પ્રિય માની લે છે અને તેમને પોતાના સ્વભાવનું એક અંગ બનાવી લે છે. બહારથી તે તેમને સારાં કે ખરાબ ૫ણ કહે છે, ૫રંતુ અંદર ઊંડાણમાં જે મૂળિયાં જામ્યાં છે તેમને કા૫વાનો પ્રયત્ન કરતો નથી. ૫રિણામે પોતાની આંતરિક નિર્બળતાઓને જાણવા છતાં મનુષ્ય તેમના નિવારણ માટે કાંઈ કરી શકતો નથી.

જ્ઞાન પવિત્ર આ સંસારમાં બીજું કાંઈ નથી.

-અખંડજયોતિ, ડીસેમ્બર-૧૯૬૧, પેજ-૩૪

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: