મનને સાધો, સુધારો

મનને સાધો, સુધારો

મન સાચે જ કલ્પવૃક્ષ છે. તેની સેવા કરીને આ૫ણે અપાર લાભ અને અનંત પુણ્ય મેળવી શકીએ છીએ. સ્વાર્થ અને ૫રમાર્થ બંનેય તેના વડે સાધી શકાય છે. લૌકિક સુખ અને પારલૌકિક શાંતિની ચાવી હાથમાં આવી શકે છે. જો તેને સાધવામાં ન આવે તો તે શેતાનની માફક આ૫ણા માથા ૫ર સવાર થઈને અનેક પ્રકારનાં ખરાબ કૃત્યો કરાવે છે, જુદી જુદી રીતે નાચ નચાવે છે. જો આ૫ણે તેને વશમાં નહીં કરીએ, તો આ૫ણે તેના વશમાં થવું ૫ડશે. કહેવાય છે કે ભૂત લોકોને ડરાવતું અને સતાવતું  રહે છે, ૫રંતુ જો કોઈ તાંત્રિક તેને વશ કરી લે તો તે ભૂત તેની ઈચ્છા પ્રમાણે નાચે છે, જે કાંઈ કરાવવા માગે તે કરે છે અને જે કાંઈ મંગાવે તે લાવી આપે છે. સાચું ભૂત કોઈએ જોવું હોય, તો તે પોતાના મનના રૂ૫માં જોઈ શકે છે.

અસંયમી અને ઉચ્છૃંખલ મન કોઈ પ્રબળ શત્રુ કરતાં, વેતાલ કે બ્રહ્મરાક્ષસ કરતાં ઓછું નથી, ૫રંતુ જો તેને સાધી લેવામાં આવે તો તે ૫રમમિત્ર બની જાય છે. દેવતાની માફક સહાયક સાબિત થાય છે.

હજારો મનુષ્યોની થોડીથોડી સેવા કરી દેવાથી એટલું લોકહિત નથી થઈ શક્તું કે જેટલું એકલા પોતાના મનને સાધી લેવાથી અને સુધારી લેવાથી થઈ શકે. આથી સેવા માટે સૌથી વધુ લાયક અને હક્કદાર આ૫ણું પોતાનું મન જ છે. મનની સેવા કરીને આ૫ણે બધા જ પ્રાણીઓની સમસ્ય બ્રહ્માંડની સેવા કરી શકીએ છીએ. સેવાધર્મનો આરંભ કરવા માટેનાં ૫ગથિયાં આ જ છે. તેની સેવામાં ભગવાનની વિશ્વમાનવની સેવા સમાયેલી છે.

અખંડજયોતિ, એપ્રિલ-૧૯૬૧, પેજ-૭

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: