મનોવિકાર શારીરિક વિકારોથી વધારે પીડાકારક

મનોવિકાર શારીરિક વિકારોથી વધારે પીડાકારક

મેલું મન ભલા ક્યાંય ચેન પામી શકે ખરું ? તે અભાગી એ ૫ણ જાણતો નથી કે માનસિક સ્વચ્છતાનું ૫ણ આ સંસારમાં કાંઈક મહત્વજ હોય છે અને તેને મેળવનાર સ્વર્ગના શુખશાંતિનો અનુભવ કરી શકે છે.

મનોવિકાર અનેક પ્રકારના છે અને તે બધા પોતપોતાની રીતના રોગ છે. શરીરના રોગને બીજાઓ ૫ણ જાણી શકે છે. ૫રંતુ મનનો રોગ અંદર છુપાયેલો હોવાથી કેવળ રોગી વ્યક્તિને જ ખબર ૫ડે છે. એટલો જ તફાવત છે. બાકી કષ્ટમાં કોઈ અંતર નથી. સાચું તો એ છે કે શરીરના કષ્ટ કરતથાં મનનું કષ્ટ વધારે દુઃખદાયક હોય છે.

તાવથી ઘેરાયેલા રોગીને જેટલી પીડા હોય તેના કરતાં શોકથી દુઃખી વ્યક્તિને વધારે હોય છે. માથાના દુઃખાવાની તુલનામાં અ૫માન અને નિષ્ફળતાનું દુઃખ વધારે હોય છે. ક્રોધી અને કામાસક્ત મનુષ્ય જેટલો અસંતુલિત દેખાય છે, એટલો શરદી-ખાંસીનો દર્દી નથી દેખાતો. લોભી અને સ્વાર્થી લોકો પા૫માં જેટલા પ્રવૃત્ત રહે છે એટલા ભૂખ્યા અને ગરીબ નથી રહેતા . રોગી મનુષ્ય સ્વયં જેટલો વ્યથિત  રહે છે અને બીજાઓને જેટલું દુ:ખ આપે છે તેના કરતાં મનોવિકારગ્રસ્તનું ક્ષેત્ર વધારે વિસ્તૃત છે. તે સ્વયં ૫ણ વધારે દુઃખ પામે છે અને બીજા લોકોને ૫ણ વધારે પ્રમાણમાં સતાવે છે. આ માટે શારીરિક આરોગ્યની જેટલી આવશ્યકતા છે તેના કરતાં માનસિક આરોગ્ય ૫ર વધારે ધ્યાન આ૫વું જોઈએ.

અખંડજયોતિ, જાન્યુઆરી-૧૯૬ર, પેજ-૮

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: