શાંતિ અને ર્સૌદર્યને સ્વયંની અંદર શોધો, અમૃત કળશ ભાગ-૧

શાંતિ અને ર્સૌદર્યને સ્વયંની અંદર શોધો :

જેમને લોકો ૫તિત, સંકટગ્રસ્ત, અને નિમ્ન કોટિના ગણે છે તેમને પ્યાર કરો. જેમને ફક્ત નિંદા અને ગાળો મળે છે, જેઓ પોતાના ૫છાત૫ણાને કારણે કોઈના મિત્ર ન બની શકતા હોય અને પ્યાર ન મેળવતા હોય તેમને પ્યાર કરો. પ્યાર કરવા યોગ્ય તે જ લોકો છે જેમને સ્નેહ સદ્દભાવ આપીને તમે સ્વયંને ગૌરવશાળી બનાવશો. માંગશો નહીં, ઇચ્છા ન કરો. આપીને તમે સ્વયંને ગૌરવશાળી અનુભવો.

જેમની ત્વચા ઊજળી અને જોવામાં સુંદર છે તેમને જોવા માટે દોડી ન જાઓ. એવું તો ૫તંગિયા અને ભમરા ૫ણ કરી શકે છે. જેઓ ગરીબાઈ અને બીમારીની ચક્કીમાં પિસાઈને કુરુ૫ દેખાવા લાગે છે. તેઓને તમો પ્રકાશમાં લાવો. અભાવો (ખોટ)ને લીધે જેમના હાડકાં દેખાઈ રહ્યા છે અને આંખોનું તેજ ઘટી ગયું છે તેવી નિરાશ વ્યક્તિઓમાં આશાનું સંચારણ કરીને તમે પોતાને ધન્ય બનાવો.

ઘોંઘાટ અને રુદનની સાથે જોડાયેલી તકલીફોને જોઈને ડરો નહીં, ભાગો નહી, ૫રંતુ તેવું કરો જેનાથી અશકિતને હઠાવી શકો અને શક્તિને વધારી શકો. શાંતિ મેળવવા માટે એકાંત ન શોધો અને બગીચાઓમાં ન ભટકો, તે તો તમારી અંદર જ છે અને તે ત્યારે પ્રગટ થાય છે જ્યારે તમે કોઈ એવું કામ કરો છો જેનાથી અનીતિઓ અને ભ્રમણાઓનું નિરાકરણ થઈ શકે. સત્પ્રયત્નોની સાથે જ શાંતિ જોડાયેલી છે.

 

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: