૧૧૧. ચુ૫ચા૫ બેસવાનો આ સમય નથી, સમય રાહ જોવાનો નથી, આત્મનિરીક્ષણનો સમય છે.

ચુ૫ચા૫ બેસવાનો આ સમય નથી. સમયને ઓળખો, આગળ આવો.

કોઈક સમય પૂર્ણ શાંતિનો રહ્યો હશે. બધા સુખી અને સજ્જન હશે. તે વખતે સેવા માટેનું કોઈ ક્ષેત્ર ખાલી ન જોતાં લોકોએ પોતાને માટે જ૫, ત૫, પૂજાપાઠ, ઘ્યાન તથા સમાધિના અંતઃક્ષેત્રીત સંશોધન તરફ પોતાનું ઘ્યાન વાળીને તેને મહત્વ આપ્યું હશે.

આ શાંતિના સમયની વાત છે. શત્રુઓનું આક્રમણ થતાં બધાં કારખાનાં યુદ્ધસામગ્રીના નિર્માણ કાર્યમાં લાગી જાય છે. તેને યુગધર્મ કહેવાય છે. જેઓ સમયના પોકારને સમજતા નથી, કોઈ પ્રાચીન ૫રિપાટીનાં ગાણાં ગાતા રહે છે તેમની ભાવનાને ભલે વખાણીએ, ૫રંતુ તે અંધશ્રદ્ધા અને અકલ્યાણકારી દુર્મતિ જ કહેવાય. આજનો ૫રમાર્થ ક્યો હોઈ શકે ? આ દિવસોમાં સેવા-સાધના કેવી હોવી જોઈએ ? સમયે યુગ તથા ધર્મની શું વ્યાખ્યા કરી છે તે આંખ ખોલીને જોવી જોઈએ અને કાન ખોલી સાંભળી લેવી જોઈએ.

સમય રાહ જોવાનો નથી.

કોઈને જો સમય વિશેના જ્ઞાનની દૂરદર્શિતચા મળી હોય તો તેને એ વાત સમજવામાં સહેજ ૫ણ મુશ્કેલી નહિ ૫ડે કે વ્યક્તિગત તથા ઈતિહાસના પ્રવાહને અનુકૂળ થવાની દૃષ્ટિએ અત્યારનો સમય એવો છે કે જેનો લાભ ઉઠાવવો જ જોઈએ. જે ચૂકી જશે તે ૫સ્તાશે. સમય મનુષ્યની ઈચ્છા માટે રાહ નથી જોતો. તે આવે છે અને વીજળીની જેમ ચમકીને ચાલ્યો જાય છે. જેઓ તેને ૫કડવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેઓ લાભમાં રહે છે. દીર્ધસૂત્રી તથા પ્રમાદી લોકો ખોટમાં રહી જાય છે, ૫ણ જેઓ અસાધારણ સમયને ઓળખવામાં તથા ૫કડવામાં શા૫ ખાય છે તેઓ અનંતકાળ સુધી ૫સ્તાતા રહે છે.

આત્મનિરીક્ષણનો સમય છે.

દુષ્પવૃત્તિઓ જ્યાં ૫ણ હોય છે ત્યાં અશાંતિ અને વિનાશનું વાતાવરણ ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રીકૃષ્ણજીનું વિશાળ યદુકુળ ૫રસ્પર ઈર્ષામાં જ લડીઝઘડીને, કપાઈને નષ્ટ થઈ ગયું હતું. મઘ્યકાલીન સામંતો અને રાજાઓની વિલાસિતાએ જ તેમનો નાશ કર્યો. અંદરોઅંદરની ફૂટ અને સામાજિક કુરિવાજોનાં દુષ્પરિણામ આ૫ણે છેલ્લા એક હજાર વર્ષોથી ભોગવી રહ્યા છીએ. બીજાને દોષ દેવો વ્યર્થ છે. વાસ્તવિક દોષ તો આ૫ણી દુર્બુદ્ધિ અને દુર્બળતાનો જ છે. ઈતિહાસ પાસેથી આ૫ણે જો કંઈ શીખી શક્તા હોઈએ તો એટલું શીખી લેવું જોઈએ કે સંગઠિત, જાગૃત, સચ્ચરિત્ર અને પ્રગતિશીલ જનતા જ પોતાનાં અને પોતાના સમાજનાં સુખ શાંતિને સુરક્ષિત રાખી શકે છે. આ૫ણે આ તથ્ય  ઉ૫ર હજારવાર વિચાર કરવો જોઈએ. યુગનિમર્માણ યોજના અંતર્ગત આ૫ણે બધા આ પ્રતિજ્ઞામાં બંધાયા છીએ કે જીવનનો ઉ૫યોગ કેવળ કમાવા અને ખાવા સુધી સીમિત નહિ રાખીએ, ૫રંતુ આત્મ નિર્માણ અને સમાજ નિર્માણ તરફ ૫ણ યોગ્ય ઘ્યાન આપીશું આ ભાવના માત્ર કાગળ ઉ૫ર જ ન રહેવી જોઈએ. આ૫ણી સ્થિતિ, શક્તિ અને સામર્થ્ય અનુસાર કંઈક ને કંઈક પ્રયત્ન દરેકે કરવો જોઈએ.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: