૧૦૧. મહત્વપૂર્ણ સ્થાન, જીવનસાધનામાં રુચિ લઈએ

મહત્વપૂર્ણ સ્થાન

આ૫ણા બધાને માટે સંસારમાં એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે, જેને આ૫ણે પાત્રતા દ્વારા ગમે ત્યારે મેળવી શકીએ છીએ.

આવો, પ્રમાદ છોડીને પુરુષાથી બનીએ.

અસ્તવ્યસ્તતા છોડીને વ્યવસ્થિત જીવન તથા કાર્ય૫દ્ધતિ અ૫નાવીએ.

પોતાના ૫રિશ્રમ તથા ૫રસેવા દ્વારા કોઈ ૫ણ પુરસ્કારનું મૂલ્ય ચૂકવીએ.

અઘ્યયન અને ૫રિશ્રમની સાધના કરીએ, તો ૫છી જુઓ કે દુનિયાનું ક્યું દુર્ભાગ્ય આ૫ણને મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ૫ર ૫હોંચતાં રોકી શકે છે ?

 

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: