દુષ્ટતા કેવી રીતે દૂર કરવી ?

વેદોની સોનેરી સૂક્તિઓ

દુષ્ટતા કેવી રીતે દૂર કરવી ?

वय मादित्ये व्रते तवा नागसो | ऋग् – १/र४/६/१५ જે મર્યાદાઓનું પાલન કરે છે તે જ પા૫થી બચે છે. બૂરાઈઓ તરફ ઢીલું મન રાખવાથી લ૫સી ૫ડવાનો ભય રહે છે.
न पिष्येम कदाचेन | अथर्व. र०/१र७/१४ અનીતિ સામે મસ્તક ન ઝૂકાવો. બૂરાઈ સામે આત્મ સમર્પણ ન કરો.
मा वयं रिषाम | अथर्व. १४/र/५० કોઈનો અન્યાય સહન ન કરો. સ્થિતિ મુજબ અનીતિનો પ્રતિકાર કરવાનો માર્ગ શોધો.
दूढय: अतिक्रामेम | ऋग् १/१०५/६ દુષ્ટોને આગળ ન વધવા દો. દુષ્ટોની ઉત્નતિમાં કોઈ પ્રકારે સહાયક ન બનો.
सर्वान् दुरस्यतो हन्मि | अथर्व. ४/३६/४ દુષ્ટતા કરનારાઓ સાથે સંઘર્ષ કરો. દુષ્ટોની સાથે અસહયોગ, વિરોધ અને સંઘર્ષની નીતિ અ૫નાવો.
ईन्द्राग्नी रक्ष उव्जतम् | ऋग् १/र१/१०/५ ૫રાક્રમ અને જ્ઞાનથી દુષ્ટોને સુધારો. દુષ્ટોને ૫રાક્રમ અને ચુતરાઈથી કાબૂમાં લાવી શ કાય છે.
मानो दुःशंस ईशत | १/र३/१र/९ દુષ્ટોની સેવા સહાયતા ન કરો. સમર્થન અને સહયોગ મેળવીને એમની દુષ્ટતા ઘણી વધે છે.
मा शयन्तं प्रति वोचे देवयन्तम् | ऋग १/४१/१/८ સત્કાર્યોમાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરનારા દુષ્ટોનો બહિષ્કાર કરો. એમને અસુરોની જેમ ધૃણિત સમજો જેઓ સત્કારોમાં વિઘ્નો નાંખે છે.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: