યજ્ઞ મહત્વ

વેદોની સોનેરી સૂક્તિઓ

યજ્ઞ મહત્વ

अग्निहोत्रेण प्रणुदे स५त्नान् | अथर्व. ९/र/६ યજ્ઞ કરવાથી શત્રુઓનો નાશ થાય છે. શત્રુતાને મિત્રતામાં બદલી નાખવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય યજ્ઞ છે.
सम्यंजोडग्निं स५र्यत | अथर्व. ३/३०/६ બધાએ સાથે મળીને યજ્ઞાનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ. સામૂહિક ઉપાસનાનું મહત્વ અસંખ્ય ઘણું વધારે છે.
यज्ञं जनयन्तु सूरयः | ऋग्. १०/६६/र હે વિદ્વાનો, સંસારમાં યજ્ઞનો પ્રચાર કરો. વિશ્વ કલ્યાણ કરનાર સાધનોમાં યજ્ઞ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.
ईजानाः स्वर्ग यान्ति लोकम् | अथर्व.१८/४/र યજ્ઞ કરનારને સ્વર્ગનું સુખ મળે છે. જેમને સ્વર્ગીય સુખ મેળવવું ઈચ્છનીય હોય, તેઓ યજ્ઞ કરે.
प्राचं यज्ञं प्रणतया स्वसाय | ऋग्. १०/१०१/र પ્રત્યેક શુભ કાર્ય યજ્ઞની સાથે શરૂ કરો. યજ્ઞની સાથે આરંભેલ કાર્ય સફળ અને સુખદાયી બને છે.
सर्वेषां देवानां आत्मा यद्‍ यज्ञः | शत५थ.१३/३/र/१ બધા દેવતાઓનો આત્મા આ યજ્ઞ છે. યજ્ઞ કરનાર, દેવતાઓના આત્મા સુધી ૫હોંચે છે.
अयज्ञियो हत वर्चो भवति | अथर्व. યજ્ઞરહિત મનુષ્યનું તેજ નાશ પામે છે. જો તેજસ્વી રહેવું હોય તો યજ્ઞ કરતા રહેવું જોઈએ.
भद्रो नो अग्नि राहुत: | यजु. १५/३र યજ્ઞમાં આપેલી આહુતિઓ કલ્યાણકારી હોય છે. જે પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છે તે તેઓ યજ્ઞ કરે છે.
मा सुनोतेति सोमम् | ऋग्. र/३०/७ યજ્ઞાનુષ્ઠાનની મહાન ઉપાસના બંધ ન કરો. જ્યાં યજ્ઞ બંધ થઈ જાય છે ત્યાંથી સુખ-શાંતિ ચાલ્યો જાય છે.
कस्मै त्व विमुंचति तस्मै त्वं विमुंचति | यजु. જે યજ્ઞનો ત્યાગ કરે છે તેનો ૫રમાત્મા ત્યાગ કરે છે. જેમને ૫રમાત્માના અનુગ્રહની ઈચ્છા હોય, તેઓ યજ્ઞ કરવાનું ન છોડે.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: