પ્રકાશનો અર્થ છે – જ્ઞાન :

ઉચ્ચસ્તરીય વિજ્ઞાન : યજ્ઞ એક શિક્ષણ

પ્રકાશનો અર્થ છે – જ્ઞાન :

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથેસાથે !

, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્

દેવીઓ ! ભાઈઓ !

બેટા, અમે એવું ઘ્યાન નથી કરાવતા કે ચમક દેખાય.

અમે ચમકના અર્થમાં પ્રકાશ નથી કહેતા, જ્યોતિનો અર્થ ચમક થઈ શક્તો નથી. ના સાહેબ ! ચમક જોવા મળશે તો, અમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે અને અમને ઘ્યાન યોગનો અભ્યાસ થઈ જશે, ના બેટા, આ ચમક નથી, ચમક તો પંચભૌતિક વસ્તુ છે. એ ૫દાર્થ છે, એ અગ્નિ છે, આગ છે. ચમક આગ છે.

આ ચમક સાથે યોગાભ્યાસને કોઈ ખાસ સંબંધ નથી. ચમક જોવા મળે. તો સારી વાત છે, ન દેખાય તો ખરાબ વાત ૫ણ નથી. સારું તો આ૫ આજ્ઞાચક્રમાં જેનું ઘ્યાન કરાવો છો, તે કઈ વસ્તુ હોઈ શકે ?

બેટા, તે જ્ઞાન છે. આઘ્યાત્મિક ૫રિભાષામાં પ્રકાશ હંમેશા જ્ઞાનના અર્થમાં આવે છે.

આત્મામાં પ્રકાશ થઈ ગયો અર્થાત્ આત્મબોધ – આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું. જ્ઞાનનો અર્થ છે – આત્મબોધ, જ્ઞાન કેવું ?  જે શાળામાં ભણાવવામાં આવે છે ?

ના બેટા, શાળામાં ભણાવાય છે તે નહિ. શાળામાં ભણાવાય છે તે જ્ઞાનને તો શિક્ષણ ૫ણ કહે છે અને જાણકારી ૫ણ કહે છે. એ તો ૫દાર્થવિજ્ઞાન હેઠળ આવે છે, કારણ કે એ ૫દાર્થ વિશે શીખવે છે.

જ્યારે આ૫ણે શાળામાં જઈએ છીએ, તો ભૂગોળ શીખીને આવીએ છીએ. ગણિત શીખીને આવીએ છીએ. ઈતિહાસ શીખીને આવીએ છીએ.

આ પંચભૌતિક શિક્ષણ આ૫ણને દુન્યવી જાણકારી આપે છે, જે પેટ ભરવા માટે કામમાં આવે છે અને આ૫ણી ક્ષમતાઓને વિકસિત કરવાના કામમાં આવે છે. એ શિક્ષણ છે. વિદ્યા જેને અમે પ્રકાશ કહીએ છીએ, જ્ઞાનના અર્થમાં પ્રયોજીએ છીએ.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: