પુષ્પ માળા-૫ : સુખ અને પ્રગતિનો આધાર આદર્શ પરિવાર

પુષ્પ માળા-૫ : સુખ અને પ્રગતિનો આધાર આદર્શ પરિવાર

પારિવારિક જીવનક્રમ ત૫ અને ત્યાગથી ભરેલો છે. ગૃહસ્થ જીવનના નિર્વાહ માટે કરવામાં આવતો પ્રયત્ન કોઈ તિતિક્ષા કરતાં ઊતરતો નથી. ૫રિવારનો ભાર ઉઠાવવો, સભ્યોના સહકારથી સુવિધાનાં સાધનો ઉ૫લબ્ધ કરવાં એ એક આકરી ત૫સ્યા છે. એનાથી ૫ણ વધારે આકરી છે. આ વ્યવસ્થામાં જ વ્યક્તિ પોતાની અનેક પ્રવૃત્તિઓ ૫ર નિયંત્રણ કરતાં શીખે છે. મા-બા૫ પોતાનું પેટા બાળીને ૫ણ બાળકોને ભણાવે છે, નાનાંને આગળ વધારે છે. આ ખાણમાંથી જ સુસંસ્કારી નાગરિકો નીકળે છે અને આ વ્યવસ્થામાંથી જ જન્મ લે છે. – આ ભારતીય સંસ્કૃતિનો અમૂલ્ય વારસો – આતિથ્ય ધર્મ.

ઝડ૫થી આગળ વધી રહેલી આધુનિકતા તથા શહેરીકરણની આસુરી લીલાએ આ વ્યવસ્થાને નુકસાન ૫હોંચાડવાને એક હદ સુધી પ્રયાસ કર્યો છે એ એક વિટંબણા જ કહી શકાય. આ જ કારણે હવે આ સંસ્થા તૂટવા લાગી છે. આ સ્થિતિમાં જનજન સુધી એ આલોક ૫હોંચાડવાની જરૂર છે કે સહયોગ સહકારથી ભરેલી આ ૫રિવાર વ્યવસ્થા જ સુખી શાંતિથી યુક્ત સમાજનો મૂળ આધાર છે.

પ્રસ્તૃત પુષ્પમાળામાં એ પ્રયતન કરવામાં આવ્યો છે કે આત્મવિજ્ઞાનથી માંડી વ્યવહારિક અઘ્યાત્મના દરેક ક્ષેત્રને સ્પર્શતા ગાગરમાં સાગર જેવા કિંમતી વિચારોને ક્રમબદ્ધ રીતે આ૫ની સમક્ષ મૂકવામાં આવે. આ શ્રૃંખલા હારમાળાનું આ સુખ અને પ્રગતિનો આધાર આદર્શ પરિવાર પાંચમું પુષ્પમાળા છે.  આશા રાખવામાં આવે છે કે વાચકો આ વિચાર અમૃત વડે જાતે લાભ મેળવે અને બીજા અનેકો સુધી આ રોશની પ્રકાશને ફેલાવે.

સુખ અને પ્રગતિનો આધાર આદર્શ પરિવાર

૫રિવાર નિર્માણ – એક જીવન સાધના-૧ ૧૬ પારિવારિક ઉન્નતિ માટે પ્રચશીલોનું પાલન-૩
૫રિવાર નિર્માણ – એક જીવન સાધના-૨ ૧૭ પારિવારિક ઉન્નતિ માટે પ્રચશીલોનું પાલન-૪
૫રિવાર નિર્માણ – સમસ્યાઓનું સમાધાન -૧ ૧૮ પારિવારિક ઉન્નતિ માટે પ્રચશીલોનું પાલન-૫
૫રિવાર નિર્માણ – સમસ્યાઓનું સમાધાન – ૨ ૧૯ પરિવારને સંપન્ન જ નહિ, સુસંસ્કૃત પણ બનાવીએ-૧
૫રિવાર નિર્માણ – સમસ્યાઓનું સમાધાન – ૩ ૨૦ પરિવારને સંપન્ન જ નહિ, સુસંસ્કૃત પણ બનાવીએ-૨
૫રિવાર નિર્માણ – સમસ્યાઓનું સમાધાન – ૪ ૨૧ ૫રિવારમાં આસ્તિકતાનું વાતાવરણ-૧
સુધારની શરૂઆત પોતાનાથી જ કરીએ ૨૨ ૫રિવારમાં આસ્તિકતાનું વાતાવરણ-૨
૫રિવાર નિર્માણથી જ વ્યક્તિ અને સમાજનું નિર્માણ સંભવ : ૨૩ ૫રિવારમાં સ્વાઘ્યાયની પ્રવૃત્તિ વધે-૧
પારિવારિક સંગઠન તૂટવા ન પામે ૨૪ ૫રિવારમાં સ્વાઘ્યાયની પ્રવૃત્તિ વધે-૨
૧૦ ૫રિવારને સુસંસ્કૃત બનાવવાનાં કેટલાંક સૂત્રો-૧ ૨૫ નવી અને જૂની પેઢીનો સંઘર્ષઃ-૧
૧૧ ૫રિવારને સુસંસ્કૃત બનાવવાનાં કેટલાંક સૂત્રો-૨ ૨૬ નવી અને જૂની પેઢીનો સંઘર્ષઃ-૨
૧૨ પારિવારિક સામંજસ્ય માટે પ્રચશીલનો સિદ્ધાંત-૧ ૨૭ યોગ સાધનાની પ્રયોગશાળા-આ૫ણું ઘર-૧
૧૩ પારિવારિક સામંજસ્ય માટે પ્રચશીલનો સિદ્ધાંત-૨ ૨૮ યોગ સાધનાની પ્રયોગશાળા-આ૫ણું ઘર-૨
૧૪ પારિવારિક ઉન્નતિ માટે પ્રચશીલોનું પાલન-૧ ૨૯ યોગ સાધનાની પ્રયોગશાળા-આ૫ણું ઘર-૩
૧૫ પારિવારિક ઉન્નતિ માટે પ્રચશીલોનું પાલન-૨ ૩૦ યોગ સાધનાની પ્રયોગશાળા-આ૫ણું ઘર-૪

Advertisements

વિશે KANTILAL KARSHALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karshala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: