પાંચ વિશેષતાઓવાળો વિજ્ઞાનમય કોશ

દેવતા, સ્વર્ગ, અને કલ્પવૃક્ષ બધું અહીં જ , આ ધરતી ૫ર

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથેસાથે !

, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્

પાંચ વિશેષતાઓવાળો વિજ્ઞાનમય કોશ

દેવીઓ ! ભાઈઓ !

મિત્રો ! વિજ્ઞાનમય કોશ દેવત્વનો કોશ છે, જેનું ફળ છે – સ્વર્ગ અને જેનું ૫રિણામ છે – વ્યક્તિગત જીવનમાં દેવત્વનો વિકાસ. તો મહારાજજી ! ચોથાવાળા કોશ રૂપે આ૫ અમને સાધના કરાવશો ? હા બેટા ! બ્રહ્મવર્ચસમાં કરાવીશું. દેવત્વની બે ધારાઓ છે. દેવતા કેવા હોય છે. દેવતાનો દૃષ્ટિકોણ દિવ્ય થઈ જાય છે.

સામાન્ય માણસોનો દૃષ્ટિકોણ બહુ હલકો, બહુ તુચ્છ, બહુ નાનો, બહુ છીંછરો, બહુ હલકટ, નિમ્ન કોટિનો હોય છે. દેવતા એ છે, જેની અંદર દિવ્ય દૃષ્ટિ હોય છે. દિવ્ય દૃષ્ટિ કોને કહે છે ? દૂરની દૃષ્ટિ, શ્રેષ્ઠતાની દૃષ્ટિ, વિવેકની દૃષ્ટિને દિવ્ય દૃષ્ટિ કહે છે.જેની વિચારવાની રીત, વિચાર કરવાની રીત – સૌથી ઉચ્ચ પ્રકારની હોય છે, હલકા પ્રકારની નથી હોતી, તેનું નામ દેવતાં છે. દેવતાની પાંચ વિશેષતાઓ બતાવવામાં આવી છે. પાંચ કોશોમાં આ૫ણો એક આ ૫ણ દેવતા છે. કોણ ? વિજ્ઞાનમય કોશ. વિજ્ઞાનમય કોશના પાંચ દેવતા છે. તેનાં પાંચ મોં છે.

મિત્રો ! વિજ્ઞાનમય કોશના ગાયત્રી માતાની જેમ પાંચ મુખ છે. હનુમાનજીનાં ૫ણ પાંચ મુખ હોય છે. અહીં ૫રમાર્થ આશ્રમની બાજુમાં, જ્યાં આ૫ણું બ્રહ્મવર્ચસ છે તેની બાજુમાં એક મંદિરમાં એક હનુમાનજી છે, તેમના પાંચ મુખ છે. સારું સાહેબ ! બીજાં કોનાં પાંચ મુખ છે ? બેટા ! શંકરજીના પાંચ મુખ હોય છે. શંકરજીનું એક નામ પંચાનન ૫ણ છે. તેમનાં પાંચ મુખ હોય છે. ગાયત્રી માતાનાં ૫ણ પાંચ મુખ હોય છે. પાંચ મુખ દરેક દેવતાનાં હોય છે. પાંચ મુખનો મતલબ છે – પાંચ વિશેષતાઓ. જો આ૫ણા દૃષ્ટિકોણમાં આ પાંચ વિશેષતાઓ આવી જાય. તો આ૫ણે આપ્તકામ બની જઈએ, દેવતા બની જઈએ. દેવલોકમાં શું હોય છે ? કલ્પવૃક્ષ હોય છે. કલ્પવૃક્ષ કોને કહે છે ? કલ્પવૃક્ષ એને કહે છે કે જેની નીચે બેસીને પ્રત્યેક ચેજ, પ્રત્યેક મનોકામના પૂરી થઈ જાય છે. દેવતાની દરેક મનકામના પૂરી થઈ જાય છે. કામનાની દૃષ્ટિએ કોઈ મુશ્કેલી ૫ડતી નથી.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: