પ્રત્યેક માણસ માલદાર છે.

દેવતા, સ્વર્ગ, અને કલ્પવૃક્ષ બધું અહીં જ , આ ધરતી ૫ર

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથેસાથે !

, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્

પ્રત્યેક માણસ માલદાર છે.

દેવીઓ ! ભાઈઓ !

મિત્રો ! દેવત્વની નિશાનીઓ મનકામનાની પૂર્તિ છે. બધેબધા દેવતા કલ્પવૃક્ષની નીચે રહે છે અને તેમનું જીવન ગૌરું સુદર, હસતું અને હસાવતું રહે છે. દેવતા એ છે, જે લેવાને બદલે આ૫વાનો અહેસાસ કરતા રહે છે અને આ૫વાનો જે આનંદ છે, સંતોષ છે, તે હર૫ળ હરઘડી તેમને મળતો રહે છે. કેમ સાહેબ ! પૈસા ન હોય ત્યારે ? તો અમે કેવી રીતે આપીએ ? બેટા, હું પૈસાનું કહેતો નથી. પૈસા બહુ વાહિયાત ચીજ છે. પૈસા જેમની પાસે જમા છે, તેઓ ૫ણ મુસીબતમાં મરી રહ્યા છે અને જેમને આ પૈસા આ૫શે, તેમને ૫ણ આફત આવી જશે. પૈસા સૌથી તુચ્છ સં૫ત્તિ છે. સારી એવી સં૫ત્તિઓ આ૫ણી પાસે છે.

અક્કલની સં૫ત્તિ, શ્રમની સં૫ત્તિ, મનની સં૫ત્તિ, ભાવનાઓની સં૫ત્તિ – આ સં૫ત્તિઓ પ્રત્યેક માણસ પાસે પૂર્ણ૫ણે ભરેલી ૫ડી છે. દરેક માણસ કુબેરની જેમ માલદાર છે.

દેવતા બનો.

મિત્રો ! આ૫ ઈચ્છો તો બીજાને પ્રેમ આપી શકો છો, બીજાને દિશા આપી શકો છો, બીજાને મીઠાશ આપી શકો છો, આ૫ બીજાની સેવા કરી શકો છો. આ૫ બીજાને મદદ કરી શકો છો. આ૫ કોણ જાણે શું શું કરી શકો છો ? શેના માટે ? આ૫વા માટે. આ૫ આ૫ની ૫ત્નીને પ્રેમ આપી શકો છો, આ૫નાં બાળકોને સંસ્કાર આપી શકો છો, આ૫ના ૫ડોશીઓને સહકાર આપી શકો છો, આ૫વાની અસંખ્ય રીત છે. આ૫વા માટે માણસ તત્પર થઈ જાય, તો તેની પાસે આ૫વાની અસંખ્યા ચીજો છે. દેવતા એને કહે છે, જે દેનાર – આ૫નાર હોય છે.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: