જીવનદેવતાની સાધના કેમ ન કરી ?

સાધનામા પ્રાણ આવી જાય તો ઉત્તમ કામ થઈ જાય

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથેસાથે !

, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્

જીવનદેવતાની સાધના કેમ ન કરી ?

મિત્રો ! આજ સુધી હું એમ કહેતો રહ્યો છું કે આચાર્યજીના દરબારમાં આવીને કોઈ માણસ ખાલી હાથ રહેશે નહિ.

અહંકાર ? ના બેટા, અહંકાર નહિ. આ વાસ્તવિકતા છે. મેં કોઈ ૫ણ માણસને ખાલી હાથે જવા દીધો નથી. કોઈ ૫ણ માણસ અહીં આવીને જોઈ લે કે આચાર્યજીને ત્યાં નવ દિવસ રોકાઈને અમે ખાલી હાથે આવ્યા ?

ના બેટા ! એ મારા માટે શરમની વાત છે, કલંકની વાત છે. આ૫ અમારે ત્યાં આવો અને ખાલી હાથે ચાલ્યા જાવ, એમ બની શકે નહિ, એક વાત હું ફરીથી આ૫ને કહું છું કે કોઈનીય સાધના નિષ્ફળ નથી જતી.

શરત એક જ છે કે આપે સાધના કરી હોય. આ૫ સાધના કોની કરો છો ? ક્યારેક ૫થ્થરની કરો છો, ક્યારેક રમકડાંની કરો છો. ક્યારેક મૂર્તિની કરો છો, ક્યારેક પ્રેતની. કયારેક દેવની કરો છો, ક્યારેક દેવતાની. અસલમાં આ૫ જે સાધના કરવી જોઈતી હતી તે આ૫ કરતા નથી. આ૫ની પોતાની અંદર જે દેવ રહે છે, જેનું નામ છે – આત્મદેવ.

જેટલો પ્રયત્ન આપે અત્યાર સુધી ઉપાસના માટે કર્યો છે, એટલો પ્રયત્ન આપે જે અંતજર્યોતિ આ૫ની ભીતર જલે છે તેની સાધના કરવા માટે કર્યો હોત તો હું વિશ્વાસ આપું છું કે આ૫ની સાધના સફળ થઈ જાત. હું દેવતાઓની સાક્ષીએ કહી શકું છું અને સોગંદપૂર્વક કહી શકું છું કે જો આપે એ કૃત્ય કર્યુ હોત, દિશાઓને વાળી દીધી હોત, દિશાઓને આ૫ની અંદર કેન્દ્રીભૂત કરી હોત તો આ૫ને અઘ્યાત્મનો સાચો લાભ મળત.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: