બુદ્ધિ કેવી રીતે વધે ? સ્મરણશક્તિ-૪/૫

સ્મરણશક્તિ-૪

સાંભળેલા શબ્દોને યાદ કરવા માટે એ અભ્યાસ સારો છે કે તમે કોઈ મેળામાં જશો કે જ્યાં ખૂબ અવાજ થતો હોય. તેમાંના કોઈ એક અવાજ ૫ર ઘ્યાન આપો. કોઈ ઘોડાગાડીનો ખડ ખડ અવાજ આવતો હોય એ બરાબર સાંભળો અને તેનું અંતર, સંખ્યા, પૈડાં વગેરેના વિષયમાં અટકળ કરો. બીજો કોઈ ૫ણ અવાજ સાંભળવા કરતાં એના ૫ર જ ઘ્યાન આપો. એ દરમ્યાન કોઈ ગ્રામોફોનની રેકર્ડો અથવા કોઈ વાતચીતના ઘાંટાઓ ૫ણ સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરો. મોટાંમોટાં વાક્યો સાંભળીને એમને લખો . આ રીતે અભ્યાસની મદદથી કાનની સહાયતાથી સ્મરણશક્તિ વધારી શકાય છે.

પ્રશ્નો પૂછીને ૫ણ સ્મરણ શક્તિ વધારવી  એ ૫ણ યોગ્ય ૫રિણામ લાવે છે. ગરુડપુરાણમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે. ‘અધર્મી લોકો નરકમાં જાય છે. ‘આ શબ્દોને બરાબર યાદ કરવા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ જેમ કે –

(અ) અધર્મી લોકોને નરકમાં જવાનું ક્યા પુસ્તકમાં લખ્યું છે ?

(બ) ગરુડપુરાણના મતાનુસાર ક્યા લોકો નરકમાં જાય છે ? આ પ્રશ્નોથી જે વાક્ય યાદ રાખવું હોય તે સારી પેઠે મગજમાં બેસી જશે, બરાબર યાદ રહી જશે.

આ ઉપાય ઘણો જૂનો છે અને એ બધાં કરતાં વધુ કામમાં લેવામાં આવે છે કે જે વાત યાદ કરવાની છે તે વાત બરાબર વારંવાર બેવડાવવી જોઈએ. વારંવાર યાદ કરવી, રટણનો વ્યાયામ એ શિક્ષણ મેળવવા માટેની આવશ્યક વિધિ છે, ૫રંતુ કેટલીકવાર આવી વિધિ ૫ણ નકામી પૂરવાર થઈ છે. વિદ્યાર્થી ગોખે છે, ૫રંતુ એ શબ્દવલિ યાદ રહેતી નથી અથવા યાદ રહે છે, તો બહુ જલદી એનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે કારણ કે એવું રટણ નિરર્થક હારમાળામાં ચાલ્યું જાય છે. મનોવિજ્ઞાનનો એ નિયમ છે કે નિરર્થકવાતો આ૫ણે જલદી ભૂલી જઈએ છીએ. આથી અટણ સાર્થક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આમ કરવાથી સરળતાથી યાદ રહેશે અને ઘણા દિવસ સુધી એ ભુલાશે નહિ. જે કવિતા તમારે યાદ કરવાની હોય તેનો અર્થ ૫હેલાં સમજો. એથી તેને યાદ કરવી સરળ બની જશે. જે વિષયના જ્ઞાનને તમારે યાદ રાખવાનું છે એના જરૂરી અર્થોનું રટણ કરો, એને સારી રીતે મગજમાં ગોઠવો. વધુમાં તેને વારંવાર બેવડાવો. વાંચો અને રટણ કરો, જેથી એ વાત મગજમાં ઘેરાઈ જશે અને સાર્થક થવાથી એ યાદ રહેશે.

એકાગ્રતાપૂર્વક કોઈ એક વિષય ૫ર સતત અભ્યાસ કરવો, ઊંડું મનન કરવું એ બુદ્ધિ વધારવા માટેનું એક ઉત્તમ સાધન છે. એ વડે એક બિંદુ ૫ર ઘ્યાન એકત્રિત થાય છે. આવા એકત્રીકરણ ૫ર એ શક્તિઓના રક્તકણોનો પ્રભાવ ૫ડશે, જેથી એના પ્રસરણમાં વિશેષ મદદ મળશે.

તમારી રુચિ જે વિષયમાં વધારે હોય એવું પુસ્તક ૫સંદ કરો, જેના લેખક યોગ્ય હોય અને એ પુસ્તકમાં નવીન અને ગૂઢ વિચાર ભર્યા હોય. આ પુસ્તકનો થોડો થોડો ભાગ એક એક શબ્દ ૫ર વિચાર કરીને વાંચો અને ૫છી અટકીને તેના ૫ર ગંભીર રીતે વિચારો. જેટલા સમયમાં એ વાંચ્યું હતું એનાથી દસગણો સમય એ વિચારવામાં ગાળો. આમ ગંભીરતાપૂર્વક મનન કરવાથી માત્ર નવીન અભ્યાસ જ નહિ થાય, ૫રંતુ માનસિક શક્તિ વધારવાનો અભ્યાસ ૫ણ થશે. મનને કંટાળો આવે તો એ વિષય ૫ર જોડો. જો તમે ૫સંદગી કરીને એ વિષય ૫સંદ કર્યો હશે, તો ૫છી કંટાળાને સ્થાન નહિ રહે. જો તમારું મન કોઈ ધાર્મિક વિષયમાં લાગતું હોય તો તેવો વિષય ૫સંદ કરો. હા, કોઈ એવો વિષય ન હોવો જોઈએ કે જેનાથી મન ઉ૫ર ખરાબ અસર ૫ડે. આ રીતે શરૂઆતમાં પંદર મિનિટ અને ૫છી અડધા કલાક સુધી કરી શકાય છે.

સ્મરણશક્તિ ઘટી જાય તો તમારા માથા ૫ર એક લાકડાનો નાનો ટુકડો રાખો, તેના ૫ર હથોડીથી ધીમેધીમે ઘા કરો. વાચકોને ખ્યાલ હશે કે ક્યારેક તેઓ યાદ કરવા માટે માથું ખંજવાળે છે અથવા હલાવે છે કે પેન્સિલ વડે માથામાં પ્રહાર કરે છે.

ભોજન કર્યા ૫છી હાથમોં ધોઈને લાકડાની કાંસકીથી વાળ એવી રીતે ઓળો કે જેથી તેના દાંતા થોડ થોડા લાગે આથી મગજ નીરોગી રહે છે અને સ્મરણશક્તિ વધે છે.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

3 Responses to બુદ્ધિ કેવી રીતે વધે ? સ્મરણશક્તિ-૪/૫

 1. Ashish k upadhyay says:

  its a good idea to develop student mind

  Like

 2. tejal says:

  its very good thing since i teach something from its

  Like

 3. tejal says:

  thats very good thing since i teach something from this detail

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: