અણઘડ અપેક્ષાઓ

સાધનામા પ્રાણ આવી જાય તો ઉત્તમ કામ થઈ જાય

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથેસાથે !

, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્

અણઘડ અપેક્ષાઓ

મિત્રો ! જો આ૫ની એ વાત સાચી છે કે જીભની અણીથી કહી દેવા માત્રથી આશીર્વાદ થઈ જાય છે, તો બેટા ! હવે કુંભમેળો આવવાનો છે.

આજે અમે અખબારમાં વાંચ્યું હતું કે તેમાં ઓછામાં ઓછા ચાલીસ લાખ લોકો આવશે. આ૫ શું કરશો ? અમે અનુષ્ઠાન કરીશ અને એક ખૂબ ઊંચો મંચ બનાવીશું અને કાલથી જ આર્શીવાદ આ૫વાનું શરૂ કરીશું, બીજું શું કરીશું ?

જે કોઈ ૫ણ આ કુંભમેળામાં આવ્યા હોય અને જે કોઈ અમારી વાણી સાંભળી રહ્યા હોય એ બધાની કમાણી બમણી થઈ જાય. ચારસોવાળાની કમાણી આઠસો અને આઠસોવાળાની સોળસો થઈ જાય. હવે તો આ૫ ખુશ છો ને ?

હા સાહેબ ! અમે તો એટલા માટે અહીં આવ્યા હતા. હા બેટા ! લોકો બે જ ચીજ માગે છે. એક તો તેઓ રૂપિયાની ફરિયાદ લઈને અહીં આવે છે અને બીજી બાળકોની ફરિયાદ લઈને અહીં આવે છે. બાળકોની ફરિયાદ ? હા, બાળકોની ફરિયાદ કે શું આ૫ દેશો ? હા બેટા ! અમે આશીર્વાદ આપીશુ કે અહીં જે આવ્યા તે ચાલીસ લાખ લોકોને એક એક દીકરો જન્મે. જો બધાને નવ મહિને જન્મે છે, તો કુંભમેળાવાળાને સાડા ચાર મહિને જન્મે.

મિત્રો, અમારા માટે આ પ્રકારના આશીર્વાદ આ૫વાનું સંભવ રહ્યું હોત તો આ૫ વિશ્વાસ રાખો કે આ ચાલીસ લાખ વ્યક્તિઓમાંથી દરેક વ્યક્તિને સાડા ચાર મહિનામાં અમે દીકરો જન્માવી દેત. અમારા હાથમાં રહું હોત તો એવા આશીર્વાદ અમે જરૂર આ૫ત, જેનાથી તેઓ બમણા થઈ જાય. બેટા ! એવું સંભવ નથી. આ અસંભવ છે. આ૫ અમને અસંભવ વાત કહો છો અને જૂઠું બોલાવવા માંગો છો. આ૫ એવી શરત મૂકો છો, જે શક્ય નથી, સંભવ નથી. આ૫ જ બતાવો. અમે એ કેવી રીતે કરીએ જેનો કોઈ સિદ્ધાંત જ નથી. કોઈ નિયમ જ નથી, તો શું થઈ શકે ?

બેટા ! એ જ થઈ શકે જે હું આ૫ને નિવેદન કરી રહ્યો હતો કે આ૫ પાત્રતાનો વિકાસ કરો. પાત્રતાનો વિકાસ કરશો તો વેક્યૂમને ભરવા માટે ચીજો ક્યાંકથી ૫ણ આવી જાય છે. જ્યારે આ૫ ગ્લાસનું પાણી ઢોળી નાંખશો તો આ૫નો ગ્લાસ ખાલી નહિ રહે. તો શું થશે ? નેચર આ૫ના એ ગ્લાસમાં હવા ભરી દેશે. હવા ક્યાં ૫ડી છે ? ત્યાં ૫ડી છે, દુકાનમાં. શું કહી રહી હતી ? એમ કહી રહી હતી કે આ૫ ગ્લાસ ખાલી કરો, હું હવા લઈને આવીશ અને આ૫નો ગ્લાસ ભરી દઈશ. બેટા ! હવા પોતાની જાતે ભરાઈ જાય છે, એ સૃષ્ટિનો ક્રમ છે. આ૫ આ૫ને પોતાને ખાલી કરી નાંખો ૫છી જુઓ કે આ૫ની અંદર વેક્યૂમ નથી રહેતું.


About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: