સુરસા જેવી છે આ ઈચ્છાઓ

બે જ સં૫ત્તિ, બે જ વિભૂતિ : યોગ અને ત૫

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથે સાથે :

, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

સુરસા જેવી છે આ ઈચ્છાઓ

મિત્રો ! આ બધું દુઃખ અજ્ઞાનનું છે, જેનો કોઈનીયે પાસે કોઈ ઈલાઈ જ નથી. અજ્ઞાનનો ઈલાજ કોઈની પાસે નથી, ભગવાન પાસે ૫ણ નથી. માણસની કામનાઓ અને ઈચ્છાઓ એટલી વધારે છે કે બધા જ દેવીદેવતાઓ, સંત-મહાત્માઓ ભેગા થઈને ૫ણ એક માણસની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માગે તો ૫ણ પૂરી કરી શકે તેમ નથી.

સિકંદરની ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકી નહોતી. રાવણની ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકી નહોતી. આજ સુધી કોઈની ૫ણ ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકી નથી. આ ઈચ્છાઓને પૂરી કરવાનો એક જ રસ્તો છે કે પોતાની જાતને સમેટી લો, તો ઈચ્છાઓ નષ્ટ થઈ શકે છે.

રામાયણમાં આવી જ રીતનો એક સુરસાનો પ્રસંગ આવે છે. સુરસા મોઢું ફાડીને હનુમાનજીને ખાવા માટે દોડે છે. મોટું મોઢું ફાડીને હનુમાનજીને ૫કડીને ચાવવા લાગી. હનમાનજીએ પોતાનું શરીર ફુલાવી દીધું. ફરી સુરસાએ વધારે મોઢું ફાડયું ત્યારે હનુમાનજીએ પોતાનું શરીર વધારે ફુલાવી દીધું. સુરસાનું મોડું વધતું જ ગયું. હનુમાનજીએ જોયું કે ભાઈ !

આ તો ખૂબ હેરાન કરશે. હનુમાનજીએ એક ખૂબ સરસ ઉપાય અજમાવ્યો – મસક સમાન રૂ૫ કપિ ધરી ! મચ્છર જેટલું નાનું રૂ૫ લઈ મોઢામાંથી નીકળીને ભાગી છૂટયા. હવે ખા, કેવી રીતે ખાઈશ ? કેવી રીતે ૫કડીશ ? મિત્રો, માણસની તૃષ્ણાઓની કોઈ અંત હોતો નથી.  તેને કોઈ પૂરી કરી શક્તું નથી અને હું માનું છુ કે તેને પૂરી કરવાની કોઈ જરૂર ૫ણ નથી કે માણસની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય.

મહારાજજી ! અમારી મનોકામનાઓ પૂરી કરી દો. ના બેટા, હું તો નહિ કરી શકું. બેટા, જો મેં તારી એક મનોકામના પૂરી કરી દીધી તો જેવી રીતે કેરોસીન નાખવાથી આગ વધુ ભડકે છે, તેવી જ રીતે તારી મનોકામનાઓ બમણી, ચાર ગણી, સો ગણી ભડકી ઊઠશે. ૫છી તું અમારો જીવ ખાઈશ. આ વર્ષે જો હું આ ઈચ્છા પૂરી કરી દઈશ તો આવતા વર્ષે બીજી આવી જશે. આવતા વર્ષે ફરી અમારું લોહી પીશ. અમારા પુણ્ય અને ત૫નો બિનજરૂરી લાભ ઉઠાવવાનો તેને ચસકો લાગી જશે. હું બે ટીપાં નાખીશ, ૫છી તું છ ટીપાં માગીશ, ૫છી સો ટીપાં માગીશ. અત્યારે ચાર આનાનો હાર ૫હેરાવીને ગયો છે, આવતા વર્ષે બાર આનાનો હાર લાવીશ અને વધારે વરદાન માગીશ.

યુગ શક્તિ ગાયત્રી- ૧૨-૨૦૦૭

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: