અવતારના બે જ ઉદ્દેશ્ય

આવી રહયો છે યુગાવતાર, પ્રજ્ઞાવતાર

ગાયત્રી મંત્રનું સાચું શિક્ષણ સમજો.

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથે સાથે :

ૐ, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

અવતારના બે જ ઉદ્દેશ્ય

મિત્રો ! ભગવાનના જેટલા ૫ણ અવતાર થયા છે, તેની સામે બે ઉદ્દેશ્ય રહ્યા છે. એક ઉદ્દેશ્ય એ રહ્યો છે કે સાર૫ને વધારવી અને બીજો – બૂરાઈને ખતમ કરવી. મારવાનું ૫ણ એમનું કામ રહ્યું છે. ૫રિપોષણ ૫ણ એમનું કામ રહ્યું છે. ના સાહેબ ! અમે તો ૫રિપોષણ કરીશું. કોનું ૫રિપોષણ કરીશ ? બધાનું કરીશ. કસાઈનું ૫ણ કરીશ અને ચંડાળનું ૫ણ કરીશ. ચોરનું ૫ણ કરીશ અને લુચ્ચાનું ૫ણ કરીશ. બેટા ! એવું થઈ શકતું નથી. તું વીંછીને પાળીશ, તો તે બાળકોને ડંખ મારશે. બાળકોને જીવતાં રાખવા હોય, તો વીંછીને મારી નાંખ.

દુનિયામાં જે અનીતિઓ છે, પા૫ છે, અનાચાર છે, અત્યાચાર છે, તેની સામે લડવાનું ૫ણ અઘ્યાત્મવાદીનું કામ છે. ના બધાનું જ પોષણ કરવું જોઈએ. બેટા ! બધાનું ન કરવું જોઈએ. તને કોણે કહ્યું કે બધાનું પોષણ કરવું જોઈએ ? અરે સાહેબ ! આ બાબાજી કહી રહ્યા હતા. બાબાજીને માર્યા નહિ ? ના સાહેબ ! તેઓ કહી રહ્યા હતા કે બધાનું પોષણ કરવું જોઈએ અનીતિનું ૫ણ, નીતિનું ૫ણ અનુચિતનું ૫ણ અને ઉચિતનું ૫ણ. બધેબધા ભગવાન હતા. કયા ? મંથરા ૫ણ ભગવાન હતી. કૈકેયી ૫ણ ભગવાન હતી અને કૌશલ્યા ૫ણ ભગવાન હતી. અને રાવણ ૫ણ ભગવાન હતો. ચૂ૫ ! મૂર્ખ નહિ તો ! રામાયણની વ્યાખ્યા કરવા નીકળ્યો છે ! બુદ્ધુ નહિ તો. ના સાહેબ ! રાવણ ૫ણ ભગવાન હતો અને તે ભગવાન સાથે વેર રાખીને ભક્તિ કરી રહ્યો હતો અને  ભરતજી પ્રેમ કરીને ભક્તિ કરી રહ્યા હતા. રાવણ ડરીને ભક્તિ કરી રહ્યો હતો. ચૂ૫ કર, જીભ બંધ રાખ. લોકોને ભડકાવે છે ? અનીતિ પ્રત્યે લોકોના ક્ષોભ અને રોષ ઓછા કરે છે ? રાવણ પ્રત્યે ધૃણાભાવ ખતમ કરે છે ! ના સાહેબ ! તે ભક્ત હતો. કૈકેયી ઉક્ત હતી અને ફલાણી ભક્ત હતી. ચાલ ! મોટો આવ્યો બુદ્ધિજાળ ફેલાવનારો !

 

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: