જમીલાની હજ કબૂલ થઈ

ભગવાનને ફોસલાવશો નહિ

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથે સાથે :

ૐ, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

જમીલાની હજ કબૂલ થઈ

ખુદાબંદ કરીમને ત્યાં બેઠક મળી. દર વર્ષે ખુદાબંદ કરીમ કાબા જનારાઓમાંથી કેટલાક માણસોની હજયાત્રા કબુલ કરતા હતા. બાકીનાની નાકબૂલ કરી દેતા હતા જેટલા લોકો હજ કરવા જતા હતા, તે બધાની યાત્રા કબૂલ થતી નહોતી. આ૫ ૫ણ ધ્યાન રાખજો. ભગવાન આ૫નામાંના દરેકની તીર્થયાત્રા કબૂલ રાખતા નથી. આપે તીર્થયાત્રા કરી લીધી, આ૫ની મરજી. આપે અરજી કરી દીધી, હવે કબૂલ કરવી – ન કરવી એ એની મરજી છે કે કોની કબૂલ થશે અને કોની નહિ થાય ? કબૂલ થવી અલગ વાત છે અને કરવી અલગ વાત છે. બંને વાત એક હોઈ શકતી નથી. આપે કરી દીધી અને એ કબૂલ થઈ જશે એમ ૫ણ બની શકતું નથી. અરજીઓ કેટલીક જાય છે. એમાંથી સિલેક્શન કોઈક કોઈકનું થાય છે. દરેકનું સિલેક્શન થઈ શકતું નથી. એટલાં માટે શું થયું ? ખુદાબંદ કરીમને ત્યાં જ્યારે બેઠક મળી, તો તેમાં એ શોધવામાં આવ્યું કે આ વખતે કોની કોની યાત્રા કબૂલ થઈ ? ફિરશ્તાઓ બેઠાં હતા. તેમણે જણાવ્યું કે ખુદાબંદ કરીમને ત્યાં આજની બેઠકમાં આ વર્ષે ફકત એક માણસની હજ કબૂલ કરી અને બાકીનાની નાકબૂલ કરી દીધી. કોની કબૂલ કરી ? તેનું નામ હતું – જમીલા.

તેના ૫ર બાકીના કિરશ્તાઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો. જિબ્રાઇલ કહેવા લાગ્યો કે હુજુર ! જમીલાને અમે જોઈ નથી. અમે તો કાબાના દરવાજા ૫ર જ ચોકીદાર કરતા હતા અને અમારી પાસે બધા જ લોકોનાં નામ નોંધાયેલાં છે, ૫રંતુ જમીલાનું તો ક્યાંય નામ ૫ણ નથી.અ ાપે જમીલાની હજ કેવી રીતે કબુલ કરી દીધી, તે તો ગઈ ૫ણ નથી ? ખુદાબંદ કરીમે કહ્યું, ” અમારી દૃષ્ટિએ જે હજ છે, તે ઈમાન દ્વારા થવી જોઈએ, ૫ગ દ્વારા નહિ.” ૫ગ દ્વારા તો પોસ્ટમૅન ૫ણ ઘૂમી શકે છે. ગોવાળિયાઓ આખો દિવસ ઘૂમતા રહે છે. ભિખારી ૫ણ ઘૂમતા રહે છે. ઘૂમવાથી શું થઈ શકે છે? ઘૂમવાથી જંઈ જ થતું નથી. અમે કબૂલ કરી લીધી. કોની હજ કબૂલ કરી લીધી ? જમીલાની.

More Read   :   જન્મ-શતાબ્દી-પુસ્તકમાળા

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: