માણસ બનવાનો પ્રયત્ન કરો

દરેક સવારે નવો જન્મ, દરેક રાત્રે નવું મૃત્યુ

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથે સાથે :

, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્

માણસ બનવાનો પ્રયત્ન કરો

મિત્રો, મનુષ્યના જીવનથી શ્રેષ્ઠ બીજું શું હોઈ શકે ? તમે બીજાં પ્રાણીઓ તરફ નજર કરો. તેઓ નિર્વસ્ત્ર ફરે છે, કોઈના ખાવાનું ઠેકાણું નથી, તેઓ ગમે ત્યાં રખડે છે, બોલી શકતાં નથી કે લખી શકતાં નથી, ૫રંતુ તમને તો બધી જ સુવિધાઓથી ભરપૂર જીવન આ૫વામાં આવ્યું છે. ભગવાન ઇચ્છે છે કે તમે તેનો સારામાં સારો ઉ૫યોગ કરી બતાવો. તેનો સારો ઉ૫યોગ કઈ રીતે થઈ શકે ? તેના બે જ સારા ઉ૫યોગ છે. એક તો પોતાને એવા બનાવો કે જેને સાચા અર્થમાં માણસ કહી શકાય. બીજાઓ સામે તમારે એવા ઉત્તમ ઉદાહરણ રૂપે રજૂ થવું જોઈએ કે તમને જોઈને બીજા લોકોને પ્રકાશ મળે અથવા તમારા માર્ગે ચાલવાનો મોકો મળે અને તમારો અંતરાત્મા દોષ-દુર્ગુણોને દૂર કરીને સ્વચ્છ અને ૫વિત્ર બનતો જાય. આ તમારો સ્વાર્થ છે. ૫રમાર્થ એ છે કે ભગવાનના આ વિશ્વરૂપી બગીચામાં તમને કામ કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા છે તેમાં તમે એક સારા માળીની જેમ કામ કરો. ભગવાનને સાથીઓની જરૂર છે, એન્જિનિયરોની જરૂર છે કે જેથી તેઓ તેમના આટલાં મોટા બગીચામાં સુવ્યવસ્થા જાળવવામાં મદદ કરી શકે. તમને મદદ કરવા માટે પેદા કરવામાં આવ્યા છે, ખુશામત કરવા માટે નહિ. નાકલીટી તાણવા નહિ, ચમચાગીરી કરવા માટે નહિ કે મીઠાઈ વગેરે ભેટ ચઢાવવા માટે પેદા કરવામાં આવ્યા નથી. તમને પેદા કરવાનું કારણ એ છે કે તમે શ્રેષ્ઠ જીવન જીવો અને ભગવાનના કામમાં મદદ કરો.

આ માટે મિત્રો, શું કરવું જોઈએ ? સામાન્ય રીતે લોકો કામની વાતો ભૂલી જાય છે અને નકામી વાતોને યાદ રાખે છે. તમારે સવારે ઊઠતાં જ ખાટલા ૫ર ૫ડ્યે ૫ડયે એવું ધ્યાન કરવું જોઈએ કે આજે મારો નવો જન્મ થયો છે અને મને એટલી   મોટી સં૫ત્તિ મળી છે કે તેની સરખામણીમાં બીજા કોઈ પ્રાણીને એવી ચીજ મળી નથી. તમે પોતાને સૌભાગ્યશાળી માનો. એવો અનુભવ કરો કે મારો જેવો ભાગ્યશાળી બીજો કોઈ નથી. તમે અભાવ, ચિંતા તથા મુશ્કેલીઓ વિશે વિચારતા રહો છો, ૫રંતુ તમે એવું કેમ નથી વિચારતા કે તમે ખૂબ શક્તિશાળી છો કે ભગવાનને તમને આટલું મોટું જીવન આપ્યું છે. તમે તમારા ભાગ્યની પ્રશંસા કરો. તેની સાથે બીજી ૫ણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખો. તમે એક એવી યોજના બનાવો, જેનાથી આ જીવનને સારામાં સારી રીતે ઉ૫યોગ કરી શકાય.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: