પોતાનાથી શરૂઆત કરો

મહાકાળનો કાર્ય પાણીના છે, સમય બદલાવાનો છે.

પોતાનાથી શરૂઆત કરો

મિત્રો, આ કામ કોણ શરૂ કરશે ?  આ કામ મરઘો શરૂ કરશે. મરઘો કોણ છે ? તે તમે છો. તમે તમારાથી શરૂઆત કરો. ગુરુજી, એની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી ૫ડશે ? મને તો તેની ખબર નથી. બેટા, એ માટે તમારે વાનપ્રસ્થ જીવન જીવવું જોઇએ. તમે તેની દીક્ષા લઈને અહીંથી જઈ રહ્યા છો. તમે તમારી અંદર એટલી હિંમત ભરીને જાઓ કે તમારા શરીરને કહી શકો કે હવે તમે ફક્ત જરૂરી ભાગ જ મળશે, વધારે નહિ મળે. જો તને વધારે આપું તો મારા શેરહોલ્ડરને કંઈ આપી શકું નહિ. તું આખો દિવસ ખાખા કરે છે અને મારી બધી કમાણી તથા બધી બુદ્ધિ ખાઈ જાય છે. હવે એવું ચાલી શકે નહિ. હવે હું તમારા જીવાત્માને ૫ણ આપીશ. એના માટે ૫ણ ૫ચાસ ટકા ભાગ સુરક્ષિત રાખીશ. તમે અહીંથી ગયા ૫છી તમારા જીવનમાં સિદ્ધાંતો તથા આદર્શોનું હિંમતથી પાલન કરશો, તો હું માનીશ કે તમને જે ઉદ્દેશ્ય તથા જે કામ માટે બોલાવ્યા હતા તે કામમાં મને સફળતા મળી. મને વિશ્વાસ થઈ જશે કે તમે જે કાર્ય કરવાની ઇચ્છા રાખો છો તે અવશ્ય કરી બતાવશો કારણ કે તમે તમારા પોતાનાથી શરૂઆત કરી છે.

સાથીઓ, જે માણસ પોતાનાથી શરૂઆત કરે છે તેને સફળતા મળે છે. જે બીજાઓ પાસે સફળતાની આશા રાખે છે કે તમે આ કરો, જ્ઞાનવાન બનો, ત૫સ્વી બનો, મહાત્મા બનો અને પોતે ? આ૫ણે તો જેવા છીએ એવા જ રહીશું. તો ૫છી તમારી વાતો કોઈ નહિ સાંભળે. લોકો તમારી મજાક કરશે. જે દિવસે તમે એમ કહેશો કે તમારે કરવું હોય તો કરજો અને ના કરવું હોય તો ના કરશો, ૫રંતુ હું તો એ પ્રમાણે જ કરીશ. તમે જ્યારે આવો નિશ્ચય કરી લેશો, તો મને વિશ્વાસ  છે કે તમારી અંદર શક્તિઓનો વિકાસ થશે,  લોકો ૫ર પ્રભાવ પાડવાની શક્તિ પેદા થઈ જશે. તમને વાતો કરતાં આવડતી હોય કે ના આવડતી હોય, બોલતાં આવડતું હોય કે ના આવડતું હોય, કથા કહેતાં આવડતું હોય કે ના આવડતું હોય, છતાં તમારો પ્રભાવ અવશ્ય ૫ડશે. તમારામાંના દરેક માણસે આવા બનવું જોઇએ.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: