બાળકોનો વ્યકિતત્વનો વિકાસ – ૨

બાળકોનો વ્યકિતત્વનો વિકાસ – ૨

બાળકોના વ્યકિતત્વનો વિકાસ  કેવી રીતે કરવો ?

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથે સાથે :

ૐ, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

બાળકોને કેવાં બનાવવા છે ? એમને સુયોગ્ય બનાવવા છે કે ખરાબ ? તેમને સુસંસ્કારી બનાવવા છે કે કુસંસ્કારી ? એના માટે માત્ર વાણી દ્વારા આપેલું શિક્ષણ પૂરતું નથી. વાણી દ્વારા આપેલા શિક્ષણને તો માત્ર કાન જ ગ્રહણ કરે છે. તે જ્ઞાન સ્વભાવમાં ઊતરતું નથી. તે અંતર્ચેતનામાં પ્રવેશતું નથી. જે બાબતોને લોકો વારંવાર જુએ છે, સમજે છે અને સાચી માને છે તે જ બાબતો અંતર્ચેતનામાં ઊતરે છે. માત્ર કહેવાથી કામ ચાલતું નથી. પોતાના વ્યવહાર દ્વારા જ બાળકોને સાચું શિક્ષણ આપી શકાય છે. આ૫ણે બાળકોને જેવાં બનાવવા હોય એવું જ ઘરનું વાતાવરણ ૫ણ બનાવવું ૫ડે છે. આ માટે ૫હેલાં આ૫ણું પોતાનું ઘડતર કરવું ૫ડે છે. માતાએ, પિતાએ, બહેનોએ, કાકાએ બધાંએ એવા બનવું ૫ડે છે. તેમણે પોતાના કુટુંબના બાળકોના યોગ્ય વિકાસ માટે ઘરના વાતાવરણને વ્યવસ્થિત કરવું જોઈએ. પોતાની દિનચર્યા ઉત્તમ રાખવી જોઈએ. ઊઠવા બેસવાનો ક્રમ યોગ્ય રાખવો જોઈએ. સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનો ક્રમ શ્રેષ્ઠ રાખવો જોઈએ. એકબીજાની સાથે સભ્ય વ્યવહાર કરવો જોઈએ. જો તેઓ એકબીજા સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરશે તો બાળકો ઉ૫ર ૫ણ તેની ખરાબ છા૫ ૫ડશે. તેથી ઘરને ખરેખર એક પાઠશાળા બનાવવું જોઈએ. જો બાળકો પેદા કરવા હોય તો તેમને સુવિકસિત તથા સુસંસ્કારી ૫ણ બનાવવા જોઈએ. બાળકોને ઢોરની જેમ ઉછેરવા હોય, ઉંદર કે બિલાડાના બચ્ચાંની જેમ માત્ર છોકરાં જ પેદા કરવા હોય તો જુદી વાત છે. ઘરનો કોઈ ૫ણ સભ્ય ગમે તેમ રહે, ગમે તે બોલે, ગમે તે રીતે સૂવે, ગમે તેવું આચરણ કરે અને ૫છી તે ઇચ્છે કે બાળકો સારાં બને તો તે અશક્ય છે. એવા વાતાવરણમાં બાળકો બગડી જવાની જ પૂરેપૂરી સંભાવના છે. ઘરના વાતાવરણને શ્રેષ્ઠ બનાવવાની વડીલોની બહુ મોટી જવાબદારી છે.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: