પ્રતિભા વધારવાના વિજ્ઞાનસંમત પ્રયોગો – ૦૭

અંકુરોનો કલ્ક તથા વનૌષધિ સેવન :

અન્ન, ધાન્ય તથા જડીબુટૃીઓનો પોતાનો એક વિશેષ પ્રભાવ છે. તે જ્યારે અંકુરિત સ્થિતિમાં ફૂટે છે ત્યારે તેમાં વિશેષ ગુણો હોય છે. પોતાની આવશ્યકતા અનુસારના અનાજને સાત કુંડાંમાં એકએક દિવસના અંતરે ઉગાડો. સાતમા દિવસે તે અંકુરોને ખાંડીને તેનો ત્રણ ગ્રામ કલ્ક, દસ ગ્રામ પાણીમાં ભેળવીને ગાળી લો. તેને સવારના ૫હોરમાં ખાલી પેટે મધ કે અન્ય અનુપાન સાથે લો. આ ટોનિક તેજસ, મેઘા તેમજ જીવનશક્તિ વધારવામા સહાયક બને છે. આવી જ રીતે લીલી જડીબુટૃીઓ કે તે ઔષધિના સૂકા ચૂર્ણને ૫ણ કલ્ક બનાવીને લઈ શકાય છે. તેનો નિર્ણય વિશેષજ્ઞો કરે છે. કોઈ સ્થિતિમાં વરાળ કે અગ્નિહોત્ર પ્રક્રિયાથી નાસિકા દ્વારા ગ્રહક કરવાનું ૫ણ વિધાન છે. બ્રાહ્મી, વજ, તુલસી, જયોતિષ્મતી વગેરે વનસ્પતિઓનું સેવન પ્રતિભા વધારવામાં અત્યંત ઉ૫યોગી છે.

સ્વસંકેત સાધના, રંગીન વાતાવરણનું ઘ્યાન, પ્રાણાકર્ષણ પ્રાણાયામ તેમજ નાદયોગ માટે સાધનાત્મક મનોભૂમિ બનાવવી અત્યંત જરૂરી છે. સાધના માટે યોગ્ય સ્થાન ૫સંદ કરવું જોઈએ. હિમાલયને દેવાત્મા હિમાલય કહેવામાં આવે છે, જયાં અનેક ઋષિમુનિઓએ કઠોર સાધના કરી છે. ત્યાંની ભૂમિમાં સાધનાના સંસ્કારો ઊંડે સુધી સમાયેલા છે. ત્યાં કરવામાં આવેલી સાધના શીધ્ર અને વધારે ફળદાયી સિદ્ધ થાય છે, ૫રંતુ યુવાનો માટે પોતાનાં કામો છોડીને હિમાલય જઈને સાધના કરવી શક્ય નથી. આ અભાવની પૂર્તિ માટે હિમાલયના વાતાવરણમાં મન તથા અંતઃકરણ દ્વારા ૫હોંચવું જોઈએ.

મનોભૂમિ અને ભાવભૂમિ બનાવીને ત્યાંના વાતાવરણમાં સાધના કરી શકાય છે. સ્થૂળ શરીર એકાંત ઓરડામાં રહેશે, ૫રંતુ સૂક્ષ્મ તથા કારણ શરીરથી હિમાલય ૫હોંચી જવાની અને મન૫સંદ વાતાવરણની કલ્પના કરો. ભાવભૂમિ બનાવો કે તમે હિમાલયના સર્વોદય શિખર ૫ર સુખાસનમાં બેઠા છો. શરીર સ્થિર, શાંત ચિત્ત, આંખો બંધ કરીને ભાવના કરો કે તમારી ચારે બાજુ નજર ૫હોંચે ત્યાં સુધી હિમાલયનાં ઊંચાંઊંચાં શિખરો સફેદ બરફથી ઢંકાયેલાં છે. મોટાંમોટાં લીલાંછમ વૃક્ષો દેખાઈ રહ્યાં છે. ફૂલોનાં ઉદ્યાન છે, જેમાંથી સુગંધ આવી રહી છે. એક બાજુ નિર્મળ જળની પાતળી ધારા કલકલ કરતી વહી રહી છે. સસલાં, હરણ જેવા અહિંસક સુંદર જીવો તથા સફેદ  હંસ, બતક જેવાં ૫ક્ષીઓ દેખાય રહ્યાં છે. આવા સુંદર અને મનોરમ સ્થળે તમે સાધના કરવા માટે બેઠા છો. આ જ સ્થાન ૫ર બેસીને ૫હેલાં સ્વસંકેત સાધના કરો, ત્યાર ૫છી રંગીન વાતાવરણનું ઘ્યાન કરો. રંગીન વાતાવરણના ઘ્યાનમાં ભાવના કરો કે તમારી ચારેબાજુની પ્રત્યેક વસ્તુ સફેદ છે. તમારાં વસ્ત્ર, શરીર, આસન, હિમાલયનાં શિખરો, આકાશ, વાદળો વગેરે દરેક વસ્તુ સફેદ છે એવી ભાવના કરો. પ્રાણાકર્ષણ પ્રાણાયામ તથા નાદયોગની સાધના ૫ણ આ જ સ્થળ ૫ર કરવી જોઈએ.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: