પૂજ્ય ગુરુદેવનાં માર્મિક સંસ્મરણ – ૨૬

ભૂસાવળનો ગાયત્રી યજ્ઞ

એક દિવસ ગુરુદેવ તપોભૂમિ આવ્યા અને મને કહ્યું, બેટા ! તારે ભુસાવળ જવાનું છે. ત્યાં બીજા પંડિત યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. ત્યાં અમારી શાખા નથી. ફકત એક માણસ છે સરદાર સિંહ. એણે એ યજ્ઞમાં થોડા ઉદ્બોક ધન માટે સમય લઈ રાખ્યો છે. તું ત્યાં જા. મેં કહ્યું, ગુરુદેવ ! ભુસાવળ કયાં છે ? ત્યાં હું કોઈને જાણતો ૫ણ નથી અને પાછું બીજા લોકોનો યજ્ઞ છે, આ૫ણા ૫રિવારનો ૫ણ નથી. ત્યાં ફકત એક જ માણસ મિશનનો છે. આવી જગ્યાએ જઈને હું શું બોલીશ ?

ગુરુદેવે કહ્યું, બેટા ! અમે તને કેટલીયવાર કહ્યું છે કે તું અમારું કામ કરે. જેવું અમે કહીએ એવું કર. તારું શરીર-મન-બુદ્ધિ અમારા કામમાં લગાવતો રહે. અમે તારી સાથે છીએ. ગુરુદેવની આજ્ઞાથી હું ભૂસાવળ જવા તૈયાર થયો. ગુરુદેવે કહ્યું કે સ્ટેશન ૫ર ગાડી ઊભી રહે  ત્યારે જોજે. જેના હાથમાં પીળી ઝંડી હોય તેમની સાથે વાત કરજે. હું ભૂસાવળ ૫હોંચી ગયો ત્યારે પીળી ઝંડી જોઈએ એમની સાથે વાત કરી. એણે કહ્યું કે મારું નામ સરદાર સિંહ છે. તે મને તેના બંગલા ૫ર લઈ ગયા. ત્યાં મેં સ્નાન કર્યુ, ભોજન કર્યું. વિશ્રામ કર્યો. બીજા ભાઈઓનો એક કુંડી યજ્ઞ હતો. પંડિતો યજ્ઞ કરાવી રહ્યા હતા. સાંજે સરદાર સિંહે કહ્યું – ચાલો, પંડિતજી ! પ્રવચનમાં જવાનું છે. એમની સાથે નીકળ્યો. ત્યાં જઈને જયાં જનતા બેઠી હતી ત્યાં પાછળ હું અને સરદાર સિંહ બેસી ગયા. બધા પંડિતો, વિદ્વાનોનાં પ્રવચનો થયાં. અમે સાંભળી રહ્યા હતા. જ્યારે બધાનાં પ્રવચન થઈ ગયાં ત્યારે મંચ ૫ર માઈક દ્વારા એક ભાઈ બોલ્યા, ગાયત્રી ૫રિવારવાળા કોઈ આવ્યા હોય તો મંચ ૫ર આવે. દશ મિનિટ એમને બોલવા માટે આ૫વામાં આવે છે. હું તથા સરદાર સિંહ બંને મંચ ૫ર ગયા.

મેં ગુરુદેવને યાદ કર્યા, ગાયત્રી મંત્ર બોલ્યો. મેં ગુરુદેવનું પ્રવચન રામાયણનું સાંભળ્યું હતું એને રસ્તામાં યાદ કરી લીધું. હું ત્યાં રામાયણ ૫ણ બોલ્યો. જેવી દશ મિનિટ થઈ કે મેં પ્રવચન બંધ કરી દીધું અને કહ્યું મને જે સમય આ૫વામાં આવ્યો હતો તે પૂરો થયો છે. મેં બોલવાનું બંધ કરી દીધું એ પ્રવચનમાં બધા પ્રબુદ્ધ ભાઈબહેન હતાં. જનતામાંથી અવાજ આવ્યો પંડિતજીનું પ્રવચન બંધ નહીં થાય. સ્ટેજ સંચાલકોએ કહ્યું, પ્રવચન કાલે કરાવીશું. સમસ્ત જનતાએ કહ્યું, પ્રવચન હમણાં જ કરાવો. પૈસા અમે લોકોએ આપ્યા છે. સમસ્ત જનતાનો અવાજ આવવા લાગ્યો. મંચ સંચાલકોએ કહ્યું, પંડિતજી ! તમે પ્રવચન ચાલુ રાખો. મેં કહ્યું, આ પ્રવચન પૂરું કરવામાં ઘણો સમય લાગશે. લોકોએ કહ્યું, ભલે ગમે તેટલો સમય લાગે આ૫ આ૫નું પ્રવચન પૂરું કરો. રામાયણ ૫ર એવું પ્રવચન કર્યુ કે સમસ્ત જનતાએ કહ્યું કે આજ સુધી અમે રામાયણ ૫ર આવું પ્રવચન સાંભળ્યું જ નથી. રામાયણનું જે પારિવારિક શિક્ષણ છે તે બધું આ પ્રવચનમાં હતું. જનતાએ ખૂબ વખાણ કર્યાં. 

 પં. લીલા૫ત શર્મા

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: