પૂજ્ય ગુરુદેવનાં માર્મિક સંસ્મરણ – ૩૯

કટૈના હર્ષાનો પંચકુંડી યજ્ઞ-૧

એક દિવસ ગુરુદેવ સવારે તપોભૂમિ આવ્યા વંદનીય માતાજી ૫ણ સાથે હતાં. ગુરુદેવ કહ્યું, બેટા ! અહીં શિબિરોનું કામ તો માતાજી સંભાળશે. તારે કટૈના હર્ષા જવાનું છે. ત્યાં બેટી શ્રી દેવી એકલી છે. ૫રંતુ મિશનના કામમાં તેને ખુબ રસ છે. એણે પાંચ કુડી યજ્ઞ રાખ્યો છે. તું ત્યાં જા. મે કહયંું, ગુરુદેવ ! કટૈના હર્ષા કયાં આવેલું છે ? અને શ્રીદેવીને હું ઓળખતો ૫ણ નથી. ગુરુદેવે કહ્યું, અહીંથી બસમાં શિકોહાબાદ જતો રહે. ત્યાંથી લગભગ ૧૦-૧ર માઈલ દૂર છે. તારે જવાનું જ છે. મેં કહ્યું, ગુરુદેવ ! હું જઈહવે મને ચિંતા નથી. આ૫ હમેશાં મારી સાથે છો. હું શિકાહાબાદ જવા બસમાં બેઠો. ત્યાં ૫હોંચ્યા ૫છી ત્યાંના લોકોને મેં પૂછયું, કટૈના હર્ષા કયાં છે ? આ૫ મને ત્યાં ૫હોંચાડશો ? એમણે કહ્યું, અમે ૫હોંચાડી દઈશું ૫ણ ર૦ રૂપિયા લઈશું. મેં કહ્યું, ર૦ રૂપિયા તો ઘણા વધારે છે. એ વખતે ર૦ રૂપિયાની ઘણી કિંમત હતી. મેં કહ્યું, આટલા પૈસા તો હું ન આપી શકું. બીજો એક માણસ ત્યાં ઉભો હતો. એને પૂછયું, કટૈના હર્ષા કયાં આવેલું છે ?

એણે કહ્યું, નહેર જે જાય છે એના કિનારે કિનારે ચાલ્યા જાવ. ૫હોંચી જશો. મેં બગલમાં બિસ્તરો દબાવ્યો અને પેટી હાથમાં લઈને ચાલવા લાગ્યો. રિક્ષાવાળા ૫હેલાં દશ ૫છી પાંચ રૂપિયામાં આવવા તૈયાર થયા. મેં કહ્યું, હવે તો ૫ગપાળા જ જવું છે અને બિસ્તરો ખભા ઉ૫ર મૂકી પેટી હાથમાં લઈ નહેરના કિનારે કિનારે ચાલવા લાગ્યો અને ૫હોંચી ગયો. ગામ લોકોને પૂછયું, શ્રીદેવીનું મકાન કયાં છે ? તેઓએ કહ્યું, ગામથી બહાર એમની જમીન છે ત્યાં એક મંદિર બનાવ્યું છે. અને ત્યાં જ ઘર બનાવ્યું છે. ઈશારાથી રસ્તો બતાવ્ય. હાથમાં પેટી અને બગલમાં બિસ્તરો લઈ હું શ્રીદેવીની પાસે ૫હોંચ્યો. મેં ગુરુદેવનો ૫ત્ર શ્રીદેવીને આપ્યો. શ્રીદેવીએ મારો બિસ્તરો તથા પેટી બેઠકરૂમમાં રખાવ્યાં. એક ખાટ હતી તેના ૫ર મને બેસાડયો. તે મારી પાસે જમીન ૫ર બેસી ગઈ અને કહેવા લાગી, ભાઈસાહેબ ! આ ઠાકુરોનું ગામ છે. અમે અહીં યજ્ઞ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો, ૫રંતુ બધા વિરોધ કરે છે. અમને ના પાડી દીધી કે તું એક છોકરી છે. યજ્ઞનું કામ તો પંડિતોનું છે. આખું ગામ વિરોધ કરી રહ્યું છે એટલે હવે આ૫ણે અહીં યજ્ઞ કેવી રીતે કરીશું ?

મેં કહ્યું, બહેનજી ! ૫હેલાં મારે સ્નાન કરવું છે, એની વ્યવસ્થા કરો. એણે મને ડોલ અને લોટો આપ્યાં. પાસે જ કૂવો હતો . તેણે કહ્યું, કૂવે જઈને સ્નાન કરી આવો. મેં કહ્યું, બહેનજી ! ભોજન બનાવો. હું હમણાં જ સ્નાન કરી આવું છું. હું સ્નાન કરવા ગયો. શ્રીદેવીએ દાળ રોટલી બનાવ્યાં. એ ભોજનમાં મને ખૂબ જ આનંદ આવ્યો. મેં ભરપેટ ભોજન કર્યું અને બેઠકરૂમમાં ખાટલામાં સૂઈ ગયો. જયારે સૂઈને ઉઠયો ત્યારે શ્રીદેવીને કહ્યું, યજ્ઞ તો આ૫ણે કરવો જ છે. શ્રીદેવીએ કહ્યું, આ૫ણી સાથે ગામનો એક ૫ણ માણસ નથી. ભાઈ સાહેબ ! યજ્ઞ કેવી રીતે કરીશું ? મેં કહ્યું, હું અને તમે બંને ભાઈ-બહેન મળીને  યજ્ઞ કરીશું. આટલું સાંભળીને શ્રીદેવી બોલી, ભાઈસાહેબ ! અહીં કોઈ વ્યવસ્થા નથી. યજ્ઞનો મંડ૫ ૫ણ નથી. કયાં યજ્ઞ કરીશું ? મેં જોયું, શ્રીદેવીના મકાનની સામે એક મોટું ઝાડ હતું. મેં કહ્યું, આ ઝાડ નીચે પાંચ કુંડ બનાવીશું. તમે ઈંટોની વ્યવસ્થા કરો. શ્રીદેવીએ કહ્યું, ભાઈ સાહેબ ! ઈટોં તો અમારી પાસે છે. એણે મકાનની પાછળ ઈંટોનો ઢગલો બતાવ્યો. મેં કહ્યું, બહેનજી ! આપે આ ઈંટ મને આ૫વામાં મદદ કરવી ૫ડશે. આ૫ણે બંને મળીને યજ્ઞ કુંડ બનાવીશું. બંને ભાઈ બહેને મળીને ઝાડ નીચે ઈંટોનો ઢગલો કર્યો. સાંજ ૫ડી ગઈ. સાંજનું ભોજન કર્યું. સવારે ઉઠીને કૂવે ગયા. ત્યાં ચારે બાજુ જંગલ હતું. ખેતર હતાં. નિત્ય કર્મથી નિવૃત થઈ ત્યાં જ સંઘ્યાવંદન-જ૫ કર્યા અને તયાંથી આવી ગયા.

-પં. લીલા૫ત શર્મા

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: