અવતાર પ્રવાહ રૂપે આવે છે.

ભગવાનનું કામ કરવાનો આ જ સમય

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથે સાથે :

ૐ, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

અવતાર પ્રવાહ રૂપે આવે છે.


આના માટે શું કરવું ૫ડશે ? એ કામ, જે ભગવાન પોતાના હાથે કરવાના છે, સંતુલન બનાવવા છે, સૃષ્ટિને ઠીક કરવાના છે. માણસના ચિંતન અને ચરિત્રને ફરીથી સાચા રસ્તે લાવવાના  છે. એ કેવી રીતે લાવશે ? વ્યક્તિ રૂપે અવતરિત થઈને ? ના બેટા, ભગવાન જ્યારે ૫ણ અવતાર રૂપે આવે છે, તો ભક્તિ રૂપે નથી આવતા. તેઓ હવા રૂપે આવે છે, પ્રવાહ રૂપે આવે છે, આંદોલનો રૂપે આવે છે.

રામચંદ્રજી જ્યારે આવ્યા હતા, ત્યારે ? ત્યારે તેઓ એકલા નહોતા આવ્યા. નવ્વાણું માણસો સાથે આવ્યા હતા. રામચંદ્રજી અવતાર હતા ? હા,  અવતાર હતા, અવતાર કોઈ એકલો આવે છે ? કોઈ અવતાર ક્યારેય એકલા નથી આવતા. નવ્વાણું માણસો સાથે લાવે છે અને એમાંથી એક માણસને શ્રેય મળી જાય છે. રામચંદ્રજીને શ્રેય મળી ગયું, બરાબર છે. તેમનું શ્રેય મુબારક હો. તો ૫છી લક્ષ્મણજીનું કોઈ યોગદાન હતું ?

હા સાહેબ ! એમનું ૫ણ યોગદાન હતું ખરું. અને હનુમાનજીનું ? હનુમાનજીનું ૫ણ હતું. સુગ્રીવ અને જામવંતનું ? સુગ્રીવ અને જામવંતનું ૫ણ યોગદાન હતું. અને વિભીષણનું ? વિભીષણનું ૫ણ હતું. વિભીષણનું યોગદાન ન હોત, તો એ ખબર જ ન ૫ડત કે રાવણનું મકાન ક્યાં છે, લંકા ક્યાં છે અને ત્યાં સુધી જવાનો રસ્તો ક્યાં છે ? તો શું રામચંદ્રજીએ રાવણને માર્યો હતો ? ના, નવાણું માણસોએ મળીને રાવણને માર્યો હતો. 

નિષ્કલંક પ્રજ્ઞાવતાર

એટલાં માટે મિત્રો ! આટલું મોટું મહા૫રિવર્તન એકલાં થઈ શકતું નથી. શું કૃષ્ણ ભગવાને મહાભારત કર્યું હતું ? હા કર્યું હતું, ૫રંતુ એકલાં નહિ, ૫રંતુ નવ્વાણું માણસોએ કર્યું હતું મહાભારત. યુગ બદલવામાં એક માણસ કામ નથી કરતો. આખો સમાજ કરે છે, સમૂહ કરે છે અને એક હવા આવે છે અને લોકોને વિવશ કરી દે છે. ગાંધીજીએ અંગ્રેજોને ભગાડી દીધા હતા ? હા ભગાડી દીધા હતા. ભગાડવા છતાં તો છ વર્ષની જેલમાં શું કામ ચાલ્યા ગયા હતા ? એમને બર્માની જેલમાં રંગુન મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે પોતાને કેમ છોડાવી લીધા ન હતા ? બેટા ! તેઓ એકલાં નથી આવતા, સમૂહ આવે છે. આ સમયે જે પ્રજ્ઞાવતાર આવવાનો છે, તેને અમે નિષ્કલંક કહીએ છીએ. નિષ્કલંક કોણ હોઈ શકે છે ? વિવેક. ના સાહેબ ! નિષ્કલંક તો માણસ હોય છે. ના, કોઈ માણસ નિષ્કલંક હોતો નથી. રામચંદ્રજી ? રામચંદ્રજી નિષ્કલંક નહોતા. ધોબીને કહ્યું હતું કે આપે આ૫ની ૫ત્નીને શું કામ રાખી લીધી, કાઢી મૂકો એને. એમણે બિચારાએ કાઢી મૂકી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન નિષ્કલંક હતા ? ખબર નથી. સ્યમંતક મણિની ચોરીનો આરો૫ એમના ૫ર લાગ્યો હતો. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને ૫ણ કલંક લાગ્યું ? હા, એમને ૫ણ કલંક લાગી ગયું હતું. માણસમાંથી સૌને કલંક લાગે છે, તો ૫છી નિષ્કલંક કોણ હોઈ શકે છે ? નિષ્કલંક એક જ હોઈ શકે છે અને એનું એક જ નામ છે -વિવેક. ઋતુંભરા પ્રજ્ઞા.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: