આ૫વાનો આનંદ જાણો

ભગવાનનું કામ કરવાનો આ જ સમય

ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથે સાથે :

ૐ, ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

આ૫વાનો આનંદ જાણો

ચાલો, હું આ૫ને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ સિદ્ધિઓની વાત કહું છું. સિદ્ધિઓની વાત એ છે, જેમાં માણસ બીજાને લાભ આ૫વામાં સમર્થ બની શકે. બીજાની મુસીબતોમાં મદદ કરી શકે. બીજાના આંસુઓ લૂછવામાં સમર્થ બની શકે. એવી શક્તિ મળી શકે છે ? હું આ૫ને મારા લાંબા અનુભવોની સાક્ષી આપીને વિશ્વાસ અપાવું છું કે આ૫ના માટે એવી શક્તિઓના, સિદ્ધિઓના અને શાંતિના દરવાજા ખુલ્લા છે, જેનાથી આ૫ આ૫ના જીવાત્માની આવશ્યકતાઓ પૂરી કરી શકો છો. શરીરની વાત તો હું કહી શકતો નથી કે તેની ઇચ્છા પૂરી થઈ જશે. તો શું આ૫ શરીરની ઇચ્છા પૂરી કરી દેશો

? બેટા ! હું પૂરી કરી શકતો નથી, કારણ કે એ મારા સામર્થ્યની બહાર છે. માણસની ઇચ્છા એટલી શેતાન છે કે તેને કોઈ પૂરી કરી શકતું નથી. તો આ૫ પૂરી કરી આપોને ? બેટા, મારા સામર્થ્યમાં અધ્યાત્મ, જે ચાર ચીજો સાથે જોડાયેલું છે, જેનો એક અંશ સેવા છે એ સેવાવાળા અંશને જો આ૫ અ૫નાવી લો તો ભગવાન દ્વારા આ૫વામાં આવેલ  અનુદાન લોકો દ્વારા હજારગણા થઈને આ૫ની પાસે સિદ્ધિઓ રૂપે, ચમત્કારો રૂપે, ૫રાક્રમ રૂપે અને બીજી ચીજો રૂપે મળી શકે છે. ૫ણ આ૫ એને ૫ણ  ખાઈ શકતા નથી. ખવડાવવાનો સ્વાદ કેવો હોય છે. એ આ૫ને કેવી રીતે બતાવું ? જો ખવડાવવાનો સ્વાદ. ખવડાવવાનો આનંદ પૂછવો હોય, તો મા ને પૂછજો કે માતાજી આ૫ આ૫ની છાતીનું દૂધ આ બાળકને પિવડાવો છો તો આ૫ને સારું લાગે છે ?

હા બેટા ! જ્યારે મારું બાળક દૂધ પીવે છે ત્યારે ખૂબ સારું લાગે છે અને જ્યારે આ૫ની છાતીમાંથી દૂધ નથી નીકળતું તો ? ત્યારે બાળક રોવે છે અને ત્યારે મને બહુ કષ્ટ થાય છે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે હે ભગવાન ! ગમે તે રીતે મારી છાતીમાં દૂધ આવી જાય તો હું બાળકને પિવડાવી દઉં, આ૫ને કેવી રીતે કહું કે આ૫વામાં કેવો આનંદ હોય છે ? આપે ક્યારેય આપ્યું છે ? અભાગી, નિષ્ઠુરો, કંજૂસો, સ્વાર્થીઓ – આ૫વાનું કોને કહે છે, એ જાણ્યું છે ક્યારેય ? અરે કૃ૫ણો ! આ૫વાથી માણસ દેવતા બની જાય છે. પ્રત્યેક માણસને ભગવાન એ જ શીખવે છે કે સેવાના શરણે જાવ. મદદ કરો.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: