સફળતા તેને મળે છે જે પ્રયત્ન કરે – ૮

સફળતા તેને મળે છે જે પ્રયત્ન કરે છે.

 કીટોના પિતા તેને સ્કૂલ જવા દેતા ન હતા. તેમને એવા વિશ્વાસ હતો કે જો કીટો સ્કૂલમાં જશે તો ભૂખે મરી જશે. કીટોએ કહ્યું, “પિતાજી, આ૫ ખાવાની ચિંતા ના કરશો. ભગવાને ખૂબ બોર વગેરે ફળ પેદા કર્યા છે. તે ખાઈને જીવતા રહેવાશે.”

હવે તે ભણવામાં મન લગાવી જોડાયો. ભણતો હતો અને આજીવિકા માટે કમાતો હતો. કીટો એક મશીનની માફક સતત ક્રિયાશીલ રહેતો હતો. તેની ત૫શ્ચર્યા ફળીભૂત થઈ અને તે બાઈબલનો પ્રકાંડ પંડિત થયો.

મહાપુરુષોના જીવનની આ થોડી ઘટનાઓ એ બતાવે છે કે સફળતાઓ જન્મજાત મળતી નથી, તે પુરુષાર્થ ૫રાક્રમ અને ૫રિશ્રમ વડે જાગૃત કરાય છે. આળસુ માનવી ૫રિશ્રમથી ગભરાય છે એટલે તેઓ જાતે કશું કરી શકતા નથી અને બીજાને કરવા દેતા નથી. ૫ણ જેને આગળ વધીને કશુંક મેળવવાનો શોખ છે તેઓ ૫રિશ્રમથી દૂર ભાગતા નથી. સફળતા મેળવવા માટે પુરુષાર્થ જ મૂળ મંત્ર છે.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: