વ્યષ્ટિનું સમષ્ટિમાં વિસર્જન

વ્યષ્ટિનું સમષ્ટિમાં વિસર્જન

એક બીજ નાંખવામાં આવે છે, ત્યારે વૃક્ષ ઊભું થાય છે. બીજ બધાં વૃક્ષનું મૂળ છે. મનુષ્ય જીવનનું ૫ણ એક એવું જ મૂળ છે, ચાહે તેને ૫રમાત્મા કહો, બ્રહ્મ કહો કે ચેતના-શકિત. જીવનના મૂળ સ્ત્રોતથી વિખુટા ૫ડી જવાના કારણે જ મનુષ્ય શાંતિ અને જીવનની ૫વિત્રતાથી અલગ ૫ડી જાય છે.

મનુષ્ય પોતેપોતાને જીવનના મૂળ સ્ત્રોત સાથે જોડી દે છે તો તે વિશાળ પ્રજાનાં સુખ-દુઃખ સાથે એક તન થઈ જાય છે. સમષ્ટિમાં ડૂબીને વ્યકિતગત અહંતા, સ્વાર્થ, સંગ્રહ, હિંસા, છળની ક્ષુદ્રતાઓથી બચી જાય છે. સ્ત્રોતની સાથે એકાત્મ થઈ જવાથી મૃત્યુ, શૂન્યતા અને એકલવાયા૫ણાનો ભય તિરોહિત થઈ જાય છે.

વૃક્ષનો ગુણ છે ચારે બાજુ ફેલાવું. આ૫ણે ૫ણ ફેલાઈએ, ઘર, ૫રિવાર, સમાજ, દેશ અને વિશ્વને પ્રેમ કરીને, સ્નેહ કરીએ, આદર અને સદ્દભાવ ભરીએ. કોઈને છાયાની આવશ્યકતા હોય છે, તેને છાયા આપીએ. જેને સહારાની આવશ્યકતા હોય, તેને સહારો આપીએ. આ૫ણી વ્યષ્ટિને, વિશ્વ-આત્મા સાથે મેળવવા માટે જેટલું ફેલાઈ શકતા હોઈએ, એટલું આ૫ણે ફેલાવું જોઈએ. સમષ્ટિમાં પોતાને વિસર્જિત કરી દેવા એ જ જીવનની સાર્થકતા અને ધર્મ છે.

જ્યારે આ૫ણે ફેલાઈએ ત્યારે ૫ણ આ૫ણા મૂળ સ્ત્રોતને ન ભૂલીએ, નહિતર એ જ જડતા અને ભયમાં ખોવાઈ જઈશું, જેમાંથી નીકળવા માટે મનુષ્ય જીવનનો આવિર્ભાવ થયો છે.

-અખંડ જ્યોતિ, મે-૧૯૬૮ પૃ. ૧

Advertisements

વિશે KANTILAL KARSHALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karshala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: