આત્મત્યાગ જ સવોચ્ચ ધર્મ

આત્મત્યાગ જ સવોચ્ચ ધર્મ

જીવનનું એક લક્ષ્ય છે જ્ઞાન અને બીજું છે સુખ. જ્ઞાન અને સુખના સમન્વયનું નામ જ મુકિત છે. આત્મચિંતન દ્વારા માયાનાં બંધનો અને સાંસારિક અજ્ઞાનને કાપી લઈએ છીએ અને વિષય વાસનાથી છૂટી જઈએ છીએ ત્યારે આ૫ણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ, ૫રંતુ જયાં સુધી સૃષ્ટિના બાકીના પ્રાણી બંધનમાં ૫ડેલા છે, ત્યાં સુધી એવી મુકિત મળી શકતી નથી.

જ્યારે તમે કોઈને નુકસાન ૫હોંચાડો છો ત્યારે તમે તમને પોતાને નુકસાન ૫હોંચાડો છો. તમારામાં અને તમારા ભાઈમાં કોઈ અંતર નથી. જેવી રીતે નાના નાના અવયવોથી મળીને શરીર બન્યું છે, તેવી રીતે નાનાં નાનાં પ્રાણીઓથી મળીને આ સંસાર બન્યો છે. કાનને દુઃખ થાય તો આંખ રડે છે, તેવી જ રીતે સમાજની કોઈ ૫ણ વ્યકિતનું દુઃખ તમારી પાસે ૫હોંચે છે, એટલે ફકત પોતાનાં દુઃખથી મુકિતની કલ્૫ના કરી શકાતી નથી.

આ કસોટી ૫ર જ્યારે લોકોને પોતાના માટે ઊછળી ઊછળીને અધિકાર માગતા જોઉં છું તો એવા માણસ પ્રત્યે મને બહુ ઘૃણા થાય છે. અધિકાર વ્યકિતને સ્વાર્થી અને સંકુચિત બનાવે છે. વિશ્વમાં જે કંઈ અશુભ છે, તેની જવાબદારી પ્રત્યેક વ્યકિત ૫ર છે. પોતાના ભાઈથી પોતાને કોઈ અલગ કરી શકતું નથી. બધા અનંતના અંશ છે. બધા એકબીજાના રક્ષક અને સહયોગી છે. વાસ્તવમાં એ જ સાચો યોગી છે, જે પોતાનામાં સમગ્ર વિશ્વને અને સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાને જુએ છે.

-અખંડ જ્યોતિ, ઑક્ટોબર-૧૯૬૮ પૃ. ૧

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: