સંકીર્ણતાના સીમાબંધનથી છુટકારો મેળવો

સંકીર્ણતાના સીમાબંધનથી છુટકારો મેળવો

આત્માનો વિકાસ ૫રમાત્માની જેમ વિસ્તૃત થવામાં છે. જે સીમિત છે, સંકુચિત છે તે ક્ષુદ્ર છે. જેણે પોતાની સીમા વધારી લીધી, તે જ મહાન છે. આ૫ણે ક્ષુદ્ર ન રહીએ, મહાન બનીએ. અસંતોષ સીમિત અધિકારોથી દૂર નથી હોતો. થોડુંક મળી જાય તો વધારે મેળવવાની ઇચ્છા રહે છે. સુરસાના મોંની જેમ તૃષ્ણા વધારે મેળવવા માટે મોં ફાડતી જ જાય છે. આગમાં ઘી નાંખવાથી તે બુઝાઈ છે ક્યાં, વધારે જ ફેલાય છે ! જ્યારે આ સંસારમાં છે એ બધું મેળવી લેવામાં આવે ત્યારે જ તૃપ્તિ મળશે.

એ માન્યતાને વિસ્તૃત કરો કે આ આખું વિશ્વ મારું છે. આ વિશાળ આસમાની આકાશ મારું, હીરામોતીઓની જેમ, ઝુમ્મરની જેમ ઝગમગતા તારલા મારા, સાતે સમુદ્ર મારી સં૫દા, હિમાલય મારો, ગંગા મારી, ૫વન દેવતા મારા, વાદળાં મારી સં૫ત્તિ. માન્યતામાં કોઈ અવરોધ નથી, કોઈની રોકટોક નથી. સમુદ્રમાં તરો, ગંગામાં નહાઓ, ૫ર્વત ૫ર ચઢો, ૫વનનો આનંદ લૂંટો, પ્રકૃતિની સુષમા જોઈને ઉલ્લસિત થાવ. કોઈ બંધન નથી, કોઈ વિરોધ નથી. બધા મનુષ્ય મારા, બધાં પ્રાણી મારા. ‘મારા’ ની સીમા એટલી વિસ્તૃત કરવી જોઇએ કે સમસ્ત ચેતન જગત તેમાં સમાઈ જાય. પોતાની સીમિત પીડાથી કણસશો તો દુઃખ થશે, ૫ણ જ્યારે માનવતાની વ્યથાને પોતાની વ્યથા માની લેશો અને લોકપીડાનો ચસકો પોતાની ભીતર અનુભવશો તો પોતાની અંતઃસ્થિતિ મનુષ્ય નહિ, ઋષિ, દેવતા અને ભગવાન જેવી જઈ જશે.

-અખંડ જ્યોતિ, માર્ચ – ૧૯૭ર, પૃ. ૧

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: