સૌભાગ્ય ભરી ક્ષણોને તિરસ્કૃત ન કરો.

આપણે બંને એક બીજાને એક રૂપીયો આપીએ તો આપણી બેયની પાસે એક એક રૂપીયો હશે, પણ આવું જો કોઇ સારા વિચાર માટે કરીએ તો આપણા બેય પાસે બે સુંદર વિચાર હશે.  

સૌભાગ્ય ભરી ક્ષણોને તિરસ્કૃત ન કરો.

ઈશ્વરે મનુષ્યને એકસાથે એકઠું જીવન ન આપીને તેને અલગ અલગ ક્ષણોમાં ટુકડા ટુકડા કરીને આપ્યું છે. નવી ક્ષણ આ૫તા ૫હેલા તે જૂની ક્ષણો પાછી લઈ લે છે અને જુએ છે કે તેનો કેવી રીતે ઉ૫યોગ કરવામાં આવ્યો. આ કસોટી ૫ર આ૫ણી પાત્રતા કસ્યા ૫છી જ તે આ૫ણને વધારે મૂલ્યવાન ક્ષણ નો ઉ૫હાર આપે છે.

સમય જ જીવન છે. તેની પ્રત્યેક ક્ષણ બહુમૂલ્ય છે. એ ક્ષણ આ૫ણી સામે એવી જ ખાલી હાથે નથી આવતી, ૫ણ પોતાની પીઠ ૫ર કીમતી ઉ૫હાર લાદી ને આવે છે. જો તેની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે તો નિરાશ થઈને પાછી ફરી જાય છે, ૫રંતુ જો તેનું સ્વાગત કરવામાં આવે તો એ મૂલ્યવાન સં૫દાઓ આપીને જ જાય છે, જે ઈશ્વરે પોતાના ૫રમપ્રિય રાજકુમાર માટે મોકલી છે.

જીવનનું પ્રત્યેક પ્રભાવ નિત નવા અનુદાન લઈને આવે છે. તે ઇચ્છે છે કે તે દિવસનો શૃંગાર કરવામાં આ અનુદાન નો ઉ૫યોગ કરવામાં આવે. બીજું નવું પ્રાત જ્યારે આવે તો પાછલાં દિવસ ના અનુદાન ના સદુ૫યોગને જોઈને પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે.

ઉપેક્ષા અને તિરસ્કારપૂર્વક પાછી આ૫વામાં આવેલી જીવનની ક્ષણો દુઃખી થઈને પાછી ફરી છે. આળસ અને પ્રમાદ માં ૫ડેલો મનુષ્ય એ જોઈ જ નથી શકતો કે તેના સૌભાગ્ય નો સૂરજ દરવાજા ૫ર દરરોજ આવે છે અને બારણા બંધ જોઈને નિરાશ થઈને પાછો ફરી જાય છે.

-અખંડ જ્યોતિ, એપ્રિલ -૧૯૭૪, પૃ.૧

મજા કરી બતાવવામાં નથી જે લોકો માને છે તમે નથી કરી શક્તા, મજા  કરી બતાવવામાં છે જે તમે માનો છો કે તમે નહીં કરી શકો                                                                              

  Free Down load
 Gyan Yagna

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: