પ્રજ્ઞા અવતાર નિષ્કલંક અવતાર

પ્રજ્ઞા યોગની સાધના

ભગવાનના અવતારો સમય સમય ૫ર થતા રહ્યા છે. જ્યારે જે કામ માટે જરૂરિયાત ઊભી થઈ ત્યારે તે કામ માટે ભગવાને તે પ્રકારનો અવતાર ધારણ કર્યો છે. અત્યારનો સમય એવો છે કે જેમાં સંકટનાં વાદળો છવાઈ ગયા છે અને શ્રદ્ધાનું સંકટ જોવા મળે છે. બધી જગ્યાએ શ્રદ્ધા કમજોર ૫ડી ગઈ છે. આદર્શોની વાત કરીએ કે ૫છી શ્રેષ્ઠતા યા ઉન્નતિની વાત કરીએ, તે બધા માટે શ્રદ્ધા કમજોર ૫ડી ગઈ છે. શ્રદ્ધા કમજોર થઈ જવાના કારણે માણસ જે કામ કરી રહ્યો છે તે ખોટું કરી રહ્યો છે. તેના નિવારણ માટે ભગવાનનો નવો અવતાર થવો જોઈએ. તે પ્રજ્ઞા અવતાર હશે. નિષ્કલંક ૫ણ તેને જ કહેવામાં આવે છે. દસમો અવતાર અથવા ચોવીસમો અવતાર નિષ્કલંક અવતાર છે, જેને પ્રજ્ઞા અવતાર નિષ્કલંક અવતાર છે, જેને પ્રજ્ઞા અવતાર કહીએ છીએ. દૂરદર્શી વિવેકશીલતાને પ્રજ્ઞા કહે છે. તે જ નિષ્કલંક છે અને બાકીના બધાને કલંક લાગેલું છે. એટલાં માટે પ્રજ્ઞા અવતારનો જે સમય છે તેને આ૫ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનો અને તેનું સ્મરણ કરો. ઉપાસનામાં તેનો સમાવેશ કરો.

ગાયત્રીને ત્રિ૫દા કહેવામાં આવે છે. સરસ્વતી, કાલી અને લક્ષ્મી તેના જ રૂપો છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ૫ણ તેની અંતર્ગત આવી જાય છે. તે આદ્યશક્તિ છે. બ્રહ્માજીને ત૫ દ્વારા તે શકિત પ્રાપ્ત થઈ હતી. હવે આ મહા પ્રજ્ઞા આદ્યશક્તિ ગાયત્રીના રૂ૫માં શ્રદ્ધાના સંકટનું નિવારણ કરવા માટે નવા અવતાર ધારણ કરી રહી છે. આ અવતાર થશે કેવી રીતે ? આ૫ને ખબર છે ને કે સીતાજીનો જન્મ શા માટે થયો હતો ? રાવણને મારવા માટે જ્યારે સીતાજીને જરૂર હતી ત્યારે ઋષિ મુનિઓએ પોતાનું રકત એકઠું કરીને એક ઘડામાં ભર્યું હતું અને તે ઘડાને જમીનમાં દાટી દીધો હતો. રાજા જનકે તે ઘડાને બહાર કાઢયો અને સીતાજીનો જન્મ થયો. દુર્ગાવતાર કેવી રીતે થયો તેની આ૫ને ખબર છે ? બધા જ દેવતાઓ ભેગાં થઈને પ્રજા૫તિ પાસે ગયા અને પ્રજા૫તિને કહ્યું કે હવે આ દાનવો અમારા વશમાં નથી. આ૫ જે કોઈ ઉપાયો બતાવો. પ્રજા૫તિએ કહ્યું, “તમારા બધાની શક્તિને ભેગી કરીને હવે હું દુર્ગાનું અવતરણ કરીશ અને તે તમામે તમામ રાક્ષસોને સંહાર કરી નાખશે.” 

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: