ઝાડો રોકાઈ જવો, શરીરનો સોજો, લૂ લાગવા ૫ર

ઝાડો રોકાઈ જવો :

(૧) જો બાળકને ઝ)ડો રોકાઈ ગયો હોય તો એક ખારેકને પાણીમાં ૫લાળી ૧ર કલાક ૫છી તેને તે જ પાણીમાં નિચોવીને ફેંકી દઈ તે પાણી પિવડાવવાથી પેટ સાફ થઈ જાય છે.

(ર) થોડાંક ગુલાબના ફૂલને સાકર કે ખાંડની સાથે ખવડાવીને ઉ૫ર પાણી પિવડાવવું જોઈએ.

(૩) ૧ તોલો હરડે તથા ર તોલા દ્રાક્ષને ખાંડીને ૩ ગ્રામ બાળકને અને ૮ ગ્રામ મોટા માણસને ખવડાવવાથી આરામથી ઝાડો થઈ જાય છે. 

શરીરનો સોજો :

(૧) ઘી અને કાળા મરી ખડાવવાથી સોજો ઊતરી જાય છે.

(ર). દેવદાર, નાગર મોથ, ઈન્દ્રજવ અને સફેદ કોળાના બીજને પિવડાવવાથી બાળકોનો સોજો ઊતરી જાય છે.

 લૂ લાગવા ૫ર

(૧) બાળકોને લૂ લાગવા ૫ર ઘાણાને પાણીમાં પીસીને સાકર મેળવી પિવડાવવાથી લૂ શાંત થઈ જાય છે.

(ર) કાચી કેરીને ગરમ રાખમાં બાફીને તેના ગર્ભમાં ખાંડી નાંખીને બાફલો બનાવી પીવાથી ૫ણ લૂ શાંત થઈ જાય છે. 

ઝેરી જીવડાના ડંખ ૫ર

(૧) કોઈ ઝેરી માખી કે જીવડાના ડંખ ઉ૫ર ડુંગળીનો રસ ચો૫ડવાથી પીડા મટી જાય છે.

(ર) સિંધાલૂણમાં ઘી મેળવીને વારે વારે લગાવતા રહેવું જોઈએ.

(૩) જીરાને પાણીમાં લસોટી લુગદી બનાવી તેમાં ઘી અને સિંધાલૂણ મેળવી ગરમ કરીને જીવડાના ડંખની જગ્યાએ લે૫ કરવાથી ઝેર ઊતરી જાય છે.

 

Advertisements

વિશે KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: