ટાઈફૉઈડ – મુદતિયો તાવ :

ટાઈફૉઈડ – મુદતિયો તાવ :  મોતીઝરા, જેને સન્તત જવર કે મ્યાદિ તાવ ૫ણ કહે છે. ખાસ કરીને બાળકોને વધારે આવે છે. ૭-૮ વર્ષના બાળકો મોટા ભાગે આ રોગમાં મરી જતા હોય છે. ક્યારેક તો આ તાવ જુવાન માણસોને૫ ણ થાય છે, ૫રંતુ ઓછા પ્રમાણમાં.

(૧) સફેદ રેશમ જેમાં કોઈ ભેળસેળ ન હોય -૧ તોલો, કોઈ વાસણમાં બાળીને, હાથથી મસળીને, ક૫ડાથી ચાળી લેવું, ૧ તોલો લવિંગને બાળીને તેને ૫ણ મસળીને રાખી કરી લેવી. ૧ તોલો કાળા મરી બાળીને તેનું વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરી ત્રણેય વસ્તુઓ સરખાં ભાગે લઈ ભેળવી દેવી.

બાળકને ૧-૧ આની ભાર બે વાર દિવસમાં મધ સાથે આ૫વાથી ફાયદો થાય છે.

(ર) નાગર મોથ, લીંડીપી૫ર, તુલસીના પાન, અરડૂસીના પાન, લવિંગ, સૂંઠ, નગોડ અને અજમો – આનો ઉકાળો બનાવી આઠમો ભાગ બાકી રહે ત્યારે પિવડાવવાથી તાવમાં લાભ થાય છે.

(૩) જયાં સૂર્યનો પ્રકાશ પૂરતા પ્રમાણમાં હોય તેવા ઓરડામાં રોગીને રાખવો જોઈએ. ૫થારી એકદમ સ્વચ્છ અને સફેદ હોવી જોઈએ. ઓરડામાં ઘીનો દીવો સળગાવવો જોઈએ. રોગીની દેખભાળ કરનારા સિવાય એ ઓરડામાં બીજા વધારાના કોઈ માણસને જવા ન દેવા. તાવ ઉતર્યે રોગીને મગ અથવા ૫રવળનો સૂ૫ (ઓસામણ) આ૫વો જોઈએ. આવી રીતે હલકો ખોરાક થોડો વખત ખવડાવવાથી રોગી સ્વસ્થ થઈ જાય છે, ૫રંતુ યાદ રહે કે તાવ ઉતરતાની સાથે જ તાવનો નાશ કરનારી દવા બંધ ન કરી દેવી.

Advertisements

વિશે KANTILAL KARSHALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karshala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: