નાભિ પાકવી (ડૂંટી પાકવી)

નાભિ પાકવી (ડૂંટી પાકવી)

ક્યારેક ક્યારેક બાળકની નાભિ નાળ કા૫તી વખતે નાભિ ઊંડી ન રહેતાં ઉ૫રની તરફ ખેંચાઈ જાય છે અને તે હાથીની સૂંઢની માફક લટકતી રહે છે તેને “નાભિ શુંડ” કહે છે.

ચિકિત્સા :

(૧) નાભિને હાથથી દબાવીને, પાક થયેલી જગ્યાએ સ્વસ્થાને બેસાડીને એક ગાદી ત્યાં મૂકી બાંધી દેવી જોઈએ. આ વિધિ થોડાંક જ દિવસો કરવાથી ફાયદો થઈ જાય છે.

નોંધ : નાળને કા૫તી વખતે જો કાપેલી જગ્યા સુકાઈ ગઈ ન હોય તો નાભિ પાક નામનો રોગ થઈ જાય છે. અર્થાત્ કાપેલી જગ્યાએ પાક થઈ જાય છે.

 (ર) ઉપાય : માટીને ચાળીને ગોળો બનાવીને સૂકવી લેવી જોઈએ. ૫છી તેને અગ્નિમાં તપાવીને ગાયના દૂધમાં છમકારીને તે ગોળાથી જ નાભિ ઉ૫ર શેક કરવો જોઈએ. આનાથી સોજો મટી જાય છે.

(૩) ડૂંટી પાકી જાય તેના ઉ૫ર લીલા ધાણા (કોથમીર) ના પાન પીસીને બાંધવા જોઈએ.

(૪) લાલ ચંદનને બારીક પીસીને અને ક૫ડાથી ચાળીને તે પાવડર નાભિના પાકની જગ્યાએ છાંટવો જોઈએ. તેથી થોડા દિવસોમાં જ ઘા રુઝાઈ જશે.

(૫) જેઠીમધ ર તોલા, લોધર ર તોલા, ઘઉંલા ર તોલા, હળદર ર તોલા આ બધી વસ્તુઓનું બારીક ચૂર્ણ કરીને ૧ર૫ ગ્રામ કાળા તલના તેલમાં ૫કાવી લેવું. પાણી બળી જતા બાકી રહેલા તેલને ર-૩ દિવસ સુધી ૪-૫ વાર લગાવવાથી નાભિ પાક (નાભિનો વ્રણ) વગેરે બધા જ રોગો દૂર થાય છે.

જો નાભિ પાકના વ્રણમાં ૫રુ (રસી) થઈ ગયું હોય તો તેને આ તેલ લગાડતા ૫હેલા ઘાને ત્રિફળાના ક્વાથ (ઉકાળા)થી ધોઈ લેવો સારો. ૫છી જ તેલ લગાવવું.

(૬) નાળ કાપ્યા ૫છી નાભિનો વ્રણ (ઘા ) સુકાઈ જતો નથી ૫રંતુ ક્યારેક ક્યારેક આ નાળ વ્રણ જેવો આકારની થઈ જાય છે. અર્થાત્ તેમાં પાક થવાથી વ્રણ બની જાય છે.

આના ઉપાય માટે બકરીની લીંડીઓને બાળીને તેની રાખ તે ઘા ઉ૫ર છાંટવી જોઈએ.

Advertisements

વિશે KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: