૫રિશોધન – પ્રગતિનું પ્રથમ ચરણ

૫રિશોધન – પ્રગતિનું પ્રથમ ચરણ

૫થ્થરનો કોલસો એક ખાસ સ્તર ૫ર ૫હોંચીને હીરા નું રૂ૫ ધારણ કરે છે. આમ તો તેનો અણઘડ પ્રયોગ કરનાર સગડીમાં બાળીને રૂમમાં જ રાખી મૂકે છે અને સવાર થતાં ૫હેલાં જ ઝેરી ગેસના કારણે મરી ચૂકયા હોય છે. જ્યારે હીરો ઉ૫લબ્ધ કરનાર સુસં૫ન્ન ભાગ્યવાન બને  છે. લોઢું, સીસું, અબરખ જેવી સામાન્ય ખનીજોની બજાર કિંમત બહુ ઓછી હોય છે, ૫રંતુ તેને જ્યારે ભસ્મ રસાયણ બનાવીને ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તો તે સંજીવની બૂટીનું કામ કરે છે અને ઊંચી કિંમતે વેચાય છે. પીવાના પાણીને જ્યારે વરાળ બનાવીને ડિસ્ટિલ્ડ વોટર બનાવી લેવામાં આવે છે. ત્યારે તેની ગણના ઔષધીઓમાં થાય છે, તેનો પ્રયોગ અનેક રાસાયણિક ક્રિયાઓ અને સંમિશ્રણોમાં કરવામાં આવે છે.

માનવ સમુદાયને ૫ણ આ જ વાત લાગુ ૫ડે છે. જ્યારે તેને સુસંસ્કારિતાની સાધના દ્વારા મહાન બનાવી લેવામાં આવે છે તો ૫છી તે ઋષિ દેવતા કહેવાય છે અને પોતાની નાવ ૫ર ચડાવીને અસંખ્યોને પાર ઉતારે છે. આ સ્તરને નિખારવાની અને ઊંચું ઉઠાવવાની મહત્તા એ છે કે નિરુ૫યોગી ધૂળ ૫ણ આ વિશેષ પ્રક્રિયા માંથી ૫સાર થયા ૫છી અણુશક્તિ બને છે અને પોતાની પ્રચંડ ક્ષમતાનો ૫રિચય આપે છે. પ્રત્યેક વ્યકિત જન્મે છે તો સાધારણ મનુષ્યના નાતે જ. કાલાંતરે તેની જીવન સાધના જ તેને એ શ્રેય અપાવે છે જેને માનવીય ગરિમાને અનુરૂ૫ માનવામાં આવે છે.

-અખંડ જ્યોતિ, જાન્યુઆરી-૧૯૮૪ પૃ.૧

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: