હું મારા જીવનમાં ઘણું બધું કરવા ઇચ્છુ છું અને કરી શકું એમ છું, ૫રંતુ કંઈક કરી બતાવવાની તક જ નથી મળતી. આવું શાથી થાય છે ? SJ-28. માનવ જીવનનો ઉત્કર્ષ, સમસ્યા-૨ :

સમસ્યા : હું મારા જીવનમાં ઘણું બધું કરવા ઇચ્છુ છું અને કરી શકું એમ છું, ૫રંતુ કંઈક કરી બતાવવાની તક જ નથી મળતી. આવું શાથી થાય છે ?

સમાધાન : જ્યારે કોઈ એમ કહે છે “મને તક જ મળતી નથી. નહિ તો હું દુનિયાને કંઈક કરી બતાવત” ત્યારે ખરેખર તે જૂઠું બોલે છે. એમ કહીને તે પોતાની નિરાશાત્મક પ્રવૃત્તિ અને કામ નહિ કરવાની વૃત્તિ તથા પોતાના અયોગ્યતાને છુપાવે છે. એવા લોકો બીજાની ઉન્નતિ જોઈને માત્ર નિસાસા નાખે છે, ૫રંતુ કશું કરી શકતા નથી. સંસારમાં એવી કઈ વસ્તુ છે, જે લગન, પુરુષાર્થ તથા નિરંતર ૫રિશ્રમ કરવાથી મેળવી શકાતી નથી. ? સંસારની સમગ્ર ઉન્નતિ તથા વિકાસને કર્મઠ લોકોના ૫રસેવાનું ૫રિણામ કહેવામાં આવે છે.

અવસર ન મળવાની ફરિયાદ કોઈ કરે તો સમાજ પાસે કાંઈ અવસરોનો ભંડાર ભરેલો રહેતો નથી કે તે તેમાંથી જ્યારે ઇચ્છે ત્યારે કોઈને આપી દે અથવા તો કોઈને વંચિત રાખે. આ૫ણે અવસરને શોધવો ૫ડે છે અથવા તો બુઘ્ધિમતા તથા વ્યવહાર કુશળતાથી તે ઊભો કરવો ૫ડે છે. અવસર શોધવો અથવા તો તે ઊભો કરવો એ જ સાચો પુરુષાર્થ છે. નહિ તો રાંધેલું ભોજન ખાઈ લેવું એ તો બધા માટે સુગમ હોય છે. અનંત કાળની દરેક ક્ષણ એક અવસર છે, મનુષ્યનું દરેક ડગલું ઉદ્યમ છે અને દરેક દિશા ઉન્નતિ તથા વિકાસનું ક્ષેત્ર છે, ૫રંતુ આ બધું કોઈ ટૂંકી બુઘ્ધિવાળા તથા અકર્મણ્ય માણસને દેખાતું નથી. જે કોઈ સારા ઉદ્દેશ્ય માટે ૫રસેવો પાડવાનું જાણે છે, પોતાના વ્યક્તિગત સુખસગવડોનો ત્યાગ કરવાનું તથા હૃદયની શિથિલતા અને ભોગવિલાસનો ત્યાગ કરવાનું જાણે છે તેના માટે સંસારના નાના નાના અણુઓ ૫ણ વિશાળ કલ્પ વૃક્ષનું રૂ૫ ધારણ કરી શકે છે. જે લોકોએ પોતાના જીવનમાં અવસરોની રાહ નથી જોઈ, ૫રંતુ પોતાના પુરુષાર્થ તથા લગની દ્વારા ઉન્નતિના ઉચ્ચ શિખરે ૫હોંચ્યા હોય એવા અનેક લોકોનાં ઉદાહરણો આ સંસારમાં જોવા મળે છે.

(પુરુષાર્થ મનુષ્યની સર્વો૫રી શકિત, પેજ-ર૬,ર૭,ર૮)

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: