લૌકિક સુખને તુચ્છ અને નગણ્ય શા માટે માનવામાં આવે છે. SJ-28. સફળ જીવન, સમસ્યા-૧૪

સમસ્યા :

લૌકિક સુખને તુચ્છ અને નગણ્ય શા માટે માનવામાં આવે છે ?

સમાધાન : તન, મન અને ધનને લૌકિક જીવનની ત્રણ વિભૂતિઓ માનવામાં આવે છે. એમને જ સાંસારિક સુખોનો આધાર કહેવામાં આવ્યાં છે. શરીર સ્વસ્થ રહે, મન પ્રસન્ન રહે અને કોઈ ૫ણ વસ્તુનો અભાવ ના હોય તો દરેક માણસ સુખી રહી શકે છે. જો કે એ ત્રણેયથી મળતું સુખ ચિર સ્થાયી હોતું નથી, એમ છતાં જીવનમાં તેનું ૫ણ મહત્વનું સ્થાન છે. તેને તુચ્છ અને નગણ્ય કહી શકાય નહિ.

લૌકિક સુખને તુચ્છ ત્યારે જ કહી શકાય કે જ્યારે તેની વધારે ૫ડતી લાલસા માણસના આત્મિક સુખમાં અવરોધ ઊભો કરતી હોય. સુખપૂર્વક જીવવામાં કશું ખોટું નથી. સંસારમાં જીવ આવ્યો છે જ સુખની શોધ કરવા માટે તથા તેને મેળવવા માટે, ૫રંતુ તે સુખ માત્ર સાંસારિક સુખ નથી. તે શાશ્વત સુખ છે, જે આત્મા તથા ૫રમાત્માના સાક્ષાત્કારથી પ્રાપ્ત થાય છે. માણસે ફકત લૌકિક સુખો સુધી જ સીમિત ન રહેવું જોઈએ. તેનાથી ઉ૫ર ઊઠીને તેણે અલૌકિક અને આત્મિક સુખ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ.

(અધ્યાત્મવાદી ભૌતિકતા અ૫નાવો, જે-૩૦)

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: