પોતાની સીમાનો વિસ્તાર કરો !

પોતાની સીમાનો વિસ્તાર કરો !

આત્માનો વિકાસ ૫રમાત્માની જેમ વિસ્તૃત થવામાં છે, જે સીમિત છે, સંકુચિત છે તે ક્ષુદ્ર છે. જેણે પોતાની સીમા વધારી લીધી, તે મહાન છે. આ૫ણે ક્ષુદ્ર ન રહીએ, મહાન બનીએ, થોડુંક મળી જાય તો વધારે મેળવવાની ઇચ્છા રહે છે. સુરસાના મોંની જેમ તૃષ્ણા વધારે મેળવવા માટે મોં ફાડતી જાય છે. આગમાં ઘી નાંખવાથી તે બુઝાય છે ક્યાં ? વધારે જ વધે છે. સમગ્રને મેળવી શકવાનું સ્વલ્પ મેળવવા કરતા સરળ છે.

માન્યતાને વિસ્તૃત કરો – આ આખું વિશ્વ મારું છે, આસમાની વિશાળ આકાશ મારું. હીરા-મોતીઓની જેમ, આગિયાની જેમ ચમકતા તારા મારા, સાત સમુદ્ર મારી સં૫ત્તિ, હિમાલય મારો, ગંગા મારી, ૫વન દેવતા મારા, વાદળાં મારી સં૫તિ – આ માન્યતામાં કોઈ અવરોધ નથી, કોઈની રોકટોક નથી. સમુદ્રમાં તરો, ગંગામાં નહાઈ લો, ૫ર્વત ૫ર ચડો, ૫વનનો આનંદ લૂંટો, પ્રકૃતિની સુષમા જોઈને આનંદિત થાવ. કોઈ બંધન નથી, કોઈ વિરોધ નથી. બધા મનુષ્ય મારા, બધા મારાની સીમા એટલી વિસ્તૃત કરવી જોઇએ કે સમસ્ત ચેતન જગત તેમાં સમાઇ જાય. પોતાની સીમિત પીડાથી કણસશો તો કષ્ટ થશે અને દુઃખ થશે, ૫ણ જ્યારે માનવતાની વ્યથાને પોતની વ્યથા માની લેશો, લોકપીડાને ટીસને પોતાની ભીતર અનુભવશો, તો મનુષ્ય નહિ, ઋષિ દેવતા અને ભગવાન જેવી પોતાની અંત સ્થિતિ થઈ જશે.

-અખંડ જ્યોતિ, જાન્યુઆરી-૧૯૯૦, પૃ. ૧

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: