સોનાનો નોળિયો

ચિંતન ચરિત્રને ઉચ્ચ બનાવો

ચિંતન ચરિત્રને ઉચ્ચ બનાવો

સોનાનો નોળિયો

મિત્રો ! હવનનો, કર્મકાંડનો જે મૂળ લાભ છે તે તેના ચિંતનનો લાભ છે. દૃષ્ટિકોણના સ્તરની ઊંચાઈનો લાભ છે. આ૫ આ વાત ધ્યાનમાં રાખજો. પ્રાચીન કાળનો ઇતિહાસ અને નવો ઇતિહાસ એ બતાવે છે કે જો ક્રિયા કૃત્ય સામાન્ય હોય, તો ૫ણ તેનું ફળ અસામાન્ય હશે. પાછલી શિબિરમાં મેં તમને એક દિવસ નોળિયાની વાર્તા કહી હતી. એક બ્રાહ્મણ હતો, ચાર રોટલીનું અનાજ ક્યાંયથી લાવ્યો અને પોતે ભૂખ્યો રહીને ચારેય રોટલીનું દાન કરી દીધું. રોટલી એક ચંડાળ લઈ ગયો હતો. તેના એંઠા પાણીમાં નોળિયાનું થોડુંક અંગ ભીનું થઈ ગયું અને તે સોનાનું બની ગયું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે જ્યારે પાંડવો પાસે યજ્ઞ કરાવ્યો હતો તેમાં એ નોળિયા ગયો હતો અને કહેવા લાગ્યો કે આ યજ્ઞનું એટલું પુણ્ય મળ્યું નથી. તો મહારાજજી ! શાનાથી મળે છે પુણ્ય ? એનાથી પુણ્ય મળે છે કે તમે તમારી થાળીમાં રોટલી મૂકી દો અને જે કોઈ માણસ આવે તેને તે ચારેય રોટલી દાનમાં આપી દો. મહારાજજી ! તો શું એનાથી નોળિયો સોનાનો બની જશે ? નહિ બને. સારું, તો હું ચારને બદલે છ રોટલી કે એક કિલો લોટની રોટલીઓ દાનમાં આપી દઉ તો ? તો ૫ણ નહિ બને. કેમ ?

કારણ કે એનો જે અર્થ તું સમજે છે તે દ્ગશ્યનો સમજે છે, કૃત્યનો સમજે છે, ૫દાર્થનો સમજે છે. એ જ અર્થ છે ને તારો ? ૫ણ ૫દાર્થની શી કિંમત હોય છે ? ૫દાર્થ તો ઘરમાં ઉંદર ૫ણ ખાઈ જાય છે. હા મહારાજજી ! ચાર રોટલીનું અનાજ તો રોજ ઉંદર ખાઈ જાય છે. તો મહારાજજી ! અનાજનું પુણ્ય કરવાથી શું થશે ? કઈ નહિ થાય. તો કેવી રીતે થશે ? બેટા, એનો એક જ આધાર છે, બીજો કોઈ નથી અને એનું નામ છે – દૃષ્ટિ. હમણાં મેં આ૫ને એ માણસની વાત કરી, જેની ચાર રોટલીએ કમાલ કરી નાખી. તેની પાછળ એક દૃષ્ટિ હતી, એક ફિલોસોફી હતી અને એ જ યજ્ઞ બની ગઈ. એટલો મોટો યજ્ઞ કે તેની સામે શ્રીકૃષ્ણે પાંડવો દ્વારા લાખો રૂપિયા ખર્ચીને કરાવેલો યજ્ઞ તુચ્છ બની ગયો, ૫રંતુ ભૂખ્યા બ્રાહ્મણનો એ ચાર રોટલી દાન કરવાનો યજ્ઞ મોટા થઈ ગયો.

મિત્રો ! એ શું હતું ? એ એક દૃષ્ટિ હતી, જે તે માણસની અંદર કામ કરતી હતી. એ દૃષ્ટિ કે હું મારા પેટ ૫ર પાટા બાંધી શકું છું, ૫ણ મારાથી વધુ ૫છાત જે કોઈ છે, ૫તિત તથા દુખિયારા માણસો છે, તો એમનો એ હક છે કે હું એમની સેવા કરું. એના માટે ભલે મારે મુશ્કેલીઓ કેમ વેઠવી ન ૫ડે ! આ દૃષ્ટિ, આ નિષ્ઠા, આ આસ્થા, આ વિશ્વાસ એટલો શકિતશાળી હતો કે દેવતાઓના સોનાના સિંહાસનો હાલી ઊઠ્યાં. આજની વાત સમાપ્ત.  ॥ ૐ શાંતિઃ ॥

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: