ઉજ્જવળ ભવિષ્યના જ્યોતિકણ :

યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે.

સદ્દજ્ઞાન જ આપણા માનસિક કુવિચારોનો ઉપચાર છે.

સદ્દજ્ઞાનની જેટલી ઊંડી સ્થાપના આપણા મન:ક્ષેત્રમાં થતી જ જશે, તેના અનુસંધાનમાં આપણી શારીરિક, સામાજીક, આર્થિક તથા રાજનૈતિક મુશ્કેલીઓ ઉકેલાશે.

તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે.

અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે.

આત્મનિર્ણયની દિશા જીવનસંઘર્ષના યોદ્ધા બનીએ

પરિવર્તનની સચ્ચાઈ

૬૭

જિંદગી સંગ્રામ છે

પરિવર્તન અંદરથી થાય :

૬૮

વરિષ્ઠતાની કસોટી

આંતરિક મહાભારતને જીતો :

૬૯

ઉત્થાન – પતન

આત્મનિરીક્ષણ કરો :

૭૦

શૂરવીર બનો.

આપણે બદલી શકીએ છીએ

૭૧

સાહસ બતાવો
પરિવર્તનના શ્રીગણેશ કરીએ ૭૨ હિંમત પેદા કરો
આપણે બદલાઈશું તો યુગ બદલાશે. ૭૩ સંધર્ષ જ જિંદગી છે અને જિંદગી જ સંધર્ષ
બીજાને ઉપદેશ આપવામાં જ કુશળ ન બનીએ. રાષ્ટ્રને સમર્થ – સશક્ત બનાવો
આખરે આ પડકારને કોણ સ્વીકારે. ૭૪ ભાવી પેઢીઓ તિરસ્કાર કરશે.
સાચા આસ્તિક બનીએ ૭૫ ભાવનાઓની અપાર શક્તિ
૧૦ આત્મવિશ્વાસ ૭૬ દહેજ વિરુદ્ધ અભિયાન શરૂ કરો
૧૧ દેવત્વને સમજો ૭૭ કથની-કરણી ભિન્ન જયાં
૧૨ ઈમાન અને ભગવાન આપણા ઈષ્ટ બને ૭૮ ભારતને શક્તિની ઉપાસનાની જરૂરીયાત
૧૩ ઈશ્વર અર્થાત્ પુરુષાર્થ ૭૯ સમય અને મનોયોગ
૧૪ ઈશ્વર પૂજા જીવનસાધનામાં રુચિ લઈએ
૧૫ આત્મવિશ્વાસ અને શિસ્ત ૮૦ સાધના :
૧૬ નાસ્તિકતા અર્થાત્ કાયરતા ૮૧ સાધનાની પાત્રતા :
૧૭ આસ્તિકતા ૮૨ સ્વેચ્છાચાર ઉ૫ર અંકુશ :
૧૮ પ્રેમનું સ્વરૂપ ૮૩ ગફલતમાં ન રહો.
૧૯ એવા વિશ્વાસને અપનાવો ૮૪ ઉત્કર્ષનો રાજમાર્ગ
૨૦ ભગવાન પાસે માગવા લાયક છે. ૮૫ મોજમજા આખરે કયાં સુધી ?
આંતરિક શત્રુઓથી બચો ૮૬ સાચો સ્વાઘ્યાય :
૨૧ લોભ, મોહ પર અંકુશ મૂકો. ૮૭ ક્ષણેક્ષણનો સદુ૫યોગ કરો.
૨૨ ચોર ન બનો. ૮૮ વ્રતશીલ બનો.
૨૩ બહાનાં ન કાઢો. ૮૯ સુખનો આધાર શું છે.
૨૪ મફતિયું ખાનારા ન બનો ૯૦ પા૫ અને પુણ્ય :
૨૫ કામને ટાળવાનો રોગ ૯૧ સત્યનો સાક્ષાત્કાર :
૨૬ લાલચ ૯૨ ભાગ્યવિધાતા મનુષ્ય :
૨૭ જુગાર ૯૩ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન
૨૮ ક્યાંક આ દુર્ગુણો આપણામાં તો નથી ને ? ૯૪ ઉતાવળા૫ણું ખતરનાક
૨૯ નકલ ન કરો ૯૫ શીખવા માટે જરૂરી
૩૦ નીચે તરફ ન વહો ૯૬ મોટાઈ :
૩૧ નિરાશા ૯૭ મૌલિક સૂઝ પેદા કરીએ.
૩૨ નિરાશાથી બચો ૯૮ આત્મનિર્માણની જીવનસાધના
૩૩ માત્ર કુંઢાઈને બેસી ન રહો. ૯૯
૩૪ શ્રેષ્ઠતાનું મૂલ્ય ઘટાડશો નહિ. કર્મકૌશલ શીખીએ
૩૫ દુષ્કર્મ ખોટનો સોદો. ૧૦૦ સંસાર કર્મભૂમિ છે.
૩૬ પોતાની અવગણના કરવી તે પાપ છે. ૧૦૧ કર્મવીર માટે જરૂરી.
૩૭ ભૂલો એ અપરાધ જેવી છે. ૧૦૨ પોતાનાં કર્મોને ઓળખો.
૩૮ સાચું સુખ . ૧૦૩ કોઈના વિના પણ કામ ચાલી શકે છે.
૩૯ ‘અંધકારમાંથી મને પ્રકાશ તરફ લઈ જા’ ૧૦૪ એવો કોઈ નિયમ નથી.
આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ અપનાવીએ ૧૦૫ એવા વિચાર ન કરો.
૪૦ અધ્યાત્મમાં “શોર્ટકટ” નથી. સમયને ઓળખો, આગળ આવો.
૪૧ આપો અને મેળવો” અધ્યાત્મનો સિદ્ધાંત ૧૦૬ સમયને ઓળખો, આગળ આવો. : ૧
૪૨ આત્માનો પ્રકાશ
સમર્થ આત્માઓ પોતાનો ૫રિચય આપે
૪૩ બાકી વધેલા જીવનનો સદુપયોગ કરો
મણિમુક્તોનીશોધ
૪૪ ભૂલ સુધારીએ
ખરાખોટાની ૫રીક્ષાનો સમય
૪૫ દિવ્ય આત્મા કોણ ? ૧૦૭ સમયને ઓળખો, આગળ આવો – ૨
૪૬ વિટંબણા તો નથી
સાધારણ સમય અને વિશેષ સમય
૪૭ મનીષી બનો, પરંતુ શુદ્ધ અંત:કરણવાળા
મૂર્ધન્યો જાગો !
૪૮ ધર્મશીલ બનો.
સાહસ અને ત્યાગનો ૫રિચય આપો.
વાણીની સાધના ૧૦૮ સમયને ઓળખો, આગળ આવો. ૩
૪૯ વાર્તાલાપનાં ગૂઢ રહસ્યો.
અત્યારના સમયનું સત્ય
૫૦ વાણી
ગાંડીવ ઉઠાવો, અર્જુન :
58 પીઠ પાછળથી બુરાઈ કરવી એ પાપ છે.
સાહસ કરો.
ઉત્કૃષ્ટ જીવન તરફ આગળ વધો
શાંતિકુંજ આવો.
૫૧ પોતાના માટે જ ન જીવો ૧૦૯ સમયને ઓળખો, આગળ આવો. ૪
૫૨ આત્મીયતા ફેલાવો
ચૂ૫ બેસી રહેવાની વિટંબણા
૫૩ મોટાઈ
શ્રદ્ધાનું નિયોજન
૫૪ જે કંઈ કરો, તે સારું કરો
સમયનો પોકાર સાંભળો
૫૫ ચાહ અને રાહ ૧૧૦ સમયને ઓળખો, આગળ આવો. ૫
૫૬ આત્માવલંબી બનો
ચુ૫ચા૫ બેસવાનો આ સમય નથી.
૫૭ પોતાનો આદર્શ રજૂ કરો
સમય રાહ જોવાનો નથી.
૫૮ મહાનતા
આત્મનિરીક્ષણનો સમય છે.
૫૯ ભાગ્ય અને ભવિષ્યનિર્માણ ૧૧૧ સમયને ઓળખો, આગળ આવો. ૬
૬૦ ઉન્નતિનો માર્ગ
શ્રેય કોણ મેળવે છે ?
૬૭ તમે પણ મહાન બની શકો છો
જાગૃત આત્માઓની ઓળખ
૬૧ તપસ્વી, મનસ્વી અને તેજસ્વીની ભૂમિકા નિભાવો
આ૫ત્તિકાળનો ધર્મ
૬૨ આદર્શોની ચર્ચા જ નહિ, તેમને ચરિતાર્થ પણ કરો. ૧૧૨ સમયને ઓળખો, આગળ આવો. ૭
૬૩ વિશ્વસનીયતા પ્રાપ્ત કરો.
સ્વર્ગ અને નરક :
૬૪ પોતાના આચરણનું પ્રમાણ આપો.
સહુથી વધારે નફામાં રહીશું
૬૫ સદ્દભાવના અને સજ્જનતા વધારીએ.
ઉદાર આત્મીયતા અ૫નાવો.
૬૬ પતન નહિં, પણ ઉન્નતિ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: