Rushi Chintan You Tube Channel All Post Video Gallery

Rushi Chintan You Tube Channel All Post

         અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                            

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

Sr. No.CLICK HERE  TimeSr. No.CLICK HERE  Time
ઉપદેશક પહેલાં પોતાનું આચરણ સુધારે 4:15૫૧૫बुरी आदत विचारक्रांति अभियान 4:02
આ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડીને જ રહેશે 6:04૫૧૬चरित्र कहानियां 2:46
ભારત આગળની પંકિતમાં ઊભું હશે 4:10૫૧૭बुजुर्गों को समय चाहिए कहानियां 6:01
વિનાશ નહિ, પરંતુ સર્જન થવાનું છે 4:01૫૧૮प्रभु कृपा कहानियां 5:00
પરિવર્તન થઈને જ રહેશે 3:34૫૧૯अच्छाई बुराई कहानियां 5:51
પ.પૂ. ગુરુદેવ શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીની કલમેથી… સંદેશ 4:28૫૨૦अटूट श्रद्धा गुरू भक्ती का पर्तीक 4:16
પરિવર્તનનો સમય આવી રહ્યો છે 3:53૫૨૧एक ओंकार सतनाम कहानियां 4:09
પ્રભાવશાળી માર્ગદર્શન વાણીથી નહિ ,આચરણથી અપાય 3:24૫૨૨राम का स्थान कहाँ कहानिया3.10
જ્ઞાન અને ધનનું મિલન થવું જોઈએ 3:43૫૨૩संस्कार कहानियां8.57
૧૦વિદ્યાના ફેલાવવા માટે ઋષિઆત્માઓને આહ્વાન 4:26૫૨૪ऊंचा कद कहानियां19.09
૧૧ધનવાન નહી, ચરિત્રવાન બનો 4:17૫૨૫स्वर्ग का देवता – कहानियां 7:39
૧૨ધર્માચાર્યોને સંદેશ ધર્મતંત્ર ચેતે નહિ તો તેને ધિક્કારવામાં આવશે 4:27૫૨૬परोपकार – श्रीराम शर्मा आचार्य 3:23
૧૩મારી સુનિશ્ચિત ભવિષ્યવાણી 3:30૫૨૭क्या बनना चाहेगें आप – श्रीराम शर्मा आचार्य 4:26
૧૪આ યુગના વિદ્વાનો કરશે, સમસ્યાઓ નું સમાધાન2.16૫૨૮अच्छा काम हमेशा कर देना चाहिऐ ! 3:15
૧૫કુરીતિઓ સામે પુરુષાર્થની જરૂર3.48૫૨૯अंतर ज्योति – कहानियां 3:06
૧૬પ્રતિભાઓનો એક નવો વર્ગ પેદા થશે2.56૫૩૦मेरी बहन – कहानियां, श्रीराम शर्मा आचार्य 3:31
૧૭બાહ્ય કલેવર નહિ , આંતરિક ઉતક્ષૃટ્તા જોઈએ3.57૫૩૧अनमोल रिश्ते – श्रीराम शर्मा आचार्य 5:44
૧૮ભલાઈ તથા બુરાઈનો દેવસુર સંગ્રામ છોડાવો જોઇએ4.57૫૩૨जरा सोचिये !!! श्रीराम शर्मा आचार्य 2:34
૧૯યુગઋષિનું આશ્વાસન3.1૫૩૩सोच। । अच्छि सोच।।अच्छी सिख दे 2:58
૨૦રાજનૈતિક પરિસ્થિતિઓ બદલાશે3.49૫૩૪कमी का एहसास -कहानियां3.27
૨૧ગાયત્રી મહામંત્ર – Gayatri Maha Mantra Voice of Rasmikaben Patel 2:02૫૩૫दोष तो अपने ही ढूँढ़ें – कहानियां6.00
૨૨गायत्री_मंत्र_की_प्रार्थना_…!! 2:08૫૩૬पहले अपने अंदर झाकंो – कहानियां4.07
૨૩24-गायत्री मंत्र की प्रार्थना..!! 12:44૫૩૭वास्तविक सौंदर्य – कहानियों – कहानियां4.55
૨૪ગાયત્રી મંત્ર – Gayatri Mantra Voice Sanvi Mandaviya 1:04૫૩૮संगठन में ताकत Strength in Organization – कहानियां6.26
૨૫ગાયત્રી મહામંત્ર : Gayatri Maha Mantra by Smt. Gitaben K. Joshi 5:56૫૩૯कमियाँ नज़र अंदाज़ करें4.07
૨૬સુંદર સુખી બનેગા જીવન ગાયત્રી કા જાપ કરો : પાયલબેન પટેલ 7:34૫૪૦पुण्य की कमाई2.53
૨૭મા ગાયત્રીનો મહિમા – Maa Gayatri Mahima 2:32૫૪૧हृदय_परिवर्तन। कहानियां. श्रीराम शर्मा आचार्य 8:32
૨૮Gayatri Mantra Jap – Diptiben Ravrani 5:59૫૪૨श्रेष्ठता की परीक्षा। कहानियां 10:41
૨૯Gayatri Maha Mantra Voice Little Baby Sanvi Mandviya 4:44૫૪૩जीवन के मूल्यवान क्षणों का सद्व्यय भाग १ 3:46
૩૦ક્રાંતિકારી પુસ્તક પરિચય – ૦૧, Krantikari Pustak Parichay 1:50૫૪૪जीवन के मूल्यवान क्षणों का सद्व्यय भाग २ 3:52
૩૧ક્રાંતિકારી પુસ્તક પરિચય – ૦૨, Krantikari Pustak Parichay 4:19૫૪૫जीवन के मूल्यवान क्षणों का सद्व्यय भाग ३ 4:21
૩૨ક્રાંતિકારી પુસ્તક પરિચય – ૦૩, Krantikari Pustak Parichay 4:01૫૪૬जीवन के मूल्यवान क्षणों का सद्व्यय भाग अन्तिम 4:06
૩૩ક્રાંતિકારી પુસ્તક પરિચય – ૦૪, Krantikari Pustak Parichay 6:57૫૪૭अहंकार अपने ही विनाश का एक कारण भाग १ 3:41
૩૪ક્રાંતિકારી પુસ્તક પરિચય – ૦૫, Krantikari Pustak Parichay 8:13૫૪૮अहंकार अपने ही विनाश का एक कारण अन्तिम भाग 4:36
૩૫ગાયત્રી જ્ઞાન યજ્ઞ ચેનલનો ઉદેશ્ય 0:33૫૪૯अहंकार अपने ही विनाश का एक कारण भाग ४ 3:46
૩૬ક્રાંતિકારી પુસ્તકમેળો – Krantikari Book Mela Gayatri Gyan Mandir, Jetpur 7:46૫૫૦अहंकार अपने ही विनाश का एक कारण भाग ३ 4:13
૩૭Krantikari Pustak Melo By Rushi Chintan 2:01૫૫૧अहंकार अपने ही विनाश का एक कारण भाग २ 3:16
૩૮ઘરે ઘરે જ્ઞાન મંદિરની સ્થાપના કરીએ 14:51૫૫૨एकता और समता का आदर्श 6:32
૩૯યુગ ક્રાંતિ પુસ્તક મેલો – Yug Kranti Pustak Melo 3:18૫૫૩चिन्ताओं से डर कैसा 6:26
૪૦જ્ઞાન યજ્ઞનાં ઝરણાં_નો પ્રવાહનું કેન્દ્ર, ગાયત્રી શક્તિપીઠ,ભાવનગર 8:35૫૫૪हम अपना भविष्य और चरित्र स्वयं बनाते हैं। 7:45
૪૧સ્વાધ્યાયનું મહત્ત્વ – સંસ્કૃતિ સંચય 5:27૫૫૫शक्ति स्रोत की सच्ची शोध 3:31
૪૨અમર સ્વતંત્રતા સેનાની મંગલ પાંડે – સંસ્કૃતિ સંચય 6:33૫૫૬गलत विश्वास 3:53
૪૩ગાયત્રી_અને_યજ્ઞ – સંસ્કૃતિ સંચય 7:20૫૫૭भगवान का 10% हक 5:19
૪૪દક્ષિણ ભારતના રાષ્ટ્રભકત કવિ સુબ્રહ્મણ્ય ભારતી – સંસ્કૃતિ સંચય 3:45૫૫૮व्यक्तित्व का विकास कैसे करें 6:58
૪૫નાગરિક કર્તવ્યનું પાલન કરો, સ્વસ્થ પરંપરા સ્થાપો – સંસ્કૃતિ સંચય 5:58૫૫૯दोष तो अपने ही ढूँढ़ें 2:38
૪૬અમૃતતુલ્ય આંબળા – સંસ્કૃતિ સંચય 5:15૫૬૦अपेक्षा ही दुःख का कारण ! 2:11
૪૭પ્રવૃત્તિ જ દેવદાનવની ઓળખ છે – સંસ્કૃતિ સંચય 4:53૫૬૧01. क्रांतिकारी विचार “आत्मचिंतन” – पं.श्रीराम शर्मा आचार्य 2:30
૪૮તમે સૃષ્ટિનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાણી છો – સંસ્કૃતિ કિરણ 6:44૫૬૨06. क्रांतिकारी विचार “आत्मचिंतन” – पं.श्रीराम शर्मा आचार्य 3:38
૪૯આર્ય સંસ્કૃતિના ઉદ્ધારક જગદગુરુ શંકરાચાર્ય – સંસ્કૃતિ કિરણ 9:06૫૬૩02. क्रांतिकारी विचार “आत्मचिंतन” – पं.श्रीराम शर्मा आचार्य 2:58
૫૦રાષ્ટ્ર નિર્માણના યુગશિલ્પી કર્વે. – સંસ્કૃતિ કિરણ 8:15૫૬૪03. क्रांतिकारी विचार “आत्मचिंतन” – पं.श्रीराम शर्मा आचार्य 3:07
૫૧ચીરપુરાતન છે આયુર્વેદ – સંસ્કૃતિ કિરણ 13:12૫૬૫04. क्रांतिकारी विचार “आत्मचिंतन” – पं.श्रीराम शर्मा आचार्य 3:21
૫૨સમાજનિર્માણની પ્રયોગશાળા પરિવાર – સંસ્કૃતિ કિરણ 6:43૫૬૬05. क्रांतिकारी विचार “आत्मचिंतन” – पं.श्रीराम शर्मा आचार्य 3:21
૫૩ઇસ્માલ ધર્મના અધિષ્ઠાતા મહમ્મદ પયગંબર સાહેબ – સંસ્કૃતિ કિરણ 8:38૫૬૭ईश्वरीय नियमों का पालन करें 1:49
૫૪નવયુગ નિર્માણનો આધાર વિચારક્રાંતિ – સંસ્કૃતિ કિરણ 7:22૫૬૮कर्म, जन्मोतक पीछा करता है 2:00
૫૫મધુરતા જીવનનું નવનીત – સંસ્કૃતિ કિરણ 6:39૫૬૯प्रतिकूलता का सामना बहादुरी से 1:40
૫૬વિશ્વ માનવની સુખશાંતિનો આધાર – સંસ્કૃતિ કિરણ 6:16૫૭૦विपत्तियों से सद्ज्ञान जाग्रत होता हैं 1:42
૫૭ગ્લોબલ વોર્મિંગનું વધતું જોખમ – સંસ્કૃતિ મધુકર 6:51૫૭૧गुरु का दर Guru ka dar 1:44
૫૮સંસ્કૃતિ માનવને ઘડે છે – સંસ્કૃતિ મધુકર 6:49૫૭૨तंदुरुस्तका संबंध मानसिक स्थिति से हैं 1 1:50
૫૯ભારતનું બંધારણ – સંસ્કૃતિ મધુકર 5:38૫૭૩सराहना आलोचना दोनो से फायदा 1:50
૬૦ચિંતન અને ચરિત્ર – સંસ્કૃતિ મધુકર 6:20૫૭૪सेवा का मौका भी परमात्मा की कृपा 1:28
૬૧આસ્થાનું કેન્દ્ર આપણાં તીર્થો – સંસ્કૃતિ મધુકર 5:20૫૭૫स्वनियंत्रित और पराधीनता 1:47
૬૨ભારતીય સંસ્કૃતિ એક દર્શન જેણે વિશ્વમાનવને સાચું જીવન જીવતાં શિખવ્યું – સંસ્કૃતિ કિરણ 6:47૫૭૬हमारी परिस्थिति का निर्माता कौन है? 1:42
૬૩અમર શહીદ ભગતસિંહ – સંસ્કૃતિ સંજ્ઞાન 5:07૫૭૭भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति 1:34
૬૪એક દિવ્ય ઔષધી તુલસી – સંસ્કૃતિ સંજ્ઞાન 4:17૫૭૮हमारा और भगवान का कार्य 1:35
૬૫ધરતીનું સ્વર્ગ કાશ્મીર 4:11૫૭૯व्यक्तित्व सुधार का प्रमाणिक मार्ग 1:41
૬૬સ્વચ્છતા મનુષ્યનું ગૌરવ – સંસ્કૃતિ સંજ્ઞાન 4:47૫૮૦असंतोष से पीछा कैसे छुड़ाएं 1:49
૬૭હિંદુ મુસ્લિમ એકતાના પ્રેણેતા મજહરુલ હક 4:47૫૮૧विचार शक्ति के चमतकार 2:26
૬૮દીર્ઘ અને સ્વસ્થ જીવનનાં ઉપયોગી સૂત્રો – સંસ્કૃતિ પ્રકાશ 10:55૫૮૨संगठन के ऊपर कुछ विचार 4:17
૬૯આચાર્ય શ્રીરામની હિમાલય યાત્રા ગૌમુખ દર્શન સંસ્કૃતિ પ્રકાશ 8:01૫૮૩परिवार निर्माण प्रयोगशाला 5:56
૭૦એક મહાન દેશભક્ત અમર બલિદાની ચંદ્રશેખર આઝાદ -સંસ્કૃતિ પ્રકાશ 8:19૫૮૪समाज निर्माण 5:29
૭૧બધા તીર્થ સ્થાનોનું પોતાનું આગવું મહત્વ- સંસ્કૃતિ પ્રકાશ 8:46૫૮૫गुरु की महेरबानी 3:23
૭૨ભારતીય સંસ્કૃતિની ગરિમા – સંસ્કૃતિ પ્રકાશ 2:31૫૮૬जल्दी किजिए जीवन जा रहा है 1:52
૭૩ભારતીય વિજ્ઞાનની અમર વિભૂતિઓ – સંસ્કૃતિ પ્રકાશ 8:35૫૮૭तीन गुरु, गुरु से शिक्षा प्राप्त की हैं 8:06
૭૪ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશ્વને દેન જાવા, મોરેશિયસ – સંસ્કૃતિ પ્રકાશ 6:35૫૮૮अपने को जानो – पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 2:11
૭૫ગાયત્રી કામધેનુ – સંસ્કૃતિ પ્રકાશ 6:56૫૮૯शक्ति का संचय भी अनिवार्य 2:31
૭૬ઉદાર ચરિતાનાં તુ વસુધૈર્ય કુટુંબકમ્ 7:41૫૯૦ईश्वर उपासना से जुड़ी श्रेष्ठ भावनाएँ 2:28
૭૭સાધના એક પ્રકારનું યુદ્ધ છે – સંસ્કૃતિ પ્રકાશ 12:00૫૯૧आजका सदचिंतन शांति,आनंद,सफलता मंत्र तंत्र से 2:07
૭૮ધર્મની મહત્તા – સંસ્કૃતિ મધુકર 5:46૫૯૨आजका सदचिंतन मैत्री भावना और अखण्ड प्रसन्नता 1:57
૭૯ઘરના વાતાવરણમાં સ્વર્ગનું અવતરણ 11:44૫૯૩आजका सदचिंतन मनुष्य का जीवन,विचारों का प्रतिफल 2:05
૮૦વિચારોની સર્જનાત્મક શક્તિ 9:23૫૯૪खुश रहना है तो जितना है उतने मैं ही संतोष करो 4:23
૮૧રોગશોકનું મૂળભૂત કારણ વિકૃત ચિંતન 8:28૫૯૫सहज साधना, एक प्यार एसाभी ऐसाभी, इंकार 5:26
૮૨26 પ્રતિભા વધારવાના વિજ્ઞાન સંમત પ્રયોગો 12:21૫૯૬दिल करीब होते हैं । श्रीराम शर्मा आचार्य 2:26
૮૩૫૦ ચરીત્ર સૌથી શ્રેષ્ઠ સંપત્તિ 6:10૫૯૭आत्मचिंतन के क्षण – ००१ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, 2:19
૮૪સુખ અને પ્રગતિનો આધાર આદર્શ પરિવાર 12:22૫૯૮आत्मचिंतन के क्षण – ००२ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, 2:42
૮૫સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માટે યુવાનોની તૈયારી 13:11૫૯૯आत्मचिंतन के क्षण – ००३ 2:41
૮૬સફળતાની જનની સંકલ્પશક્તિ 11:46૬૦૦आत्मचिंतन के क्षण – ००४ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, 3:06
૮૭વિરોધ ન કરવો તે પાપનું પરોક્ષ સમર્થન છે 10:24૬૦૧आत्मचिंतन के क्षण – ००५ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, 3:08
૮૮વિદ્યાર્થી જીવનમાં જ પોતાનું લક્ષ્ય નક્કી કરો 13:52૬૦૨आत्मचिंतन के क्षण – ००६ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, 2:43
૮૯યાદ રાખો, આપણે પણ મરવાનું છે 12:31૬૦૩आत्मचिंतन के क्षण – ००७ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 2:55
૯૦મોટા માણસ નહિ, મહામાનવ બનો સંપતિ નહિં 7:26૬૦૪आत्मचिंतन के क्षण – ००८ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 3:38
૯૧ભાવિ મહાભારત આ રીતે લડશે 9:47૬૦૫आत्मचिंतन के क्षण – ००९ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 3:10
૯૨બોલતી દિવાલોનું આંદોલન તીવ્ર બનવો 11:38૬૦૬आत्मचिंतन के क्षण – ०१० । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 2:23
૯૩બધી જ સમસ્યાઓનું સમાધાન 12:55૬૦૭आत्मचिंतन के क्षण – ०११ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 2:31
૯૪પોતાની નબળાઈઓ સામે લડો, મજબૂત બનો 14:45૬૦૮आत्मचिंतन के क्षण – ०१२ – पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 3:33
૯૫ધર્મ શું ? અધર્મ શું ? 10:46૬૦૯आत्मचिंतन के क्षण – ०१४ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, 5:36
૯૬દર્શન તો કરો, પણ આ રીતે 10:57૬૧૦आत्मचिंतन के क्षण – ०१५ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, 5:26
૯૭આધ્યાત્મ શું હતું 10:36૬૧૧आत्मचिंतन के क्षण – ०१६ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, 6:17
૯૮ચરીત્ર સૌથી શ્રેષ્ઠ સંપત્તિ 6:10૬૧૨आत्मचिंतन के क्षण – ०१७ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 4:32
૯૯ઔષધિ વિના કાયકલ્પ 11:56૬૧૩आत्मचिंतन के क्षण – ०१३ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, 5:41
૧૦૦વૃદ્ધાવસ્થાનો સામનો કરો 9:27૬૧૪आत्मचिंतन के क्षण – ०१८ 4:46
૧૦૧જીવનનો ઉત્તરાર્ધ લોકસેવામાં લગાવો 10:11૬૧૫आत्मचिंतन के क्षण ०१९ । पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 4:58
૧૦૨દામ્પત્યજીવનને સફળ બનાવનાર ૧૬ સુત્રો 4:07૬૧૬आत्मचिंतन के क्षण – ०२० 4:21
૧૦૩વ્યસનના પિશાચથી બચો – Vyasanna Pishach thi Bacho 11:18૬૧૭आत्मचिंतन के क्षण – ०२१ 4:24
૧૦૪વાંચો અને જીવનમાં ઉતારો – Vanchi ane Jivan ma Utaro 12:18૬૧૮आत्मचिंतन के क्षण – ०२२ 4:39
૧૦૫ઉન્નતિના ત્રણ ગુણ ચાર ચરણ – Unnatina Tran Gun Char Charan 12:50૬૧૯आत्मचिंतन के क्षण – ०२३ 4:09
૧૦૬સદગુણ વધારો, શિષ્ટાચાર અપનાવો – Sadgun Vadharo, Shishtachar Apnavo 13:21૬૨૦आत्मचिंतन के क्षण – ०२४ 4:35
૧૦૭વિપત્તીઓ થી ડરો નહિ, સામનો કરો 12:30૬૨૧आत्मचिंतन के क्षण – ०२५ 4:35
૧૦૮વિચાર પરિવર્તનથી વ્યક્તિનિર્માણ Vichar Parivartan Vyakti Nirman 12:45૬૨૨आत्मचिंतन के क्षण – ०२६ 5:56
૧૦૯સ્વસ્થ રહો, મજબતૂ બનો – Svasth Raho, Majbut Bano 12:17૬૨૩आत्मचिंतन के क्षण – ०२६ 5:56
૧૧૦નિરાશાને પાસે ના ફરકવા દો- Nirashane Pase Na Farkva do 10:07૬૨૪आत्मचिंतन के क्षण – ०२७ 5:30
૧૧૧કુટુંબને સુસંસ્કારી કેવી રીતે બનાવવુ 10:43૬૨૫आत्मचिंतन के क्षण – ०२८ 5:23
૧૧૨સફળ જીવનનું કેન્દ્રબિંદુ ઉત્કૃષ્ટ ચિંતન 11:51૬૨૬आत्मचिंतन के क्षण – ०२७ 5:30
૧૧૩આળસ છોડો, પરિશર્મી બનો – Aalas chodo, Parishrmi Bano 11:39૬૨૭आत्मचिंतन के क्षण – ०२९ 6:18
૧૧૪મંદિર જન જાગરણનું કેન્દ્ર બને 12:45૬૨૮आत्मचिंतन के क्षण – ०२९ 6:18
૧૧૫સમયનો સદુપયોગ – samay no sadu payog 10:18૬૨૯आत्मचिंतन के क्षण – ०३० 5:35
૧૧૬માનવજીવન ઍક અમૂલ્ય ભેટ 7:55૬૩૦आत्मचिंतन के क्षण – ०३१ 5:02
૧૧૭સફળ દામ્પત્ય જીવનના મૌલિક સિદ્ધાંતો 9:24૬૩૧आत्मचिंतन के क्षण – ०३२ 5:05
૧૧૮સકારાત્મક ચિંતનનું સારું પરિણામ 10:51૬૩૨आत्मचिंतन के क्षण – ०३३ 4:22
૧૧૯માનવને મહામાનવ બનાવનારી સ્વસંકેત સાધના 11:53૬૩૩आत्मचिंतन के क्षण – ०३४ 4:07
૧૨૦અહિંસક વિરોધ એક સફળ અસત્ર્ 10:46૬૩૪आत्मचिंतन के क्षण – ०३५ 4:44
૧૨૧દેશની ઉન્નતિ અને સુરક્ષા માટે આધ્યાત્મિક પ્રયોગ 8:47૬૩૫आत्मचिंतन के क्षण – ०३५ 4:44
૧૨૨માલિકો જાગો પ્રજાતંત્રને બચાવો 11:49૬૩૬आत्मचिंतन के क्षण – ०३६ 4:28
૧૨૩લોકતંત્રને સ્વાર્થી બનતું અટકાવો 10:18૬૩૭आत्मचिंतन के क्षण – ०३७ 3:11
૧૨૪સોહમ સાધના 9:51૬૩૮आत्मचिंतन के क्षण – ०३८ 4:02
૧૨૫સ્વાધ્યાય જીવનની અનિવાર્ય જરૂરિયાત 12:06૬૩૯आत्मचिंतन के क्षण – ०३९ 3:26
૧૨૬યુગ પરિવર્તન નો આધાર વિચારક્રાંતિ 14:49૬૪૦आत्मचिंतन के क्षण – ०४० 4:05
૧૨૭ધર્મ અને સંપ્રદાય અલગ અલગ છે 14:40૬૪૧आत्मचिंतन के क्षण – ०४१ 3:58
૧૨૮રાષ્ટ્રીય પ્રગતિનો મુખ્ય આધાર નાગરિકતા 9:36૬૪૨आत्मचिंतन के क्षण – ०४३ 2:35
૧૨૯આ અનિચ્છનીય મૂઢ માન્યતાઓને ઉખાડીને ફેંકી દો 15:51૬૪૩आत्मचिंतन के क्षण – ०४५ 4:58
૧૩૦દારૂથી પોતે દૂર રહીએ, બીજાને પણ દૂર રાખીએ 10:08૬૪૪आत्मचिंतन के क्षण – ०४६ 4:36
૧૩૧ભાવનાશીલ સમાજ સેવકોને આમંત્રણ 11:54૬૪૫आत्मचिंतन के क्षण – ०४७ 4:22
૧૩૨ગાયની ઉત્પત્તિ અને તેનો મહિમા 12:27૬૪૬आत्मचिंतन के क्षण – ०४८ 4:29
૧૩૩જ્ઞાન સર્વશ્રેષ્ઠ વિભૂતિ 10:49૬૪૭आत्मचिंतन के क्षण – ०४९ 3:26
૧૩૪જ્ઞાનનો અલખ જગાવો 11:31૬૪૮आत्मचिंतन के क्षण – ०५० 2:55
૧૩૫જ્ઞાનનો પ્રકાશ ઘેરઘેર પહોંચાડવામાં આવે 10:24૬૪૯आत्मचिंतन के क्षण – ०५१ 3:23
૧૩૬જ્ઞાનયજ્ઞ આ યુગનો સૌથી મહાન પરોપકાર 14:13૬૫૦आत्मचिंतन के क्षण – ०५२ 2:47
૧૩૭વિચારશીલોએ જ જવાબદારી સાંભળવી પડશે 13:28૬૫૧आत्मचिंतन के क्षण – ०४२ 5:42
૧૩૮સમયનો પોકાર જ્ઞાન યજ્ઞ 8:13૬૫૨હ્રદયથી પ્રાર્થના કરીએ. પ્રજ્ઞાપુત્રી રશ્મિકાબેન પટેલ 5:15
૧૩૯દીર્ઘ અને સ્વસ્થ જીવનનાં ઉપયોગી સૂત્રો 10:55૬૫૩હેં માં, તારા બાલુડાને હેતથી સંભાળી લે 6:49
૧૪૦એકવીસમી સદીનું ભારત 1:48૬૫૪आज परम पूजय गुरूदेव का जन्म दिन है । 3:46
૧૪૧આ યુગની આચારસંહિતા – અમારો યુગ નિર્માણ સત્સંકલ્પ 4:15૬૫૫ભક્તિ એ જ સર્વ શ્રેષ્ઠ સાચું ધન કહેવાય છે 7:43
૧૪૨વ્યસન મુક્તિની અપીલ 1:16૬૫૬જીવતા આવડે તો ચારે બાજું લીલા લહેર છે ? 7:20
૧૪૩શરીરનું જ નહિ, આત્માનું ૫ણ ધ્યાન રાખો 2:25૬૫૭પ્રજ્ઞા શક્તિની જાગૃતિ – પ્રજ્ઞાપુત્રી રશ્મિકાબેન પટેલ 7:41
૧૪૪ગુરુદેવનો અંતિમ સંદેશ – Gurudev Antim Sandesh with text 4:51૬૫૮લિક્ચર બુક – જીવન કેવી રીતે જીવવાનું છે 6:16
૧૪૫માતાજીનો અંતિમ સંદેશ – Mataji no Antim Sandesh with text 3:15૬૫૯કુદરતના ખોળે રમવું છે, તો ગામડાંમાં જઈએ 7:01
૧૪૬ધર્મ એક મહાસાગર – Dharma Ek Mahasagar 2:47૬૬૦જીવનને બદલી દે એવા શ્રેષ્ઠ વિચારધારા – પ્રજ્ઞા_પુરાણ 9:05
૧૪૭યુગ ઋષિની ભાવસવેદના – Yug Rushi ni Bhav Sanvedna 5:06૬૬૧પરમાત્મા એ આપેલી વિષેશ અજાયબી શું છે 6:12
૧૪૮पूज्य गुरुजी कहते है । मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ।. 1:01૬૬૨સમર્પણ જાગે ત્યારે સાચો ધર્મ સચવાય છે. 10:55
૧૪૯યુગ નિર્માણ સત્સંકલ્પ – યુગ નિર્માણ યોજના 2:44૬૬૩લોકકલ્યાણ કરો, વરદાનને પાત્ર બનો 9:26
૧૫૦ગુરૂદેવનો પ્રેરણા પ્રસાદ… 2:17૬૬૪આત્મસંતોષ એ સૌથી મોટું અનુદાન 12:07
૧૫૧ગાયત્રી જ્ઞાન યજ્ઞ પ્રેરણા પ્રસાદ-૦૧ 9:25૬૬૫01 ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા 2:08
૧૫૨ગાયત્રી જ્ઞાન યજ્ઞ પ્રેરણા પ્રસાદ – ૦૨ 22:55૬૬૬02 ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા 9:13
૧૫૩ચેતનાની ક્ષણે જ્ઞાન પ્રસાદ 05 2:10૬૬૭ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 01 50:01:00
૧૫૪ગુરુદેવનો વિશેષ સંદેશ 9:56૬૬૮ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 02 50:02:00
૧૫૫ચેતનાની ક્ષણે જ્ઞાન પ્રસાદ ૦૬ 2:23૬૬૯ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 03 24:07:00
૧૫૬ગાયત્રી જ્ઞાન યજ્ઞ પ્રેરણા પ્રસાદ 03 3:11૬૭૦ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 04 1:00:16
૧૫૭જીવનમાં આ રીતે પ્રગતિ કરો 5:45૬૭૧ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 05 1:00:33
૧૫૮યુગૠષિના ચિંતનને જન જન સુધી પહોચાડીએ 3:20૬૭૨ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 06 1:25:33
૧૫૯ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે !! 2:06૬૭૩ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 07 1:19:01
૧૬૦બ્રહ્મની સર્વ વ્યાપકતા 2:05૬૭૪ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 08 1:01:24
૧૬૧દેવોને પણ દુર્લભ એવું માનવજીવન 12:38૬૭૫ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 09 47:25:00
૧૬૨ગૌમૂત્રથી ઔષધીયો બનાવીએ 16:54૬૭૬ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 10 1:07:28
૧૬૩૦૧ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:44૬૭૭ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 11 58:03:00
૧૬૪૦૨ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:52૬૭૮ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 12 47:03:00
૧૬૫૦૩ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:52૬૭૯ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 13 57:06:00
૧૬૬૦૪ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 5:05૬૮૦ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 14 53:46:00
૧૬૭૦૫ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:52૬૮૧ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 15 36:04:00
૧૬૮૦૬ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:22૬૮૨ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 16 45:57:00
૧૬૯૦૭ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:27૬૮૩ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 17 1:02:01
૧૭૦૦૮ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:33૬૮૪ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – કરસાળા પરિવાર – રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા Part – 18 25:35:00
૧૭૧૦૯ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:48૬૮૫નવયુગની ગીતાવાણી પ્રજ્ઞા પુરાણ પૂજન – Navyug ni geetavani Pragna Puran Poojan 9:13
૧૭૨૧૦ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 5:02૬૮૬પોથી પુજન વિધિ… પ્રજ્ઞા પુરાણા કથા .. Pothi Pujan Pragna Puran Katha 6:30
૧૭૩૧૧ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 5:04૬૮૭પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -01 – Payalben Patel 21:44
૧૭૪૧૨ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:33૬૮૮પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -02 – Payalben Patel 21:31
૧૭૫૧૩ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:58૬૮૯પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -03 – Payalben Patel 21:29
૧૭૬૧૪ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:33૬૯૦પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -04 – Payalben Patel 2:58
૧૭૭૧૫ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:47૬૯૧પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -05 – Payalben Patel 6:22
૧૭૮૧૬ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:29૬૯૨પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -06 – Payalben Patel 9:04
૧૭૯૧૭ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:49૬૯૩પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -07 – Payalben Patel 16:20
૧૮૦૧૮ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:49૬૯૪પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -08 – Payalben Patel 11:16
૧૮૧૧૯ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:29૬૯૫પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -09 – Payalben Patel 16:57
૧૮૨૨૦ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:58૬૯૬પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -10 – Payalben Patel 14:54
૧૮૩૨૧ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 5:11૬૯૭પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -11 – Payalben Patel 6:53
૧૮૪૨૨- વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:44૬૯૮પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -12 – Payalben Patel 29:49:00
૧૮૫૨૩ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:17૬૯૯પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા, Pragna Puran Katha -13 – Payalben Patel 6:15
૧૮૬૨૪ વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 5:00૭૦૦સદ્ બુદ્ધિ સ્થાપના : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 3:53
૧૮૭૨૫ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:51૭૦૧પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૦૧ : પાયલબેન પટેલ, 7:01
૧૮૮૨૬ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:58૭૦૨પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૦૨ : પાયલબેન પટેલ, 24:29:00
૧૮૯૨૭ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:47૭૦૩પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૦૩ : પાયલબેન પટેલ, 7:41
૧૯૦૨૮ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:59૭૦૪પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૦૪ : પાયલબેન પટેલ, 6:39
૧૯૧૨૯ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:44૭૦૫પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૦૫ : પાયલબેન પટેલ, 4:37
૧૯૨૩૦ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 5:07૭૦૬પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૦૬ : પાયલબેન પટેલ, 4:25
૧૯૩૩૧ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:44૭૦૭પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૦૭ : પાયલબેન પટેલ 9:27
૧૯૪૩૨ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 5:00૭૦૮પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૦૮ પાયલબેન પટેલ 5:14
૧૯૫૩૩ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:44૭૦૯પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૧૦ પાયલબેન પટેલ 6:06
૧૯૬૩૪ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 5:35૭૧૦પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૧૧ પાયલબેન પટેલ 5:34
૧૯૭૩५ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:17૭૧૧પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૧૨ પાયલબેન પટેલ 2:09
૧૯૮૩૬ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:25૭૧૨પ્રેરણા દાયક પ્રવચન -૧૩ પાયલબેન પટેલ 7:59
૧૯૯૩૭ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ-૧ : બ્રાહ્મણત્વ 4:29૭૧૩નવયુગની ગીતાવાણી પ્રજ્ઞા પુરાણ – Navyug ni Geeta Vani Pragna Puran – 01 8:16
૨૦૦બ્રાહ્મણત્વ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ-01 Vedo no Divya Sandesh 6:02૭૧૪નવયુગની ગીતાવાણી પ્રજ્ઞા પુરાણ -Navyug ni Geeta Vani Pragna Puran 02 7:31
૨૦૧૦૧ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:25૭૧૫નવયુગની ગીતાવાણી પ્રજ્ઞા પુરાણ – Navyug ni Geeta Vani Pragna Puran – 03 9:09
૨૦૨૦૨ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:54૭૧૬નવયુગની ગીતાવાણી પ્રજ્ઞા પુરાણ – Navyug ni Geeta Vani Pragna Puran – 04 8:44
૨૦૩૦૩ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:52૭૧૭નવયુગની ગીતાવાણી પ્રજ્ઞા પુરાણ – Navyug ni Geeta Vani Pragna Puran – 05 9:44
૨૦૪૦૪ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:36૭૧૮નવયુગની ગીતાવાણી પ્રજ્ઞા પુરાણ – Navyug ni Geeta Vani Pragna Puran – 06 5:10
૨૦૫૦૫ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 6:17૭૧૯નવયુગની ગીતાવાણી પ્રજ્ઞા પુરાણ – Navyug ni Geeta Vani Pragna Puran – 07 9:41
૨૦૬૦૬ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:30૭૨૦નવયુગની ગીતાવાણી પ્રજ્ઞા પુરાણ – Navyug ni Geeta Vani Pragna Puran – 08 9:04
૨૦૭૦૭ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 6:03૭૨૧નવયુગની ગીતાવાણી પ્રજ્ઞા પુરાણ – Navyug ni Geeta Vani Pragna Puran – 09 4:46
૨૦૮૦૮ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:39૭૨૨ભારતિય સંસ્કૃતિમાં નારીની ભુમિકા 14:09
૨૦૯૦૯ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:34૭૨૩પરિવર્તનનો આધાર નારી 9:50
૨૧૦૧૦ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:19૭૨૪ઉગતા સુર્યનું ધ્યાન ધરીએ : Ugata Surya Dhyan 4:18
૨૧૧૧૧ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:20૭૨૫દીકરીઓની ગુણગાથા 37:22:00
૨૧૨૧૨ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:13૭૨૬સતિસાવિત્રી ભારત વર્ષ ની નારી શક્તિ 11:02
૨૧૩૧૩- વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:01૭૨૭ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સંસ્કારનું ઘડતર કરીએ 6:23
૨૧૪૧૪ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:23૭૨૮સંસ્કારની માતૃશક્તિ આગળ આવે 6:52
૨૧૫૧૫ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 4:51૭૨૯જ્ઞાન કર્મ ભક્તિ નો મહિમા .. પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા … Gyan Karma Bhakti no Mahima Pragna Puran Katha 22:23
૨૧૬૧૬ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 4:38૭૩૦શ્રીમદ્દ પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા શોભાયાત્ર – ધોરાજી Shoba Yatra Pragna Puran Katha-Dhoraji 6:43
૨૧૭૧૭ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 4:54૭૩૧શ્રીમદ્દ પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા વક્તા શ્રીમતી ગીતાબેન કે. જોષી – જેતપુર Pragna Puran Katha Dhoraji 5:18
૨૧૮૧૮ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 4:44૭૩૨પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા- ૦૧ વક્તા શ્રીમતી ગીતાબેન કે. જોષી – જેતપુર 16:58
૨૧૯૧૯ – વેદોનો દિવ્ય સંદેશ, ખંડ- ૨ : આત્મબળ 5:20૭૩૩પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા- ૦૨ વક્તા શ્રીમતી ગીતાબેન કે. જોષી – જેતપુર 20:43
૨૨૦ગાયત્રી ચાલીસા પાઠનો મહિમા- श्री गायत्री चालीसा Gayatri Chalisa Mahima with Text Reading 10:04૭૩૪પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા- ૦૩ વક્તા શ્રીમતી ગીતાબેન કે. જોષી – જેતપુર 23:53
૨૨૧श्री गायत्री चालीसा Gayatri Chalisa with text 6:07૭૩૫પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા- ૦૪ વક્તા શ્રીમતી ગીતાબેન કે. જોષી – જેતપુર 19:39
૨૨૨श्री गायत्री चालीसा Gayatri Chalisa ગાયત્રી ચાલીસા – દીપ્તિબેન રાવરાણી 9:50૭૩૬પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા- ૦૫ વક્તા શ્રીમતી ગીતાબેન કે. જોષી – જેતપુર 15:22
૨૨૩श्री गायत्री चालीसा Gayatri Chalisa with Text & Music 7:51૭૩૭પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા- ૦૬ વક્તા શ્રીમતી ગીતાબેન કે. જોષી – જેતપુર 19:30
૨૨૪Gyan Kranti ni Mashal Holvashe Nahi : જ્ઞાનક્રાંતિની મશાલ હોલવાશે નહિ. 5:13૭૩૮પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા- ૦૭ વક્તા શ્રીમતી ગીતાબેન કે. જોષી – જેતપુર 15:04
૨૨૫જે આસ્થાની સચ્ચાઈની સાબિતી આપી શકે 4:00૭૩૯પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા- ૦૮ વક્તા શ્રીમતી ગીતાબેન કે. જોષી – જેતપુર 19:53
૨૨૬વિચારક્રાંતિ અભિયાન એટલે શું , શા માટે ? 6:53૭૪૦પ્રજ્ઞા પુરાણ કથા- ૦૯ વક્તા શ્રીમતી ગીતાબેન કે. જોષી – જેતપુર 8:24
૨૨૭સંખ્યા નહિ, સમર્થતા જોઈએ 4:02૭૪૧સત્યનારાયણ કથા પૂજન વિધિ 19:05
૨૨૮યુગશિલ્પીઓ નિષ્ઠાપૂર્વક સર્જન સાધનામાં જોડાય 4:06૭૪૨સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા ભાગ – ૧ 23:29
૨૨૯નિરાશામાંથી કઈ રીતે ઉગાર્યો 7:02૭૪૩સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા ભાગ – ર 15:24
૨૩૦સદ્ગુરુએ લોભ મોહથી કેવી રીતે બચાવ્યો 21:55૭૪૪સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા ભાગ – ૩ 38:12:00
૨૩૧શું ખરેખર યુગ પરિવર્તન થશે_ 6:26૭૪૫સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા ભાગ – ૪ 29:38:00
૨૩૨શપથ ગુરુવરનો, સંકલ્પ આપણો 7:41૭૪૬શ્રીમદ્ ગુરુગીતા કથામૃતમ્ – ૧ શ્રી ગાયત્રી શક્તિ પીઠ, જેતપુર 4:35
૨૩૩લોકસેવકે સાંસારિક અવરોધોથી કઈ રીતે બચવું 3:44૭૪૭શ્રીમદ્ ગુરુગીતા કથામૃતમ્ – ૨ , શ્રી ગાયત્રી શક્તિ પીઠ, જેતપુર 8:24
૨૩૪ગુરુદેવને પ્રાણ પ્રિય બનો 4:22૭૪૮શ્રીમદ્ ગુરુગીતા કથામૃતમ્ – ૩ શ્રી ગાયત્રી શક્તિ પીઠ, જેતપુર 8:41
૨૩૫સ્વતંત્રતા પછી આગળનો મોરચો કયાં મંડાશે 4:17૭૪૯તમે કેટલા મહાન છો. : રશ્મિકાબેન પટેલ ડભોઇ 4:46
૨૩૬ગુરુદિક્ષાની સાથે શ્રદ્ધા સમર્પણ જરૂરી 4:23૭૫૦ગાયત્રી સપ્તકુંડી મહાયજ્ઞ ( યજ્ઞ વિધી ) પાર્ટ – ર : ગાયત્રી પરિવાર, જેતપુર 56:11:00
૨૩૭રાષ્ટ્રદેવનાં ચરણોમાં પ્રાણવાન યુવાનો સમર્પણ કરે 4:35૭૫૧ગાયત્રી સપ્તકુંડી મહાયજ્ઞ ( દેવ પુજન ) પાર્ટ – ૧ : ગાયત્રી પરિવાર, જેતપુર 40:09:00
૨૩૮ભાવના શરીર જ સાચું શરીર 4:40૭૫૨૨,૪૦,૦૦૦ ઘરોમાં ગૃહે ગૃહે ગાયત્રી યજ્ઞ ,ગુંજશે ગાયત્રી મંત્ર તા.૨-૬-૨૦૧૦ રવિવાર 4:11
૨૩૯શરીરને નહીં, વિચારોને પ્રેમ કરો 4:21૭૫૩૧૦૦૮ દીપમાળા ગાયત્રી શક્તિપીઠ – જેતપુર 8:03
૨૪૦હીરા મોતીની શોધ .. 4:33૭૫૪૨૪ કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ, ૮/૯ જાન્યુ.૨૦૧૯ ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર દ્વારા જાહેર આમંત્રણ….. 7:10
૨૪૧આ દૈવીશક્તિથી ચાલતું અભિયાન 3:29૭૫૫51 કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ – ગીંગણી 40:01:00
૨૪૨માનવમાં દેવત્વ જાગશે-ધરતી પર સ્વર્ગનું અવતરણ થશે 24:49:00૭૫૬જૂનાગઢ સિંચાઈ વિભાગના વયનિવૃત કર્મચારીનો વિદાય સમારોહ 30:50:00
૨૪૩સજ્જનોનું જ સંગઠન બનાવો 4:10૭૫૭સિંચાઈ પે.વિ. જુનાગઢ વયનિવૃત કર્મચારીનો વિદાય સમારોહ, 20:00
૨૪૪સર્જનની સાથે સંઘર્ષ પણ 4:34૭૫૮વયનિવૃત્તિ વિદાય સમારોહ જુનાગઢ સિંચાઈ વિભાગ 19:01
૨૪૫વારસદાર બનવાનું ખુલ્લું આમંત્રણ 2:33૭૫૯પ્રાસંગિક ઉદબોધન આર આર ગોસ્વામી 2:08
૨૪૬લોભમોહ તથા અહંકારની બેદીઓને તોડો 5:10૭૬૦પ્રાસંગિક ઉદબોધન માન પિત્રોડા સાહેબ તથા વિરડીયા સાહેબ 5:04
૨૪૭આસુરી શક્તિઓનો સામનો પણ કરવો પડશે 6:01૭૬૧પ્રાસંગિક ઉદબોધન કમલેશભાઇ ટોલિયા 7:24
૨૪૮ગુરુદેવની થાપણ – શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 3:55૭૬૨પ્રાસંગિક ઉદબોધન હાર્દિક ડેડાણીયા તથા પ્રવિણભાઇ 5:48
૨૪૯મહાકાળની માંગ 3:02૭૬૩વિદાય સન્માન કાર્યક્રમ 37:20:00
૨૫૦આસુરી શક્તિઓ પણ તેમનું કામ કરી રહી છે 4:46૭૬૪પ્રાસંગિક ઉદબોધન પાર્થભાઈ 2:43
૨૫૧સિદ્ધાંતો પ્રત્યે શ્રદ્ધા તથા નિષ્ઠા હોવી જોઈએ 4:00૭૬૫સ્ટાફ મિત્રો દ્વારા અપાયેલ હૃદયના ભાવ અંગેના પ્રતિભાવ 20:02
૨૫૨લોકસેવકો દોષારોપણથી દૂર રહે 2:37૭૬૬દિનેશભાઈ ડેડાણિયા, વયનિવૃતિ, તા ૩૧ ૭ ૨૦૧૯ આમંત્રિત મહેમાનનોનું સ્વાગત 12:06
૨૫૩સૌથી મોટું બળ-મનોબળ 4:13૭૬૭દીપ પ્રાગટ્ય અને પ્રાર્થના 4:42
૨૫૪ભારત મહાભારત બનશે ? 4:31૭૬૮પ્રાસંગિક ઉદબોધન શૈલેષભાઈ વ્યાસ 2:24
૨૫૫ગાયત્રી મહામંત્ર આહૂતિ વિશ્વ કલ્યાણ અર્થે 4:10૭૬૯પ્રાસંગિક ઉદબોધન કે એ પરમાર સાહેબ 10:16
૨૫૬ગુરુદેવની પ્રેરણા – ૦૧ 0:28૭૭૦પ્રાસંગિક ઉદબોધન માન ચોવટીયા સાહેબ 5:13
૨૫૭ગુરુદેવની અમૃતવાણી – Gurudev ni Amrutvani 18:36૭૭૧પ્રાસંગિક ઉદબોધન આર સી નાંઢા સાહેબ 3:04
૨૫૮યુગઋષિનો વિશેષ સંદેશ : Yug Rushi No Vishesh Sandesh 6:24૭૭૨ચાલો, ગાય માતા સાથે ગામડાંની મોજ માણીએ , Let’s enjoy the villages with the cow mother 14:15
૨૫૯જયઘોસ – યુગ નિર્માણ યોજના સફળ હો સફળ હો 2:26૭૭૩ગણેશ ઉત્સવની કમાલ – Ganesh Utsav ni Kamal 0:58
૨૬૦ગિરનાર પરિક્રમા-૨૦૧૮ રૂપરેખા રેકર્ડ બ્રેક માનવમેદની . 4:45૭૭૪स्वर्गीय श्री गौरीशंकरजी शर्मा को श्रद्धांजलि 6:31
૨૬૧ગિરનાર પરિક્રમા પદ યાત્રાની પગદંડી એ – પ્રસાદ 15:03૭૭૫દીપાવલી મનના અંધકારને દૂર કરવાનું પર્વ 6:12
૨૬૨વિચારક્રાંતિ જ એકમાત્ર ઉપચાર 5:17૭૭૬નારી જાગરણ પ્રેરણા દાયક પ્રવચન 18:41
૨૬૩ધર્મ – અધ્યાત્મનું માળખું – ઉદ્દેશ્ય 3:16૭૭૭નવનિર્મિત ” પ્રખર પ્રજ્ઞા ” અને ” સજલ શ્રદ્ધા ” Prakhar Pragya & Sajal Sharddha 27:16:00
૨૬૪દરેક કાર્ય ઉચ્ચ દૃષ્ટિકોણથી 4:44૭૭૮નવનિર્મિત ” પ્રખર પ્રજ્ઞા ” અને ” સજલ શ્રદ્ધા ” પુજનવિધી… 15:25
૨૬૫વિચારશૈલી બદલો – શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 6:52૭૭૯મકર સંક્રાતિ નિમિત્તે પ્રેરણાપ્રદ પ્રસંગ : શાંતિ પ્રાર્થના 3:53
૨૬૬નૈતિક મૂલ્યો નિમ્ન છે 3:51૭૮૦ગૌ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા : મકર સંક્રાતિ નિમિત્તે પ્રેરણાપ્રદ પ્રસંગ 10:46
૨૬૭જ્ઞાન યજ્ઞ માટે પુસ્તકાલય 6:07૭૮૧Bhagvan ko khilao 0:51
૨૬૮સમજદારીનું શિક્ષણ 6:34૭૮૨મહામૃત્યુ જય મંત્ર – Maha Mrutyu jay mantra 1:19
૨૬૯આત્મોન્નતીનો સુનિશ્ચિત માર્ગ 5:53૭૮૩वसंत पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 5:11
૨૭૦ગુપ્ત શક્તિના ભંડારની ચાવી 6:05૭૮૪बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई – 22 जनवरी 2018 !! 5:01
૨૭૧ગાયત્રી દ્વારા સંપૂર્ણ દુખોનું નિવારણ 22:56૭૮૫ડૉ. તેજસ ગજ્જરને હાર્દિક શુભેચ્છા : ગાયત્રી પરિવાર જેતપુર 3:02
૨૭૨સાક્ષી ભાવ જાગે તો સત્યનો સાક્ષાત્કાર થાય 9:31૭૮૬ગાયત્રી શક્તિ પીઠ, જેતપુર દ્વારા ભવ્ય ને દિવ્ય આધ્યાત્મિક યોગ શિબિર નું આયોજન 3:13
૨૭૩ભારતીય સંસ્કૃતિના યજ્ઞ પિતા, ગાયત્રી માતા ભાગ ૧ 30:00:00૭૮૭યોગ પ્રશિક્ષણ શિબિરનો શુભારંભ 14:55
૨૭૪ક્રાંતિદૂતએ મહાપુરુષ કહેવાય !! 2:38૭૮૮યોગ પ્રશિક્ષણ શિબિરનો ભાગ-૧ 49:29:00
૨૭૫રક્ષા બંધન પર્વ પર કાર્યકર્તાઓની રિતીનીતિનો સંદેશ 32:34:00૭૮૯આરતી : ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર 9:24
૨૭૬વિચારોની સર્જનાત્મક શક્તિ 11:13૭૯૦આદ્યશક્તિની આરતી ગાયત્રી શક્તિપીઠ, કોટડીયા વાડી,યુવક મંડળ, જેતપુર 9:35
૨૭૭જીવન અમૂલ્ય છે, ખુશીથી જીવો 10:07૭૯૧અશ્વમેઘ રજત જયંતિ અંતર્ગત સુસ્વાગતમ ભાગ-૧ 17:57
૨૭૮આત્માની જરૂરિયાત સદ્જ્ઞાન 3:15૭૯૨અશ્વમેઘ રજત જયંતિ અંતર્ગત સુસ્વાગતમ ભાગ-૨ 33:35:00
૨૭૯માણસને મહામાનવ બનાવવાનો અભિનય પ્રયોગ 9:41૭૯૩સ્નેહ મિલન સમારંભ અશ્વમેઘ રજત જયંતિ મહોત્સવ, બરોડા 4:52
૨૮૦મનુષ્ય ધરતી પરનો ઉદ્દેશ્ય – માણસાઈ 3:00૭૯૪અશ્વમેઘ રજત જયંતિ મહોત્સવમાં ઉત્સાહવર્ધક ઉલ્લેખનિય કાર્ય રૂપરેખા 10:22
૨૮૧આનંદ – જીવનની સાચી સંપત્તિ છે 3:45૭૯૫अश्वमेध रजत जयंती महोत्सव आदरणीय श्री कालीचरण शर्माने मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिए। 40:43:00
૨૮૨અભિમાન ન હોય તો છે સાચી સેવા 8:33૭૯૬आदरणीयश्री वीरेश्वर उपाध्याय जी मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिए। 51:41:00
૨૮૩સ્વામી વિવેકાનંદનો ઉપદેશ 9:45૭૯૭अश्वमेध रजत जयंती महोत्सव आदरणीय श्री बृज मोहन गौजीने मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिए। 37:24:00
૨૮૪ગુરુદેવની અમૃતવાણી : જીવન દેવતાને આવો જરાક સજાવીએ -01 21:02૭૯૮જાહેર આમંત્રણ …અશ્વમેઘ રજત જયંતિ મહોત્સવ વડોદરા તા.૩૦, ૩૧ ડિસેમ્બર-૧૮, તા. ૧ થી ૩ જાન્યુ.૨૦૧૯ 6:15
૨૮૫અધ્યાત્મનું સાચું સ્વરૂપ- ગુરુદેવ ની અમૃતવાણી 17:25૭૯૯અશ્વમેઘ રજત જયંતિ મહોત્સવ વડોદરા એક ઝલક નિહારો તા.૩૦, ૩૧ ડિસેમ્બર-૧૮, તા. ૧ થી ૩ જાન્યુઆરી – ૨૦૧૯ 8:03
૨૮૬ગાયત્રી મહામંત્ર તથા જીવન પ્રબંધન 7:15૮૦૦વ્યસન મુક્તિ પ્રદર્શની અશ્વમેઘ રજત જયંતિ મહોત્સવ વડોદરા તા.૩૦, ૩૧ ડિસેમ્બર-૧ થી 3 જાન્યુ.૨૦૧૯ 5:33
૨૮૭ગુરુદેવની અમૃતવાણી : જીવન દેવતાને આવો જરાક સજાવીએ -02 24:53:00૮૦૧ગુરુ પૂર્ણિમા પર્વ – ૨૦૧૮ 9:03
૨૮૮ગુરુદેવની અમૃતવાણી : જીવન દેવતાને આવો જરાક સજાવીએ -03 24:53:00૮૦૨૨૧મી સદીનો યુવાન નાટીકા : ગાયત્રી પરિવાર રાજકોટ 27:18:00
૨૮૯સ્વામી વિવેકાનંદનો યુવાનોને સંદેશ 6:31૮૦૩મોબાઈલ યુગનો માનવી નાટીકા ગાયત્રી પરિવાર, રાજકોટ 38:00:00
૨૯૦સૃષ્ટિની સર્જનાત્મક શક્તિ પ્રેમ છે 9:51૮૦૪સત્કાર્યોનો અભિનંદન સમારોહ Sat Karyo Abhinandan Samaroh 11:16
૨૯૧અધ્યાત્મનું સાચું સ્વરૂપ ગુરુદેવની અમૃતવાણી YSG 8-2018 23:47૮૦૫બાલ સંસ્કાર કેન્દ્ર દ્વારા અભિનય ગીત એ વક્ત ન ઠહેરેગા 9:02
૨૯૨સર્વાંગી સફળતાનો રાજમાર્ગ YSG 1-2019 9:50૮૦૬ગુરુ ભક્તિના રંગમાં રંગાઈ જાયએ 8:16
૨૯૩અનુભૂતીથી પ્રગટે એ જ છે જ્ઞાન YSG-7-2017 6:31૮૦૭ગુરુપૂર્ણિમા એટલે ગુરુ સાથે શિષ્યની ભાગીદારીનું પર્વ 27:10:00
૨૯૪ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ સદા સદાનો હોય છે 12:41૮૦૮ગુરુપૂર્ણિમા પર્વ ઉજવણી ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર 23:42
૨૯૫દત્તાત્રેયના ચોવીસ ગુરુઓની કથાનું વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણન 18:33૮૦૯ગુરુ પૂર્ણિમા- જ્ઞાનના પ્રકાશનું પર્વ -૨૦૧૯ 11:03
૨૯૬વૃદ્ધાવસ્થા સુખમય બનાવો YSG 7-2017 5:36૮૧૦ગુરુપૂર્ણિમા નિમિત્તે વિશેષ સંદેશ – ગાયત્રી શક્તિ પીઠ, જેતપુર 3:29
૨૯૭બાળકોને આત્મા નિર્ભય પણ બનવા 9:32૮૧૧અશ્વમેઘ રજત જયંતિ મહોત્સવ-૨૦૨૦ વિશેષ સંદેશ 4:03
૨૯૮પરિવર્તનને સ્વીકારવાનું જાણો.. 10:23૮૧૨ગુરુપૂર્ણિમા-૨૦૧૯ ગુરુ મહિમા સંદેશ 3:33
૨૯૯અહંકાર મટે તો ભક્તિ પ્રગટે YSG 7-201711:44૮૧૩પંચ કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ વિધી વિધાન ગુરુપૂર્ણિમા ૨૦૧૯ 1:28:10
૩૦૦આત્મવિશ્વાસની સાધના YSG 11.1998 5:32૮૧૪પંચ કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ વિધી વિધાન ગુરુપૂર્ણિમા ૨૦૧૯ 1:28:10
૩૦૧પ્રકૃતિની પાઠશાળામાં મળે છે સાચું શિક્ષણ YSG 11-2018 9:10૮૧૫પંચ કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ વિધી વિધાન ગુરુપૂર્ણિમા ૨૦૧૯ 1:28:10
૩૦૨અધ્યાત્મનું સાચું સ્વરૂપ-ગુરુદેવની અમૃતવાણી YSG 10-2018 20:51૮૧૬પંચ કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ વિધી વિધાન ગુરુપૂર્ણિમા ૨૦૧૯ 1:28:10
૩૦૩પ્રજ્ઞા પુરાણ એક પરિચય – શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 12:21૮૧૭પંચ કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ વિધી વિધાન ગુરુપૂર્ણિમા ૨૦૧૯ 1:28:10
૩૦૪અમાપ શક્તિઓના ભંડાર જેવા આપણા મનને ઓળખો 16:01૮૧૮પંચ કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ વિધી વિધાન ગુરુપૂર્ણિમા ૨૦૧૯ 1:28:10
૩૦૫પરિવાર નિર્માણ પ્રજ્ઞા પુરાણમાં કુટુંબ ઘડતર 21:29૮૧૯પુંસવન સંસ્કાર મહોત્સવ ૨૦૧૯ 34:47:00
૩૦૬અંદર ઉલ્લાસ જગાડે છે ઉત્સવ YSG 3-19 10:53૮૨૦ગુરુપૂર્ણિમા ઉજવણી ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર 8:44
૩૦૭પુસ્તકોથી દૂર ભાગતી આજની પેઢી YSG 3-2019 8:44૮૨૧ગુરુ પૂર્ણિમા પર્વોત્સવ ૨૦૧૮ 5:43
૩૦૮નીરોગી જીવનના સૂત્રો YSG 3-2019 11:23૮૨૨  
૩૦૯આપણી અંદર છે આનંદનું સરોવર YSG 3-2019 9:28૮૨૩રજત જયંતિ ઉત્સવ- ૨૪ મો પાટોત્સવ- હનુમાન જયંતિ, ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર 15:18
૩૧૦સમજી વિચારીને મિત્રો બનાવો Ysg 3-2019 9:28૮૨૪ભગવાન ક્રિશ્નાની અદ્ભુતા લીલા – Bhagvan Krishna ni Adbhut Lila : ૨૪-મો પાટોત્સવ -૨૦૧૭ 15:46
૩૧૧વાકશક્તિનો સંયમ તથા સદુપયોગ YSG 3-2019 4:36૮૨૫બાપ દીકરીનો પ્રેમ એટલે વહાલનો દરિયો 25:25:00
૩૧૨મનુષ્યમાં દેવત્વનો ઉદય ૦૧ ગુરુદેવ ની અમૃતવાણી 23:37૮૨૬દીકરીનો વ્હાલનો દરિયો પાર્ટ – ૧ 26:11:00
૩૧૩ઇશ્વરની સાચી આરાધના YSG 6 2019 13:07૮૨૭દીકરીનો વહાલનો દરિયો પાર્ટ – ર 35:01:00
૩૧૪મનુષ્યમાં દેવત્વનો ઉદય ૦૨ ગુરુદેવ ની અમૃતવાણી 26:20:00૮૨૮ભગવાન શિવ કા દર્શન ૨૪-મો પાટોત્સવ -૨૦૧૭ .. Bhagvan Shiv ka Darshan 15:53
૩૧૫માનવજીવનની શુદ્ધિની સાધનાઓ YSG 5 2019 9:47૮૨૯હનુમાન ચાલીસા Hanuman Chalisa with text 6:42
૩૧૬સફળ જીવનના સોનેરી સૂત્રો YSG 5 2019 8:16૮૩૦શોભાયાત્રા ગાયત્રી પરિવાર, જેતપુર તા.૭-૧-૨૦૧૯ 17:07
૩૧૭હસતાં હસતાં જીવતાં શીખો YSG 6 2019 Pg 16 6:41૮૩૧યુગ ૠષિ પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યનો સંક્ષિપ્તમાં પરિચય 14:07
૩૧૮સુખી દામ્પત્ય જીવનના સૂત્રો YSG 6 2019 9:36૮૩૨રજત જયંતિ ઉત્સવ- ૨૪ મો પાટોત્સવ- ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર .. 25:35:00
૩૧૯આનંદની પ્રાપ્તિનું પર્વ 8:11૮૩૩સર્વ જ્ઞાતિય સમૂહ લગ્નોત્સવ મહોત્સવ ગાયત્રી પરિવાર ગોંડલ (Part 01) 57:00:00
૩૨૦ધન્યવાદ આપવાનું ન ભૂલો 11:35૮૩૪સર્વ જ્ઞાતિય સમૂહ લગ્નોત્સવ મહોત્સવ ગાયત્રી પરિવાર ગોંડલ (Part 02) 1:10:43
૩૨૧નિષ્ફળતાઓ અભિશાપ નહિ વરદાન છે 5:41૮૩૫22 જૂન 2018 ગાયત્રી જયંતિ પર્વ સામૂહિક દિપ યજ્ઞ 5:33
૩૨૨ભૂતકાળ ભૂલી જાઓ, ભવિષ્યને સુધારો 4:01૮૩૬રજત જયંતિ મહોત્સવ શક્તિ સાધના કળશનું પૂજન 23:28
૩૨૩માનવજીવન પર અસર કરતાં પરીબળો 4:59૮૩૭  
૩૨૪દીર્ધ જીવનનું રહસ્ય 7:26૮૩૮જન્મદિનની હાર્દિક શુભેચ્છા – ઋણ સ્વીકાર 4:53
૩૨૫સોળ કળાથી પૂર્ણ કૃષ્ણવતાર 8:37૮૩૯સુષુપ્ત શક્તિની જાગૃતિનો કાર્યક્રમ 7:07
૩૨૬પરિવારમાં આ રીતે પ્રેમનો વિકાસ કરો 7:48૮૪૦દશેરાનો તહેવાર શા માટે ઉજવવામાં આવે છે. 7:44
૩૨૭પોતાના વિચારોમાં આઝાદી લાવો 9:03૮૪૧ગાયત્રી પ્રજ્ઞા પીઠ, ગીંગણી પુન: પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 2:56
૩૨૮ગાયત્રી તિર્થની પુણ્ય પ્રગતિ 29:13:00૮૪૨ગાયત્રી પ્રજ્ઞાપીઠ – ગીંગણી પુન: પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ : જયવંતસિહ જાડેજા, જામનગર 2:12
૩૨૯ચેતનાનો પરિષકાર અધ્યાત્મ ભાગ ૧ 26:40:00૮૪૩જાહેર આમંત્રણ પુન: પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ : બી.બી. ભીમજીયાણી, જેતપુર 4:23
૩૩૦ક્રોધ અને ચિંતાથી બચીએ 2:04૮૪૪Gayatri Pragna pith Gingani By Kiritbhai Amrutiya, Rajkot 6:27
૩૩૧વાંચવાની ટેવ રાખો 7:59૮૪૫  
૩૩૨પોતાની અંદરના સુર્ય નો ઉદય કરો 6:18૮૪૬જન્મદિવસ ઉજવણી – શ્રીમતી મંજુલાબેન રતિભાઈ પોપટ – Happy Birthday Smt Manjulaben Ratilal Popat 7:23
૩૩૩ભારતીય સંસ્કૃતિના યજ્ઞ પિતા, ગાયત્રી માતા ભાગ – ૨ 29:21:00૮૪૭संतोष भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं 7:17
૩૩૪આ૫ણે ૫હેલાં પોતાને જ કેમ ન સુધારીએ 2:46૮૪૮સર્વ જ્ઞાતિય સમુહ લગ્નોત્સવની વેદોક વિધિવિધાન પાર્ટ- ૧ 28:13:00
૩૩૫આળસ છોડો, પરિશ્રમી બનો 12:37૮૪૯સર્વ જ્ઞાતિય સમુહ લગ્નોત્સવની વેદોક વિધિવિધાન પાર્ટ – ૨ 17:04
૩૩૬આવો, ઘડીએ સંસ્કારવાન પેઢી – સંસ્કાર એટલે વ્યક્તિત્વ 11:02૮૫૦સર્વ જ્ઞાતિય સમુહ લગ્નોત્સવની વેદોક વિધિવિધાન પાર્ટ – ૩ 32:54:00
૩૩૭આવો, ઘડીએ સંસ્કારવાન પેઢી – ગર્ભસ્થ શિશુ અને વાતાવરણ 11:01૮૫૧૨૪ સમુહ લગ્નોત્સવ વેદોક્ત વિધી પ્રમાણે મંગળફેરા- સપ્તપદી 50:00:00
૩૩૮અધ્યાત્મનું સાચું સ્વરૂપ-ગુરુદેવની અમૃતવાણી YSG 9-2018 23:09૮૫૨૨૪ સમુહ લગ્નોત્સવ, ગોંડલ સંતમહંત, મહાનુભાવોના આશીર્વચન 23:00
૩૩૯સફળતા માટે જરૂરી છે સંઘર્ષ YSG 01/2016 9:56૮૫૩વિરાટ સંસ્કાર મહોત્સવ તથા ૨૪ કુંડિય ગાયત્રી મહાયજ્ઞ 2:00:14
૩૪૦રોજનીશીને જીવનનું અભિન્ન અંગ બનાવો YSG 11-2018 6:56૮૫૪રક્ષાબંધન – સ્નેહ અને સંસ્કારનું પર્વ 9:10
૩૪૧વસંત પર્વ ઉલ્લાસ, સુગંધ, સ્મિથ, સૌંદર્ય, પ્રકૃતિ, સંગીત અને સર્વશ્રેષ્ઠ સાધના 12:25૮૫૫રક્ષાબંધનની ઉજવણી ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ 22:07
૩૪૨સંત ચાલતું ફરતું તીર્થ હોય છે. YSG 7.2017 13:08૮૫૬અન્ન પ્રાસન નામકરણ સંસ્કાર મહોત્સવ 11:25
૩૪૩પ્રજ્ઞા પુરાણમાં વ્યક્તિ નિર્માણ 17:54૮૫૭જન્માષ્ટમી મહોત્સવ ભવ્ય ઉજવણી, ગાયત્રી શક્તિપીઠ-જેતપુર 5:47
૩૪૪પારકાને પોતાનો બનાવી દે એવો વ્યવહાર કરો YSG 3-2019 5:36૮૫૮શ્રી ગાયત્રી પ્રજ્ઞાપીઠ – ગીંગણી : ભરતસિંહભાઈ જાડેજા – ગોંડલ 5:14
૩૪૫સફળતા માટે સમૂહ ભાવના જરૂરી છે YSG 5 2019 8:58૮૫૯સમૂહ લગ્નો મહોત્સવ, યુગ નિર્માણ યોજના ગાયત્રી પરિવાર, ચલાલા 4:44
૩૪૬અધ્યયનને પ્રભાવશાળી બનાવવાનાં સૂત્રો YSG 7 2019 6:56૮૬૦જન્મોદિવસ ઉજવણીનો વિશેષ સંદેશ : વરિષ્ઠ પરિજનશ્રી લક્ષ્મીબેન પંડીયા 17:28
૩૪૭આ વરદાન ને શાપ ન બનવા દેશો YSG 7 2019 6:30૮૬૧50th Wedding anniversary wishes 18:01
૩૪૮પૂનજન્મનું સચોટ પ્રમાણ YSG 7 2019 4:49૮૬૨जन्मदिन शुभेच्छाओं पाठववा बदल आभार कांतिभाई करसाळा 5:05
૩૪૯આત્મીયતા જ જેમની સાચી મૂડી હતી YSG 7 2019 3:19૮૬૩સમુહ આદર્શ લગ્નોત્સવ જેવાં રચનાત્મક સેવાકીય કાર્યોમાં ભાગીદારી નોંધાવીએ 9:16
૩૫૦પ્રકૃતિની ગોદમાં જીવનનો શાશ્વત સંદેશ YSG 7 2019 7:08૮૬૪૨૪ સર્વ જ્ઞાતિય સમુહ લગ્નોત્સવનો શુભારંભ – શ્રી ગાયત્રી માનવ સેવા ટ્રસ્ટ, ગોંડલ આયોજીત 8:09
૩૫૧વહેલી સવારે ઉઠવાના લાભ YSG 7 2019 7:31૮૬૫Yuva Kranti Rath Yatra Virpur : યુવા ક્રાંતિ રથ 7:51
૩૫૨વિવેકાનંદ સ્વામીજીની અંતિમ ક્ષણો YSG 7 2019 9:49૮૬૬Yuva Kranti Rath Yatra Jetpur 02 : યુવા ક્રાંતિ રથ 15:48
૩૫૩સિદ્ધિઓનો સદપુયોગ YSG 7 2019 3:19૮૬૭Yuva Kranti Rath Yatra Jetpur 01 : યુવા ક્રાંતિ રથ 22:00
૩૫૪જેવું વાવશો, તેવું લણસો 7:48૮૬૮युवा क्रांति रथ प्रस्थान 2:14
૩૫૫ઈશ્વર એક છે, ભલે તેનાં નામ અનેક હોય 6:39૮૬૯Gayatri Vidhya Mandir, Jetpur Carnival of Knowledge 2018 26:01:00
૩૫૬શ્રમનું મૂલ્ય બાળ વાર્તાઓ 3:51૮૭૦યુગ સૈનિક સત્કાર સમારોહ : યુગ ક્રાંતિકારી સાહીત્ય મેળો 3:40
૩૫૭કીડીને સાકરની મિજબાની (શ્રમનું મૂલ્ય) બાળવાર્તા 3:08૮૭૧नव सृजन युवा संकल्प समारोह – नागपुर 2:47
૩૫૮નોળીયાને મારી નાખ્યો (શ્રમનું મૂલ્ય) બાળવાર્તા 2:59૮૭૨Nagpur Yug Srijeta 2018 AWGP Shantikunj 0:35
૩૫૯દયા યજ્ઞ (શ્રમનું મૂલ્ય) બાળવાર્તા 2:51૮૭૩યુવા ક્રાંતિવર્ષ -૨૦૧૬-૧૭ Yuva Kranti varsh 2:47
૩૬૦દીવાનું આશ્વાસન (શ્રમનું મૂલ્ય) બાળવાર્તા 2:55૮૭૪National anthem and other prayers by small baby 3:38
૩૬૧સુયોગ્યની પરીક્ષા (શ્રમનું મૂલ્ય) બાળવાર્તા 1:43૮૭૫રાજકોટ જિલ્લા ગાયત્રી પરિવાર સમન્વય સમિતિની રચના 20:01
૩૬૨જીવનનું લક્ષ્ય એક જ હોવું જોઈએ – Pt. Shriram Sharma Acharya 2:03૮૭૬શક્તિ સાધના કળશ કંઇ રીતે સ્થાપિત કરવો તેની રૂપરેખા 17:45
૩૬૩એકલા ચાલવું પડશે 3:00૮૭૭શાન્તિ કળશ સ્થાપનાના નિયમો 8:31
૩૬૪મુશ્કેલીનો સામનો કરવા તૈયાર રહો 2:48૮૭૮ચાલો, વ્યસન મુક્તિ અભિયાનને સફળ બનાવીએ 5:07
૩૬૫વિચારક્રાંતિ અભિયાન 0:57૮૭૯ગાયત્રી પ્રજ્ઞા ગીત, સુવિચાર … Pragna Geet 5:56
૩૬૬ચિત્તની શુદ્ધિ 2:49૮૮૦ગાયત્રી પ્રજ્ઞા ગીત … Pragna Geet 6:33
૩૬૭આદર્શ જીવનનું રહસ્ય 3:16૮૮૧Nari tu Narayani nari tu Mahan 10:06
૩૬૮બીજાનાં કાર્યોમાં દખલગીરી 2:45૮૮૨Prakhar Pragna Sajal Sharddha Guru Mantra 5:18
૩૬૯સામાજિક વ્યવહારની કુશળતાનાં ગુપ્ત રહસ્યો 3:08૮૮૩महामृत्युंजय मंत्र – મહા મૃત્યુંજય મંત્ર – Maha Mrutyujay Mantra 6:19
૩૭૦તમે તમારી સાથે સદ્દવ્યવહાર કરો 3:02૮૮૪आदमी आराध्य, सेवा साधना है आज मेरी 8:58
૩૭૧જીવન અને સિદ્ધાંત 2:57૮૮૫गायत्री माँ की उपासना, ही जीवन का सार है 6:38
૩૭૨મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય 2:56૮૮૬Matri Prerna Hamne Aangan Nahi Buhara with Text 7:05
૩૭૩ચિત્તશુદ્ધિની આવશ્યકતા 2:52૮૮૭Aao Aagat Aao kab se Hoti Yaha Pukar with Text 8:42
૩૭૪અમર્યાદિત ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ 2:56૮૮૮હમ આયે હૈ શરણ તુમ્હારે પ્રતિભા જાગૃત કરો હમારી 3:00
૩૭૫માનવજીવનની સફળતાનું મઘ્યબિંદુ પ્રેમ 3:10૮૮૯ગુરુદેવ દયાળુ છો, અંતરમાં આવી વસો 7:01
૩૭૬ક્રોધ અને ચિંતાથી બચીએ…. 2:04૮૯૦ઓ ગાયત્રી માડી, મને લગની લાગી તારી 3:01
૩૭૭સત્ય અને અસત્યનું અંતર 1:52૮૯૧માં તેરે ચરણોમે શીશ ઝુકાતે હૈ – माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं ! 8:01
૩૭૮વેદમાતા, દેવમાતા, વિશ્વમાતા કો નમન 8:29૮૯૨ગાયત્રી વંદના – ઓ ગાયત્રી માડી,….. 6:48
૩૭૯પોતાને બુરાઈઓથી બચાવો 2:09૮૯૩હૈ_પ્રભુ….જીવન અમારું યજ્ઞ રૂપ બનો …પ્રેરણા ગીત 5:11
૩૮૦નિષ્કામ ભાવે કામ કરતા 2:12૮૯૪એક ‘મા’ ની..વાત્સલ્ય વેદના 3:56
૩૮૧પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ ઊંચો રાખો 2:06૮૯૫ગુરુવંદના…Guru Vandna.. 4:16
૩૮૨સર્વત્ર આપણો જ પ્રાણ વિખરાયેલો પડયો છે 1:56૮૯૬शांतिपाठ निद्रा के गोद मे विश्राम कीजिये !!! 4:34
૩૮૩ઈશ્વરીય સત્તાનું તત્વજ્ઞાન 2:18૮૯૭રુડી રીતે જીવો જગમા, રુડા કરજો કામ, Rudi rite Jivo Jag ma Ruda Karjo Kam 7:31
૩૮૪આત્મા બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, એને ઓળખો 2:12૮૯૮આજે તારે ખોડે રમવા રે માતાજી અમે દોડી આવ્યા : ગીતાબેન કે. જોષી જેતપુર 5:46
૩૮૫સાચા મિત્રની પસંદગી 2:18૮૯૯ગુરુદેવની અંતરની મારી પીડા : Gurudevni Antarni Mari Pida By Bhimjiyani 6:11
૩૮૬બાળકોના નિર્માણની જવાબદારી 2:07૯૦૦जन गण मन हमारे राष्ट्रीय गीत : Sanvi Mitankumar Mandaviya, Baroda 0:51
૩૮૭ગુરુ સાનિધ્ય પ્રાપ્તિનો રાહ 2:18૯૦૧મારે આંગણે પધારો મારા વાલા રે : પાયલબેન પટેલ 7:43
૩૮૮સંવેદનાનો વિકાસ કરો 2:18૯૦૨હેં માં આ તારા બલૂડાં ને હેતુથી સાંભળજે 7:05
૩૮૯વિશ્વમાતાની પવિત્ર આરાધના 1:55૯૦૩હરી નામની કરી શકાય સાચી કમાણી 9:36
૩૯૦આપણે દિવ્ય જીવન જીવીએ 1:51૯૦૪રાધે ક્રિષ્ના રાધે આરતિ પ્રજ્ઞા પુરાણ – Radhe Krishna Radhe Aarti Pragna Puran 4:40
૩૯૧દેવત્વનું અવલંબન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:07૯૦૫મેરી નયા પડી હૈ મઝધાર ગુરુદેવ – Meri Naya Padi hai Majdhar Gurudev 4:58
૩૯૨પોતાના લક્ષ્યને કેન્દ્રમાં રાખો 2:11૯૦૬હે ગુરુ હમે શાંતિ દો ભક્તિ દો … He Gurudev Hame Shakti do Bhakti do 15:21
૩૯૩મનુષ્યની મહાનતાનું રહસ્ય 2:16૯૦૭હે , મા તારા બાલુડા ને હેત થી સંભાળી લે .. He ma Tara Baluda ne Het thi Sambhali le 5:23
૩૯૪આત્મસુધારની એક નવી યોજના 2:08૯૦૮ગુરુવર કે નામ યુગ સંગીત ભાગ – ૧ 12:57
૩૯૫પોતાની યોજનાને વળગી રહો – पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्य 2:11૯૦૯એક તુમ હીં આધાર સદગુરુ યુગ સંગીત 4:26
૩૯૬તમારા લક્ષમાં મગ્ન બની જાઓ 2:21૯૧૦ગુરુવર કે નામ યુગ સંગીત ભાગ – ૨ 8:11
૩૯૭આપણી આર્થિક મુશ્કેલીઓ કઈ રીતે દૂર થાય 2:12૯૧૧હે ગુરુ પરમાત્મા… ગુરુ કે નામ યુગ સંગીત 4:23
૩૯૮સત્કર્મોથી દુર્ભાગ્ય ૫ણ બદલી શકાય છે. 2:31૯૧૨ગુરુ વંદના….સદ્દગુરુ પરમાત્મા 3:46
૩૯૯વિશ્વાસ કરો કે તમે મહાન છો 3:18૯૧૩રાષ્ટ્ર પૂરા – દેવસ્વરૂપ..પ્રેરણા ગીત 4:37
૪૦૦પોતાની ઉત્તમ કલ્પનાઓને ચરિતાર્થ કરો – प्रेरणादायक प्रवचन 2:33૯૧૪ભાવ કે ભૂખે હૈ ભગવાન – પ્રેરણા ગીત 5:26
૪૦૧આપણી અતૃપ્તિ અને અસંતોષનું કારણ 2:16૯૧૫ગાયત્રી માતાની મહા આરતી – ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર 6:21
૪૦૨મરવાથી ડરવું શું કામ ? 1:52૯૧૬એક તુમહી આધાર સદગુરુ – ભાવગીત Ek Timhi Aadhar Sadguru 7:45
૪૦૩અનીતિથી ધન ભેગું ન કરો 2:25૯૧૭આરતિ શ્રી પ્રજ્ઞા પુરાણા .. Aarti Shri Pragna Puran ki by Payalben Pate 9:52
૪૦૪સમાજ સેવાથી જ આત્મરક્ષા 2:44૯૧૮આજની ૫રિસ્થિતિઓમાં માણસના વ્યકિતત્વને શ્રેષ્ઠ કઈ રીતે બનાવી શકાય ? 1:38
૪૦૫શારીરિક અને બૌદ્ધિક શ્રમ 3:11૯૧૯જીવનમાં આનંદ કરતા દુઃખનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. એનાથી પોતાને કઈ રીતે દૂર અને શાંત રાખવો ? 5:22
૪૦૬સાધકે બધું જ ભૂલી જવું જોઈએ 2:18૯૨૦સુખની ઉપયોગિતા તો છે જ, પરંતુ જીવનમાં દુખોનું શું મહત્વ છે ? શું તે ૫ણ ઉપયોગી છે ? 2:35
૪૦૭બીજાના દોષ જોવાથી શું લાભ 2:23૯૨૧01 સફળ જીવન સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 1:57
૪૦૮પરિસ્થિતિઓને અનુકૂળ બનો 2:27૯૨૨02 સફળ જીવન સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 2:04
૪૦૯જાની તથા જ્ઞાની 1:49૯૨૩03 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 1:55
૪૧૦પોતાનામાં સારી ટેવો પાડો 2:36૯૨૪04 સફળ જીવન સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 2:44
૪૧૧આ૫ણી સ્થિતિ સુધારીએ… 2:23૯૨૫05 સફળ જીવન સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 1:48
૪૧૨આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો 2:23૯૨૬06 સફળ જીવન સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 1:07
૪૧૩ધર્મની પ્રથમ ઘોષણા 2:06૯૨૭07 સફળ જીવન સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 1:29
૪૧૪સુક્ષ્મ અને અતિ સુક્ષ્મ 2:20૯૨૮08 સફળ જીવન સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 1:29
૪૧૫પોતાની ઉ૫ર વિશ્વાસ રાખો 2:46૯૨૯09 સફળ જીવન સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 2:02
૪૧૬લક્ષ્ય વગરનું જીવન 2:22૯૩૦10 સફળ જીવન સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 2:26
૪૧૭બુદ્ધિમાનો મૂર્ખ શા માટે બનો છો 2:01૯૩૧11 સફળ જીવન સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 1:52
૪૧૮ભાગ્યનું નિર્માણ આપણા હાથમાં છે 2:23૯૩૨12 સફળ જીવન સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 1:56
૪૧૯દ્રષ્ટિને ગુણગ્રાહક બનાવો 2:29૯૩૩13 સફળ જીવન સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 1:38
૪૨૦મૃત્યુથી જીવનનો અંત નથી આવતો 2:36૯૩૪14 સફળ જીવન સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 1:41
૪૨૧તમે પાપી નહીં, પુણ્યાત્મા છો 2:37૯૩૫03 સફળ જીવન સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 1:30
૪૨૨આઘ્યાત્મિકતાની કસોટી 2:26૯૩૬01 માનવ જીવનનો ઉત્કર્ષ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 1:34
૪૨૩પરાજય વિજયનું પ્રથમ પગથિયું છે 2:15૯૩૭02 માનવ જીવનનો ઉત્કર્ષ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 2:54
૪૨૪પોતાની ઉ૫ર વિશ્વાસ રાખો 3:11૯૩૮03 માનવ જીવનનો ઉત્કર્ષ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 2:35
૪૨૫અધિકાર અને કર્તવ્ય Adhikar Ane Kartavya 3:10૯૩૯04 માનવ જીવનનો ઉત્કર્ષ સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 2:29
૪૨૬આપણી દુનિયા આપણી દ્રષ્ટિમાં 2:01૯૪૦05 માનવ જીવનનો ઉત્કર્ષ સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 1:29
૪૨૭સ્વર્ગ અને નર્ક આજ લોકમાં 2:53૯૪૧06 માનવ જીવનનો ઉત્કર્ષ સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 2:44
૪૨૮સાચી કમાણી સદ્દગુણોનો સંગ્રહ 2:48૯૪૨07 માનવ જીવનનો ઉત્કર્ષ સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 1:38
૪૨૯અમૂલ્ય વર્તમાનનો સદુ૫યોગ કરો 2:30૯૪૩08 માનવ જીવનનો ઉત્કર્ષ સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 1:59
૪૩૦સત્યની અખુટ શક્તિમાં વિશ્વાસ રાખો 2:11૯૪૪09 માનવ જીવનનો ઉત્કર્ષ સમસ્યાઓનું સમાધાન ૠષિચિંતનથી 2:30
૪૩૧સદ્દજ્ઞાનનો સંચય કરો 1:59૯૪૫જીવનનો સોનેરી ઉત્તરાર્ધ સમસ્યાનું સમાધાન ૠષિ ચિંતનથી 10:53
૪૩૨વિચારોનું કેન્દ્રબિંદુ કેમ અને કેવી રીતે 3:01૯૪૬કર્મયોગ ૧ સમસ્યા નું સમાધાન ૠષિ ચિંતનથી 8:48
૪૩૩જીવનમાં સાચી શાંતિના દર્શન 2:50૯૪૭કર્મયોગ ૨ સમસ્યા નું સમાધાન ૠષિ ચિંતનથી 10:26
૪૩૪આવેશથી બચો 2:20૯૪૮01 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 2:28
૪૩૫આજની ૫રિસ્થિતિઓ આ૫ણે પોતે પેદા કરી છે 2:21૯૪૯02 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 1:50
૪૩૬આત્માનિર્માણ સૌથી મોટો ૫રમાર્થ છે 2:36૯૫૦04 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 1:49
૪૩૭પૂર્ણ શાંતિની પ્રાપ્તિ – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:34૯૫૧05 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 3:02
૪૩૮ભલું કરનાર જ સૌથી મોટો બુદ્ધિશાળી 2:49૯૫૨06 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 2:42
૪૩૯દુઃખ કાલ્પનિક હોય છે. 2:45૯૫૩07 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 2:00
૪૪૦સારા૫ણું જુઓ તો તેની વૃદ્ધિ થશે 2:31૯૫૪08 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 2:39
૪૪૧જીવનની લગામ તમારા હાથમાં 2:40૯૫૫09 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 3:01
૪૪૨કર્મની સ્વતંત્રતા 2:31૯૫૬10 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 2:42
૪૪૩જીવવા લાયક જીવન જીવો 2:34૯૫૭11 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 2:42
૪૪૪જ્ઞાનની ઉપાસના કરો 2:01૯૫૮12 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 1:54
૪૪૫જીવનને ત૫સ્યામય બનાવો 2:01૯૫૯13 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 2:06
૪૪૬પોતાને જીતો – શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:12૯૬૦14 વ્યક્તિ નિર્માણ સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી 1:59
૪૪૭વિચારો જ કર્મનું બીજ છે 2:26૯૬૧જીવન જીવવાની કળા – અધ્યાત્મ 3:57
૪૪૮શક્તિનો સંચય કરો 2:39૯૬૨અધ્યાત્મ દ્વારા વિચારોની શુદ્ધિ 3:27
૪૪૯પ્રેમનું સાચું સ્વરૂપ 2:19૯૬૩અમે પ્રેમનો સોદાગર : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 3:49
૪૫૦જિંદગીમાં આનંદનું સર્જન કરો 2:22૯૬૪આજના યુગની મુખ્ય જરૂરિયાત વિચારક્રાંતિ 3:35
૪૫૧સત્યમાં અખૂટ બળ ભરેલું હોય છે 2:40૯૬૫માત્ર સાંભળશો જ નહિ, કંઈક કરો ૫ણ ખરા 2:31
૪૫૨બડાઈ ના મારશો – શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:26૯૬૬અમે અને મિશન એક જ છીએ 4:09
૪૫૩જેવી તમારી દ્રષ્ટિ તેવી લાગે સૃષ્ટિ 2:56૯૬૭પ્રથમ ચરણ વિચારક્રાંતિ, ૫છીથી સંઘર્ષ 3:40
૪૫૪રડવાથી કામ નહિ ચાલે 2:32૯૬૮૫રિવર્તન થઈને જ રહેશે – ૫શ્ચાતા૫થી બચો 4:17
૪૫૫પોતાની ભૂલોનો સ્વીકાર કરો 2:51૯૬૯ભાગેડુ સૈનિકની દુર્દશાથી બચો 3:52
૪૫૬મનમાંથી ભયની ભાવનાને કાઢી નાખો 2:59૯૭૦અમારી શ૫થને પૂરો કરીને જ જંપીશ 4:03
૪૫૭ઉત્સાહની સાથે વિવેક પણ જરૂરી 2:27૯૭૧જો ચિંતનની દિશા બદલાશે તો દુનિયા બદલાશે 3:48
૪૫૮માનસિક વિકાસનો અડગ નિયમ 3:02૯૭૨સાવધાન, નવો યુગ આવી રહયો છે 2:48
૪૫૯સત્સંગનું મહત્વ : શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 1:51૯૭૩પેટપ્રજનનના નકામાં પ્રયત્નોમાં જીવન ના વેડફાય 3:10
૪૬૦બીજાઓ ૫ર આશ્રિત રહેવું પા૫ છે 2:10૯૭૪સૃજનસૈનિક બનો, ઊંચું વિચારો 3:12
૪૬૧મુશ્કેલી સમસ્યાઓનું સરળ સમાધાન 2:43૯૭૫અમારી ત૫શ્ચર્યાનો હેતુ કુશળ નેતૃત્વની પૂર્તિ 3:33
૪૬૨ભલે ટૂંકું પણ શ્રેષ્ઠ જીવન 2.41૯૭૬યુગ ૠષિનું માર્ગદર્શન ચેતવણી અને વેદના ભાગ ૧ 11:30
૪૬૩મનની શક્તિઓનો સદુ૫યોગ 2:32૯૭૭યુગ ૠષિનું માર્ગદર્શન ચેતવણી અને વેદના ભાગ ૨ 24:15:00
૪૬૪પ્રેમ જ સુખ અને શાંતિનું મૂળ છે. – Pt. Shriram Sharma Acharya 2:06૯૭૮અમારી સિદ્ધિઓ તપશ્ચર્યાનું ફળ છે 4:04
૪૬૫ભાગ્ય બનાવવું પોતાના હાથની વાત છે 2:55૯૭૯યુગ ૠષિનું માર્ગદર્શન ચેતવણી અને વેદના ભાગ ૩ 7:28
૪૬૬આ૫ણે ગમે તેટલી સેવા કેમ ન કરીએ 2:46૯૮૦અધ્યાત્મને વિજ્ઞાન દ્વારા પ્રમાણિત કરીશ 4:02
૪૬૭મનને સાધો, સુધારો : શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:46૯૮૧ભારત વર્ષ માટે આધ્યાત્મિક સમાજવાદ 5:44
૪૬૮આત્મસુધાર વડે જ સાચી શાંતિ સંભવ છે : શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:40૯૮૨ગાંધીજીની શોષણરહિત રાજનીતિ 5:40
૪૬૯સંતોષી હંમેશા સુખી – શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:41૯૮૩ગાંધીજીના વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ 25:37:00
૪૭૦દોષોમાં ૫ણ ગુણ શોધી કાઢો 2:41૯૮૪વર્તમાન જગતના યુગપુરુષ – મહાત્મા ગાંધી 11:46
૪૭૧દરેક કામ ઈમાનદારી અને રુચિથી કરો 3:03૯૮૫ધનવાન બનવાનાં ગુપ્ત રહસ્યો – ગરીબાઈ માંથી છુટકારો 20:30
૪૭૨ઈર્ષ્યાની આગમાં ન બળશો 3:03૯૮૬પરિવારને તૂટવા ન દો – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 9:05
૪૭૩દુર્ભાવનાઓને જીતો : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:06૯૮૭ધનવાન કેવી રીતે બનાય ? ધનવાન બનવાનાં ગુપ્ત રહસ્યો 27:01:00
૪૭૪મૃત્યુનો ભય દૂરકરી દો 2:05૯૮૮જીવનનો આધાર છે – “મા” 8:36
૪૭૫આપણે પોતે જ આપણા સ્વામી બનીએ 1:58૯૮૯કરકસર ધનવાન બનવાના ગુપ્ત રહસ્ય 11:55
૪૭૬મન જીત્યું તો જગ જીત્યું 1:53૯૯૦ધન શું છે – ધનવાન બનવાના ગુપ્ત રહસ્ય 10:00
૪૭૭સહૃદયતામાં જીવનની સાર્થકતા : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:17૯૯૧વેપાર – ધનવાન બનવાના ગુપ્ત રહસ્ય 13:01
૪૭૮જ્ઞાનયોગ એક સરળ સાધના : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:14૯૯૨નોકરી – ધનવાન બનવાનાં ગુપ્ત રહસ્યો 17:04
૪૭૯જીવનનો સદુપયોગ : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:06૯૯૩દુઃખ અતૃપ્તિનું કારણ – प्रेरणादायक प्रवचन 3:04
૪૮૦Dharam no Sar : ધર્મનો સાર 2:20૯૯૪પ્રખર ગાયત્રી ઉપાસક પ.પૂ. લાલદાસ બાપુના પરીચય સાથે સ્વાગત 15:27
૪૮૧જેવા તમે તેવો તમારો સંસાર 1:25૯૯૫ગધેથડ ના સંતવર્ય ગાયત્રી ઉપાસક પ.પૂ. લાલદાસ બાપુના આશીર્વચન 42:31:00
૪૮૨ઈશ્વર કયાં છે ? 1:48૯૯૬ગાયત્રી મહામંત્ર ૦૧ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 6:37
૪૮૩આ રીતે મળે છે સાચી લોકપ્રિયતા 2:23૯૯૭આધ્યાત્મિક માતા – ૦૨ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:56
૪૮૪Utho ! Himmat Karo : ઉઠો ! હિંમત કરો “ યુગ ચેતના ” 1:50૯૯૮પંચમુંખી દાસભુજા મહાશક્તિ ૦૩ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:56
૪૮૫Aanand ni Shodh : આનંદની શોધ “યુગ ચેતના” 1:42૯૯૯બ્રહ્માણી (બ્રહ્મવિદ્યા) ૦૪ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:21
૪૮૬Pahela Aapo Pachhi Melvo : પહેલાં આપો, પછી મેળવો “ યુગ ચેતના ” 2:33૧૦૦૦પરમ પોષણ વૈષ્ણવી ૦૫ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:31
૪૮૭Udeshya Uncho Rakho : ઉદ્દેશ્ય ઊંચો રાખો “ યુગ ચેતના ” 2:15૧૦૦૧શાંભવી દૈવી શક્તિ ૦૬ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:31
૪૮૮Tame Ishwarne Pujo Chhoke Setan Ne : તમે ઈશ્વરને પૂજો છો કે શેતાનને 2:13૧૦૦૨ઉદ્ધારક માતા ૦૭ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:31
૪૮૯Aatmik Trupti no Aadhar : આત્મિક તૃપ્તિનો આધાર “ યુગ ચેતના ” 2:11૧૦૦૩સદગુરૂની પ્રાપ્તિ ૦૮ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:16
૪૯૦Geeta no Karma Yog : ગીતાનો કર્મયોગ 2:21૧૦૦૪અનિષ્ટોનું નિવારણ ૦૯ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:07
૪૯૧Karma ya Pakhand : કર્મ યા પાખંડ “ યુગ ચેતના ” 2:26૧૦૦૫સદગુરુનું વરદાન ૧૦ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:25
૪૯૨Aatama Shaktino Vikas : આત્મશક્તિનો વિકાસ 2:26૧૦૦૬ઉન્નતિનો માર્ગ ૧૧ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:25
૪૯૩Sacho Dharmatma Kon : સાચો ધર્માત્મા કોણ 2:11૧૦૦૭બંધનમાંથી મુક્તિ ૧૨ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:06
૪૯૪Prabhu ni Maya : પ્રભુની માયા 2:17૧૦૦૮ભાગ્ય પરિવર્તન ૧૩ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:31
૪૯૫Kartavya Palan : કર્તવ્યપાલન 2:25૧૦૦૯રિદ્ધિ સિદ્ધિઓનાં આકર્ષણ ૧૪ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:35
૪૯૬Drastikon Badalo : દ્રષ્ટિ કોણ બદલો 2:50૧૦૧૦શારીરિક કષ્ટોમાંથી મુક્તિ ૧૫ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:31
૪૯૭Hraday Mandir ma Santosh : હ્રદય મંદિરમાં સંતોષ 2:23૧૦૧૧સદબુદ્ધિ દાયક સરસ્વતી ૧૬ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:31
૪૯૮અંતર્મુખી થવા થી જ શાંતિ મળે 2:16૧૦૧૨ઐશ્વર્ય વધારનાર લક્ષ્મી ૧૭ : ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:50
૪૯૯સત્સંગનું મહત્વ : Pt. Shriram Sharma Acharya 1:55૧૦૧૩ભયંકર શત્રુઓથી રક્ષણ : ૧૮ ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:25
૫૦૦અસત્યની તરફ નહિ, સત્ય તરફ 2:16૧૦૧૪અદ્રશ્ય સહાયતાઓ ૧૯ ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:33
૫૦૧સત્યનો પ્રકાશ : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:10૧૦૧૫સતુષ્ટ દામ્પત્યજીવન ૨૦ ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:26
૫૦૨સ્થાયી સુખ કયાં છે? : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:24૧૦૧૬સુસંતતિનું સૌભાગ્ય ૨૧ ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:26
૫૦૩બીજાઓ ઉપર દયા કરો : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:28૧૦૧૭કૌટુંબિક સુખશાંતિ ૨૨ ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:30
૫૦૪તૃષ્ણાઓ છોડો : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:33૧૦૧૮પરમપ્રિય પુત્રીઓ ૨૩ ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:16
૫૦૫સાચો અને સારો વ્યાપાર : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 3:00૧૦૧૯સદગતિ અને જીવન મુક્તિ ૨૪ ગાયત્રી ચિત્રાવલી 4:11
૫૦૬જ્ઞાનનો સંચય : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:29૧૦૨૦ગાયત્રી મહામંત્ર Gaytri Maha Mantra.flv 2:39
૫૦૭ક્રોધ ના કરશો માફ કરો : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:28૧૦૨૧ગાયત્રી મહામંત્ર ભાવાર્થ…. Gaytri Mantra Bhavarth 2:55
૫૦૮વાદળોની જેમ વરસ તા રહો : પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય 2:32   
૫૦૯પ્રાર્થના સફળ ક્યારે થાય ? 1:55   
૫૧૦ખાવાનું વહેંચીને ખાઇ એ 1:53   
૫૧૧કોઇપણ પરિસ્થિતિમાં દગશો નહિં : Pt. Shriram Sharma Acharya 2:01   
૫૧૨માણસ પોતે જ પોતાના ભાગ્યનો નિર્માતા છે : Pt. Shriram Sharma Acharya 2:11   
૫૧૩પ્રેમ જ સર્વોપરી છે : Pt. Shriram Sharma Acharya 2:06   
૫૧૪તમે માધ્યમાં ઊભા છો : Pt. Shriram Sharma Acharya 2:13   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: