પુષ્પ માલા-૮ : ઉજ્જવળ ભવિષ્યના જ્યોતિકણ

પુષ્પ માલા-૮ : ઉજ્જવળ ભવિષ્યના જ્યોતિકણ

પ્રસ્તૃત પુષ્પમાળામાં એ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે કે આત્મવિજ્ઞાનથી માંડી વ્યવહારિક અઘ્યાત્મના દરેક ક્ષેત્રને સ્પર્શતા ગાગરમાં સાગર જેવા કિંમતી વિચારોને ક્રમબદ્ધ રીતે આ૫ની સમક્ષ મૂકવામાં આવે. આ શ્રૃંખલા હારમાળાનું આ ‘ઉજ્જવળ ભવિષ્યના જ્યોતિકણ ’ આઠમું પુષ્પમાળા છે.  આશા રાખવામાં આવે છે કે વાચકો આ વિચાર અમૃત વડે જાતે લાભ મેળવે અને બીજા અનેકો સુધી આ રોશની પ્રકાશને ફેલાવે.

આત્મનિર્ણયની દિશા ૪૬ વિટંબણા તો નથી જીવનસાધનામાં રુચિ લઈએ
પરિવર્તનની સચ્ચાઈ ૪૭ મનીષી બનો, પરંતુ શુદ્ધ અંત:કરણવાળા ૯૦ સાધના :
પરિવર્તન અંદરથી થાય : ૪૮ ધર્મશીલ બનો. ૯૧ સાધનાની પાત્રતા :
આંતરિક મહાભારતને જીતો : કર્મકૌશલ શીખીએ ૯૨ સ્વેચ્છાચાર ઉ૫ર અંકુશ :
આત્મનિરીક્ષણ કરો : ૪૯ સંસાર કર્મભૂમિ છે. ૯૩ ગફલતમાં ન રહો.
આપણે બદલી શકીએ છીએ ૫૦ કર્મવીર માટે જરૂરી. ૯૪ ઉત્કર્ષનો રાજમાર્ગ
પરિવર્તનના શ્રીગણેશ કરીએ ૫૧ પોતાનાં કર્મોને ઓળખો. ૯૫ મોજમજા આખરે કયાં સુધી ?
આપણે બદલાઈશું તો યુગ બદલાશે. ૫૨ કોઈના વિના પણ કામ ચાલી શકે છે. ૯૬ સાચો સ્વાઘ્યાય :
બીજાને ઉપદેશ આપવામાં જ કુશળ ન બનીએ. ૫૩ એવો કોઈ નિયમ નથી. ૯૭ ક્ષણેક્ષણનો સદુ૫યોગ કરો.
આખરે આ પડકારને કોણ સ્વીકારે. ૫૪ એવા વિચાર ન કરો. ૯૮ વ્રતશીલ બનો.
સાચા આસ્તિક બનીએ વાણીની સાધના ૯૯ સુખનો આધાર શું છે.
૧૦ આત્મવિશ્વાસ ૫૬ વાર્તાલાપનાં ગૂઢ રહસ્યો. ૧૦૦ પા૫ અને પુણ્ય :
૧૧ દેવત્વને સમજો ૫૭ વાણી ૧૦૧ સત્યનો સાક્ષાત્કાર :
૧૨ ઈમાન અને ભગવાન આપણા ઈષ્ટ બને ૫૮ પીઠ પાછળથી બુરાઈ કરવી એ પાપ છે. ૧૦૨ ભાગ્યવિધાતા મનુષ્ય :
૧૩ ઈશ્વર અર્થાત્ પુરુષાર્થ ૫૯ ૧૦૩ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન
૧૪ ઈશ્વર પૂજા ઉત્કૃષ્ટ જીવન તરફ આગળ વધો ૧૦૪ ઉતાવળા૫ણું ખતરનાક
૧૫ આત્મવિશ્વાસ અને શિસ્ત ૬૦ પોતાના માટે જ ન જીવો ૧૦૫ શીખવા માટે જરૂરી
૧૬ નાસ્તિકતા અર્થાત્ કાયરતા ૬૧ આત્મીયતા ફેલાવો ૧૦૬ મોટાઈ :
૧૭ આસ્તિકતા ૬૨ મોટાઈ ૧૦૭ મૌલિક સૂઝ પેદા કરીએ.
૧૮ પ્રેમનું સ્વરૂપ ૬૩ જે કંઈ કરો, તે સારું કરો ૧૦૮ આત્મનિર્માણની જીવનસાધના
૧૯ એવા વિશ્વાસને અપનાવો ૬૪ ચાહ અને રાહ
૨૦ ભગવાન પાસે માગવા લાયક છે. ૬૫ આત્માવલંબી બનો સમયને ઓળખો, આગળ આવો. : ૧
આંતરિક શત્રુઓથી બચો ૬૬ પોતાનો આદર્શ રજૂ કરો સમર્થ આત્માઓ પોતાનો ૫રિચય આપે
૨૧ લોભ, મોહ પર અંકુશ મૂકો. ૬૭ મહાનતા મણિમુક્તોનીશોધ
૨૨ ચોર ન બનો. ૬૮ ભાગ્ય અને ભવિષ્યનિર્માણ ખરાખોટાની ૫રીક્ષાનો સમય
૨૩ બહાનાં ન કાઢો. ૬૯ ઉન્નતિનો માર્ગ સમયને ઓળખો, આગળ આવો – ૨
૨૪ મફતિયું ખાનારા ન બનો ૭૦ તમે પણ મહાન બની શકો છો સાધારણ સમય અને વિશેષ સમય
૨૫ કામને ટાળવાનો રોગ ૭૧ તપસ્વી, મનસ્વી અને તેજસ્વીની ભૂમિકા નિભાવો મૂર્ધન્યો જાગો !
૨૬ લાલચ ૭૨ આદર્શોની ચર્ચા જ નહિ, તેમને ચરિતાર્થ પણ કરો. સાહસ અને ત્યાગનો ૫રિચય આપો.
૨૭ જુગાર ૭૩ વિશ્વસનીયતા પ્રાપ્ત કરો. સમયને ઓળખો, આગળ આવો. ૩
૨૮ ક્યાંક આ દુર્ગુણો આપણામાં તો નથી ને ? ૭૪ પોતાના આચરણનું પ્રમાણ આપો. અત્યારના સમયનું સત્ય
૨૯ નકલ ન કરો ૭૫ સદ્દભાવના અને સજ્જનતા વધારીએ. ગાંડીવ ઉઠાવો, અર્જુન :
૩૦ નીચે તરફ ન વહો ૭૬ પતન નહિં, પણ ઉન્નતિ. સાહસ કરો.
૩૧ નિરાશા શાંતિકુંજ આવો.
૩૨ નિરાશાથી બચો જીવનસંઘર્ષના યોદ્ધા બનીએ સમયને ઓળખો, આગળ આવો. ૪
૩૩ માત્ર કુંઢાઈને બેસી ન રહો. ૭૭ જિંદગી સંગ્રામ છે ચૂ૫ બેસી રહેવાની વિટંબણા
૩૪ શ્રેષ્ઠતાનું મૂલ્ય ઘટાડશો નહિ. ૭૮ વરિષ્ઠતાની કસોટી શ્રદ્ધાનું નિયોજન
૩૫ દુષ્કર્મ ખોટનો સોદો. ૭૯ ઉત્થાન – પતન સમયનો પોકાર સાંભળો
૩૬ પોતાની અવગણના કરવી તે પાપ છે. ૮૦ શૂરવીર બનો. સમયને ઓળખો, આગળ આવો. ૫
૩૭ ભૂલો એ અપરાધ જેવી છે. ૮૧ સાહસ બતાવો ચુ૫ચા૫ બેસવાનો આ સમય નથી.
૩૮ સાચું સુખ . ૮૨ હિંમત પેદા કરો સમય રાહ જોવાનો નથી.
૩૯ ‘અંધકારમાંથી મને પ્રકાશ તરફ લઈ જા’ ૮૩ સંધર્ષ જ જિંદગી છે અને જિંદગી જ સંધર્ષ આત્મનિરીક્ષણનો સમય છે.
સમયને ઓળખો, આગળ આવો. ૬
આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ અપનાવીએ રાષ્ટ્રને સમર્થ – સશક્ત બનાવો શ્રેય કોણ મેળવે છે ?
૪૦ અધ્યાત્મમાં “શોર્ટકટ” નથી. ૮૪ ભાવી પેઢીઓ તિરસ્કાર કરશે. જાગૃત આત્માઓની ઓળખ
૪૧ આપો અને મેળવો” અધ્યાત્મનો સિદ્ધાંત ૮૫ ભાવનાઓની અપાર શક્તિ આ૫ત્તિકાળનો ધર્મ
૪૨ આત્માનો પ્રકાશ ૮૬ દહેજ વિરુદ્ધ અભિયાન શરૂ કરો સમયને ઓળખો, આગળ આવો. ૭
૪૩ બાકી વધેલા જીવનનો સદુપયોગ કરો ૮૭ કથની-કરણી ભિન્ન જયાં સ્વર્ગ અને નરક :
૪૪ ભૂલ સુધારીએ ૮૮ ભારતને શક્તિની ઉપાસનાની જરૂરીયાત સહુથી વધારે નફામાં રહીશું
૪૫ દિવ્ય આત્મા કોણ ? ૮૯ સમય અને મનોયોગ ઉદાર આત્મીયતા અ૫નાવો.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: