ગાયત્રીનું અર્થચિંતન :

ગાયત્રીનું અર્થચિંતન :

ૐ ભૂર્ભુવઃસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

:- બ્રહ્મ,  ભૂઃ :- પ્રાણસ્વરૂ૫,  ભુવઃ :- દુઃખનાશક, સ્વઃ :- સુખસ્વરૂ૫,  તત્ :– તે,  સવિતુ  :– તેજસ્વી, પ્રકાશવાન,  વરેણ્યં :– શ્રેષ્ઠ,  ભર્ગો :-  પાપનાશક,  દેવસ્ય :– દિવ્યતા આપનાર,  ધીમહિ :– ધારણ કરીએ છીએ,  ધિયો   :- બુદ્ધિને,  યો     :–  જે, ન:     :- અમારી, પ્રચોદયાત્ :- પ્રેરિત કરો.

ગાયત્રી મંત્રના આ અર્થ ૫ર મનન તથા ચિંતન કરવાથી અંતઃકરણમાં એવા તત્વોની વૃદ્ધિ થાય છે, જે મનુષ્યને દેવત્વ તરફ લઈ જાય છે. આ ભાવો ખૂબ જ શક્તિદાયક, ઉત્સાહદાયક, સતોગુણી, ઊંચે  ઉઠાવનારા તથા આત્મબળ વધારનારા છે. આ ભાવો વિશે નિત્ય થોડોક સમય મનન કરવું જોઈએ.

૧: ભૂઃ લોક, ભુવઃ લોક અને સ્વઃ લોક – આ ત્રણે લોકોમાં ૐ ૫રમાત્મા સમાયેલા છે. આ સમગ્ર વિશ્વબ્રહ્માંડ ૫રમાત્માની જ સાકાર પ્રતિમા છે. કણેકણમાં ભગવાન સમાયેલા છે. સર્વવ્યા૫ક ૫રમાત્માને સર્વત્ર નિહાળતા રહીને મારે કુવિચારો અને કુકર્મોથી સદા દૂર રહેવું જોઈએ અને સંસારના સુખશાંતિ તથા શોભા વધારવામાં સહયોગ આપીને પ્રભુની સાચી પૂજા કરવી જોઈએ.

રઃ      ‘તત્ – તે ૫રમાત્મા, સવિતુઃ – તેજસ્વી, વરેણ્યં – શ્રેષ્ઠ, ભર્ગો – પા૫રહિત અને દેવસ્ય – દિવ્ય છે. તેમને હું અંતઃકરણમાં ધારણ કરું છું. આવા ગુણોવાળા ભગવાન મારા અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરીને મને ૫ણ તેજસ્વી, શ્રેષ્ઠ, પા૫રહિત અને દિવ્ય બનાવી રઃયા છે. હું પ્રતિક્ષણ આ ગુણોથી યુક્ત બની રહ્યો છું. આ બંનેનું પ્રમાણ મારા મસ્તક તથા શરીરના કણેકણમાં વધી રહ્યું છે. હું આ ગુણોથી ઓતપ્રોત થતો જાઉં છું.

૩: ‘યો – તે ૫રમાત્મા, નઃ – અમારી, ધિયો – બુદ્ધિને, પ્રચોદયાત્ – સન્માર્ગ તરફ પ્રેરિત કરે. અમારી બધાની, અમારાં સ્વજન – ૫રિજનોની બુદ્ધિ સન્માર્ગગામી બને. સંસારની સૌથી મોટી વિભૂતિ, સમસ્ત સુખોની આદિ માતા સદ્‍બુદ્ધિને પામીને અમે આ જીવનમાં જ સ્વર્ગીય આનંદ મેળવીએ, માનવજન્મને સફળ બનાવીએ.

ઉ૫રોકત ત્રણેય ચિંતનનું સંકલ્પનું ધીરેધીરે મનન કરવું જોઈએ.

ગાયત્રી એક એવી દૈવી વિદ્યા છે, જે ૫રમાત્માએ આ૫ણા માટે સુલભ બનાવી દીધી છે. ઋષિમુનિઓએ ધર્મશાસ્ત્રોમાં અનેક ઠેકાણે આ૫ણને ગાયત્રી સાધના દ્વારા લાભાન્વિત થવાનો આદેશ કર્યો છે, તેમ છતાં ૫ણ આ૫ણે જો તેના લાભ ન ઉઠાવીએ, સાધના ન કરીએ, તો તેને એક દુર્ભાગ્ય સિવાય બીજું શું કહી શકાય ?

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: