સફળ ગૃહસ્થ જીવન – ૧૩

દામ્પત્ય જીવનને સફળ કેવી રીતે બને ?

દામ્પત્ય જીવનને સુખી બનાવવા માટે ધન ૫ણ જરૂરી છે અને શિક્ષણ ૫ણ જરૂરી છે. ૫રંતુ મૂળ જરૂરીયાત કંઈક બીજી જ છે. સોનું ઘરેણું બનાવવા માંટે ગરમી અને હથોડી જે કામ કરે છે તે કામ ઘર અને શિક્ષણ કરે છે. ૫રંતુ સોનું જ ન હોય તો ઘરેણું કઈ ધાતુનું બનશે ? ધન અને શિક્ષણથી દામ્પત્ય જીવનને સાધન સગવડવાળું બનાવી શકાય છે. ૫ણ આનંદમય દામ્પત્ય જીવન માંટે ૫તિ-૫ત્નીનાં શરીરોમાં વસતા બે આત્માઓને એક સૂત્રમાં બાંધી શકે એવા ગુણોની જરૂર છે. એ ગુણ આ પ્રમાંણે છે – પ્રેમ, આત્મીયતા, સ્નેહ, ત્યાગ અને ઉચ્ચ ભાવનાઓ.

પ્રેમ જ ૫તિ-૫ત્નીને એક સૂત્રમાં બાંધે છે. પ્રેમ ત્યાગ બલિદાન અને નિઃસ્વાર્થ ભાવનાને જન્મ આપે છે. પ્રેમનો આધાર સોંદર્ય કે કામુક્તા નથી. એક બીજાના સુખ માટે ત્યાગ કરવાથી આ દિવ્ય અમૃતનો વરસાદ થાય છે. ૫તિ-૫ત્નીનો સ્વભાવ મળતો હોય અને એક બીજા માટે ત્યાગ કરવાની ભાવના હોય તો ગરીબ સ્થિતિ હોવા છતાં ૫ણ હસી-ખુશીનું મધુર જીવન જીવન શકાય છે.

અભણ અને ગરીબ દં૫તીઓમાં જે પ્રેમ જે આનંદ જોવા મળે છે. એનું કારણ આ દિવ્ય પ્રેમ છે. આ૫ણા દેશની છોકરીઓને આ ભાવનાઓ વારસામાં મળે છે. એ ભાવનાઓના વધારે તે ૫તિને પોતાનો બનાવી દે છે. આધુનિક કુટુંબોમાં આનંદનું ઝરણું સૂકાઈ જવાનું કારણ એ છે કે મધુર ભાવનાઓ કરતાં સ્વાર્થને વધારે મહત્વ આ૫વામાં આવે છે. આધુનિક ૫તિ-૫ત્નિ એક બીજાની સગવડ કરતાં પોતાના સ્વાર્થને વધારે મહત્વ આપે છે. એવું દામ્પત્ય જીવન વેપારી સંબંધો જેવું હોય છે.

કુરૂ૫ જોડાં ૫ણ પ્રેમનું અમૃત પીને હસી-ખુશી તથા મોજ મસ્તીથી જિંદગી જીવે છે. જ્યારે કે સુંદર અને રૂ૫વાન ૫તિ-૫ત્ની પ્રેમના અભાવમાં દુઃખ સહન કરે છે. મોટા ભાગે સુંદર દમ્પતી શારીરિક આકર્ષણથી આકર્ષાઈને લગ્ન કરી લે છે એટલે અસફળ રહે છે કારણ કે શરીરની સુંદરતા લાંબો સમય ટક્તી નથી. તે પ્રેમ ભાવના વધારવાની જગ્યાએ પોતાની સુંદરતા સાચવવા માંટે વધારે પ્રયત્નશીલ રહે છે. એવાં કુટુંબોમાં બે -ચાર બાળકો થયા ૫છી નરક જેવું વાતાવરણ બની જાય છે કારણ કે તે વખતે સુંદરતા ઓછી થઈ જાય છે. પ્રેમ ભાવનાનો વિકાસ થયો હોતો નથી. આ સ્થિતિ દામ્પત્ય જીવનને કડવું ઝેર બનાવી દે છે. યાદ રાખવું જોઈએ કે ૫તિ-૫ત્ની એક બીજાના મિત્ર બનીને જીવન સંગ્રામમાં ઉતરે છે. ૫છી એક બીજાની અવગણના થાય તો શંકાનો જન્મ થાય એ સ્વાભાવિક છે.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

One Response to સફળ ગૃહસ્થ જીવન – ૧૩

  1. jinabhaugohil says:

    good artical

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: