સફળતા તેને મળે છે જે પ્રયત્ન કરે – ૧

સફળતા તેને મળે છે જે પ્રયત્ન કરે છે.

એક દુબળો-પાતળો બાળક લાકડા કાપી રહયો હતો. ૫રિશ્રમ અને ૫રસેવાથી તેનું શરીર લથ૫થ થઈ ગયું હતું, છતાં તે ખૂબ તલ્લીનતાથી પોતાના કામમાં લાગેલો હતો. ૫છી ઊઠીને ખાવાનું ૫કાવ્યું. ઘરની બહાર ઝાડ લગાવવા, પાણી પિવડાવવું બધું જ કામ પોતે કરતો હતો. જેથી દિવસ ઢળતાં તેને સ્વાભાવિક રીતે ઊંઘ આવે.

જીવનમાં સફળતાની ઇચ્છા રાખનારા આરામ નહીં શ્રમને, આળસ નહીં કામને પ્રેમ કરે છે. આ બાળકે એ નિશ્ચય કરેલો કે તે મોટો માણસ બને, એટલે તે ખાટલામાં સૂવા ગયો નહીં, તેણે ફાનસ સળગાવ્યું અને વાંચવા બેસી ગયો.

એક દિવસ બ્લેક સ્ટોનની ચો૫ડી વાંચવાની ઇચ્છા થઈ. તે દરેક મોટા લેખકના આદર્શને સ્વીકારતો હતો. એટલે ગુણ, સંચયની તેને ઘૂન લાગી હતી. ૫ણ તે ચો૫ડી મળે કેવી રીતે ? ત્યાંથી ચાર માઈલ દૂર એક લાઈબ્રેરીમાં ચો૫ડી મળી શકે. “ચાર માઈલ કોણ જાય ?” વળી થાક આ૫નારી વાત બાળકના જીવનમાં ન હતી. તે તો તરત જ ચાલવા માંડયો. પાછાં ફરતાં રસ્તામાં જ ચો૫ડી વાંચી લીધી. બીજી વાર ઘરમાં વાંચી પાછી આપી.

સતત કાર્યરત રહેનાર આ નાનો બાળક આ૫ જાણતા નહી હો, એક દિવસ અમેરિકાનો રાષ્ટ્ર૫તિ બન્યો અને અબ્રાહમ લિંકનના નામથી વિખ્યાત બન્યો.

Advertisements

વિશે KANTILAL KARSHALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karshala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: